Từ vựng về ngày Quốc Khánh 2/9 và ứng dụng trong IELTS Speaking Part 2

Từ vựng về ngày Quốc Khánh 2/9 và ứng dụng trong IELTS Speaking Part 2

Ngày Quốc khánh Việt Nam là ngày lễ quan trọng của toàn dân Việt Nam, diễn vào ngày 2/9 hàng năm. Đây là ngày đánh dấu sự kiện đặc biệt – ngày mà Chủ tịch Hồ Chí Mình đã đã bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại quảng trường Ba Đình. 

Hòa chung không khí chào mừng ngày lễ trọng đại của toàn dân, IZONE mang đến cho bạn bài viết tổng hợp các từ vựng về Quốc khánh 2/9 qua bài viết dưới đây. Cùng khám phá bạn nhé!

Tổng hợp Từ vựng về ngày quốc khánh” 2/9

Bảng tổng hợp từ vựng về  ngày Quốc Khánh 2/9 được IZONE tổng hợp dựa trên 03 chủ đề chính, các bạn cùng theo dõi nha!

 

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa

Ví dụ

Từ vựng về ngày Quốc khánh liên quan đến lịch sử, chính trị

Army

/ˈɑːrmi/

Quân đội

The Vietnamese army will conduct military parades in front of President Ho Chi Minh’s mausoleum

August Revolution

/ˈɑːɡəst ˌrevəˈluːʃən/

Cách mạng tháng Tám

The August Revolution overthrew the monarchy for decades, breaking the colonial shackles of our nation for nearly 100 years.

Ba Dinh Square

/(Ba Dinh) skewer/

Quảng trường Ba Đình

President Ho Chi Minh read the Declaration of Independence at Ba Dinh Square in 1945 giving birth to the Democratic Republic of Vietnam

Colony

/ˈkɑːləni/

Thuộc địa

Vietnam officially became a colony of France until 1945 to gain independence.

Declaration of Independence

/ˌdekləˈreɪʃən əv ɪndɪˈpendəns/

Bản Tuyên ngôn Độc lập

President Ho Chi Minh read the Declaration of Independence at Ba Dinh Square in 1945 giving birth to the Democratic Republic of Vietnam

Democracy

/dɪˈmɑːkrəsi/

Chế độ dân chủ

Democracy is used in the Vietnamese government system

National Anthem

/ˌnæʃəzəl ˈænθəm/

Quốc ca

Vietnam’s national anthem composed by musician Van Cao

Patriotism

/ˈpeɪtriətɪzəm/

Lòng yêu nước

All Vietnamese people have strong patriotism

Socialist Republic of Vietnam

/ˈsoʊʃəlɪst rəˈpʌblɪk əv ˌvjetˈnæm/

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

The national title of the country of Vietnam is “SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM”

“Independence – Freedom – Happiness”

/ˌɪndɪˈpendəns – ˈfriːdəm – ˈhæpinəs/

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

The motto of Vietnam is: “Independence – Freedom – Happiness”.

(Tiêu ngữ của Việt Nam là: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc)

Từ vựng về ngày Quốc khánh liên quan đến lễ hội và ngày nghỉ

Banner

/ˈbænɚ/

Băng rôn, biểu ngữ

To celebrate National Day, all over Vietnam are hanging welcome banners

Ceremony

/ˈserəməni/

Buổi lễ, nghi thức

Formal ceremonies are held at Ba Dinh Square

Day off

/deɪ ɑːf/

Ngày nghỉ

On Vietnam’s Independence Day, all people will have 4 days off

Firework

/ˈfaɪr wɝːk/

Pháo hoa

Fireworks will be fired in major cities to celebrate Independence Day

Hang flag

/hæŋ flæɡ/

Treo cờ

People all over the country will hang flags in front of their houses to celebrate Vietnam’s Independence Day

Parade

/pəˈreɪd/

Cuộc diễu binh

The Vietnamese army will conduct military parades in front of President Ho Chi Minh’s mausoleum

Speech

/spiːtʃ/

Bài phát biểu

The President will give a congratulatory speech on Vietnam’s Independence Day

Street decoration

/striːt ˌdekərˈeɪʃən/

Trang trí đường phố

Before Vietnam’s Independence Day, street decoration work is actively prepared

Từ vựng về ngày Quốc khánh liên qua đến những hoạt động

Enjoy a dinner or chill with family or friends

 

Thưởng thức bữa tối hoặc tận hưởng với gia đình và bạn bè

 

Hang flag in front of your house, car, or your work building

 

Treo cờ trước nhà, trên xe hơi hay tại nơi làm việc

 

Show your patriotism by watching a local parade in your community or city

 

Thể hiện lòng yêu nước bằng cách theo dõi cuộc diễu hành ở địa phương hay khu vực bạn sinh sống

 

Dress up patriotically

 

Mặc những trang phục thể hiện lòng yêu nước

 

tổng hợp từ vựng về ngày quốc khánh việt nam

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 với từ vựng về ngày Quốc khánh.

Vậy làm thế nào để có thể ứng dụng những từ vựng về ngày Quốc khánh đó vào thực tế hoặc vào các bài Speaking đây. Hãy tham khảo bài Speaking Part 2 mẫu dưới đây để có thêm nhiều ý tưởng cho bài Speaking của bạn nhé!

từ vựng về ngày quốc khánh

As a Vietnamese citizen, I am very proud of the heroic history of my country. I want to talk about Vietnam Independence Day, a historic milestone for my beloved country. 


On September 2, 1945, Ho Chi Minh read the Declaration of Independence at Ba Dinh Square, thus establishing the era of the Democratic Republic of Vietnam. Since then, every year on September 2, Vietnamese people organize activities to celebrate this National Day. 

People have the day off as businesses and offices close. Every house hangs the national flag, which becomes a beautiful scenery on the streets and buildings. Tourists come to visit the Mausoleum of President Ho Chi Minh and participate in the flag-raising ceremony at Ba Dinh Square.

In some special years, a military parade of thousands of people is also organized, and fireworks shows are held to serve the people. Art exhibitions and National Day celebrations are held across the country. There was also an air of celebration on social media. Teenagers took photos with the national flag at historical sites and historic sites to express their patriotism. 

This National Day has a very special meaning for the Vietnamese people. It marks the birth of the Democratic Republic of Vietnam as an independent country. The Vietnamese people got rid of the aggression and rule of the French colonialists and Japanese fascists. This event also marked the collapse of the monarchy and the formation of a republic.

I think on this day, all other Vietnamese citizens are as proud as I am. I understand that previous generations gave and sacrificed their wealth and their lives to achieve peace, independence and unity. 

When I hear the Declaration of Independence played repeatedly in the mass media, I am reminded of our nation’s painful but heroic history, which is my motivation to be a good citizen. I hope the younger generation will never forget the historical importance of Vietnam Independence Day.

Hy vọng qua bài viết này, IZONE đã cung cấp cho các bạn vốn từ vựng về ngày Quốc khánh Việt Nam thêm phần phong phú. Việc hiểu biết về từ vựng thuộc chủ đề này, sẽ giúp các bạn tự tin hơn khi giới thiệu về các ngày lễ quan trọng của Việt Nam. Hãy tham khảo thêm nhiều từ vựng hữu ích trong chuyên mục Vocabulary của IZONE nhé! Chúc các bạn học tốt!