Vocabulary | IZONE

Từ vựng Speaking – Topic Rules/Law – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Clothes. Các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau trước nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề RULE/LAW. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn các từ, cụm từ thích hợp trong hộp sau để điền vào chỗ trống

decent citizens                           the enforcement of the law               law against

drunk driving                            put  a stop to                                      think twice

driving under the influence      license…revoked                                be subjected to


illegal


1. He once defended a priest accused of
2. There are gangs on the streets who are terrorizing
3. Schools should take steps to to school violence
4. helps a nation maintain social order
5. There should be smuggling drugs.
6. Exporting prohibited and restricted goods can be considered an activity.
7. of alcohol can result in unexpected accidents.
8. You should before proposing novelty ideas to your employer.
9. These drugs should rigorous testing before they can enter the market.
10. If your , you can request restoration after 24 hours.

Bài 2: Chọn một trong hai đáp án sau để tạo thành câu có nghĩa.

1.If you … a car while intoxicated, you can serve long terms of imprisonment.

2.Smoking can deteriorate the public’s health, so there should be a call for … to ban smoking in public places..

3.Your driving license can be … if you blow the red light.

4. … citizens deserve the right to reap the benefits of a stable country.

5. I … her in the act of opening a box of chocolates

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. Describe a rule you agree or disagree with
Câu trả lời Nghĩa tiếng Việt
Describe a rule you agree or disagree withMiêu tả một quy tắc mà bạn đồng ý/phản đối.
It’s safe to say that Vietnam has a sophisticated system of legislation, but to single out one that I advocate the most, I wouldn’t hesitate to go for the one that makes drunk driving illegal.Có thể nói rằng Việt Nam có một hệ thống pháp luật rất chi tiết và phức tạp, nhưng để chọn ra điều luật mà tôi ủng hộ nhất, tôi sẽ không ngần ngại chọn ngay điều luật cấm lái xe sau khi uống rượu.
According to the law, drivers are not allowed to get behind the wheel when they are intoxicated. Even when the alcohol concentration of the implicated driver indicates a merely tipsy level, the person caught in the act would be subjected to a heavy fine and have his driver’s license suspended or completely revoked.Theo luật này thì người điều khiển phương tiện không được cầm tay lái khi họ đã uống bia rượu. Kể cả khi nồng độ cồn của những người này chỉ ở mức ngà ngà hơi say, người bị bắt gặp lái xe sau khi uống sẽ bị phạt nặng và giấy phép lái xe của họ sẽ bị vô hiệu tạm thời  hoặc thậm chí thu hồi.
I can’t agree more with this rule as it’s a win-win for everyone/all parties involved. Being aware that it is illegal to drive under the influence, all drivers would think twice before getting in a car while intoxicated, and thereby feeling disinclined to jeopardize their own lives. At the same time, it could put a stop to all the collateral damage resulting from these fatal road accidents, as wasted drivers often drag passers-by or pedestrians down with them.Tôi hoàn toàn đồng ý với điều luật này vì nó tốt cho tất cả mọi người. Biết được rằng việc lái xe khi say là phạm luật, các tài xế sẽ phải nghĩ lại khi định lái xe sau khi uống bia rượu, và vì vậy mà sẽ ít mạo hiểm mạng sống hơn. Cùng với đó, điều luật có thể ngăn chặn những thiệt hại khác trong những tai nạn giao thông nguy hiểm, vì các tài xế say rượu thường làm liên lụy đến cả người đi đường.
In fact, the law has succeeded in saving  thousands of lives as the death toll of car accidents caused by drunk drivers has been proven to plunge soon after the enforcement of the law.Thực tế là điều luật này đã thành công cứu sống hàng ngàn người vì các thiệt hại về tính mạng do tai nạn ô tô gây ra đã giảm mạnh ngay sau khi luật được thi hành.
With regards to/Turning now to the public opinion on the law against drunk driving, the vast majority seem to be on board with the idea,  regardless of the strict punishments. This is an indication that the public awareness of the dire consequences associated with DUI is rising, which is a good sign. It could be that every decent citizen hopes for a lower number of traffic-related accidents, the consequence of which would be a tragedy for many victims’ families.Về quan điểm của công chúng với luật chống lái xe khi say, hầu hết đều ủng hộ điều luật, bất kể các hình phạt nghiêm khắc. Điều này cho thấy nhận thức của cộng đồng về hậu quả nghiêm trong của lái xe khi uống bia rượu đang được nâng cao, và đây là một tín hiệu tốt. Có thể là mỗi công dân tốt đều hi vọng giảm bớt được tai nạn giao thông, thứ có thể gây ra bi kịch với gia đình của nhiều nạn nhân.