Grammar & Vocabulary | Luyện Thi IELTS Online

Từ vựng Speaking – Topic Decisions & Decisions Making – Part 1

Từ vựng Speaking – Topic Decisions & Decisions Making – Part 1

A. TỪ VỰNG Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Decisions & Decisions Making, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé! (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Among all the critical factors in the decision making process, I think the ability to speculate the right courses of an action has the greatest part to play. Trong số tất cả các yếu tố quan trọng trong quá trình ra quyết định, tôi…

Read more

Từ vựng Speaking – Topic Nature/Nurture & Intelligence – Part 1

Từ vựng Speaking – Topic Nature/Nurture & Intelligence – Part 1

A. TỪ VỰNG Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Nature/Nurture & Intelligence, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé! (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) In the first case, if a kid is identified as a prodigy since birth, genes are most likely the underlying factor for the exceptional cognitive ability. Trong trường hợp đầu tiên, nếu một đứa trẻ được xác định là thần đồng kể từ khi…

Read more

Từ vựng Speaking – Topic Animals – Part 2

Từ vựng Speaking – Topic Animals – Part 2

Các bạn hãy cùng IZONE tìm hiểu một số từ vựng trong chủ đề Animals nhé! A. Từ vựng Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Animals, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé! (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Yes, owning a pet is a huge money commitment. Có chứ, sở hữu một con vật cưng là một nghĩa vụ tiền bạc rất lớn. money commitment: nghĩa vụ về…

Read more

Từ vựng Speaking – Topic Clothing/ Jewelry/ Uniform – Part 2

Từ vựng Speaking – Topic Clothing/ Jewelry/ Uniform – Part 2

A. TỪ VỰNG Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Clothing/ Jewelry/ Uniform, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé! (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Uniforms are of great importance to school children for the following reasons. Đồng phục rất có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh vì những lý do sau đây. to be of great importance: rất quan trọng (hay hơn “be very important”) Besides,…

Read more

Từ vựng Speaking – Topic House & Apartment, Countryside & City – Part 2

Từ vựng Speaking – Topic House & Apartment, Countryside & City – Part 2

A. TỪ VỰNG Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề House & Apartment, Countryside & City, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé! (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Unlike the youth in the Western world, we Vietnamese tend to pick the former option, and there are several underlying reasons for that phenomenon. Không giống như giới trẻ ở phương Tây, người Việt Nam chúng tôi có xu hướng chọn cái…

Read more

Từ vựng Speaking – Sports, Indoor/ Outdoor sports – Part 1

Từ vựng Speaking – Sports, Indoor/ Outdoor sports – Part 1

A. TỪ VỰNG Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Sports, Indoor/ Outdoor sports, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé! (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) To be honest, I am not a big fan of sports in general, Thành thật mà nói, tôi không phải là thích thể thao nói chung, a big fan of sth: thích cái gì Some time ago/back when I was in primary school, I…

Read more

Từ vựng Speaking – Smile/ Laugh & Happiness – Part 2

Từ vựng Speaking – Smile/ Laugh & Happiness – Part 2

A. TỪ VỰNG Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Smile/ Laugh & Happiness, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé! (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) It’d only be the case when those people are not too absorbed in/ obsessed with/fixated on money making that they’d lose sight of the enjoyments that life has to offer Điều này chỉ đúng  khi những người đó không quá say mê / bị…

Read more

Từ vựng Speaking – Topic House & Apartment, Countryside & City – Part 1

Từ vựng Speaking – Topic House & Apartment, Countryside & City – Part 1

A. TỪ VỰNG Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề House & Apartment, Countryside & City, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé! (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) In contrast to big cities, where skyscrapers displace trees and motor vehicles emit enormous amounts of greenhouse gases, ... Trái ngược với các thành phố lớn, nơi các tòa nhà chọc trời thay thế cây cối và các phương tiện cơ giới…

Read more

Từ vựng Speaking – Topic Imagination – Part 3

Từ vựng Speaking – Topic Imagination – Part 3

Các bạn hãy cùng IZONE tìm hiểu một số từ vựng trong chủ đề Imagination nhé! A. Từ vựng Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Imagination, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé! (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) I am honestly not an imaginative person, but there was this one time that I surprised myself by some real out-of-the-box thinking. Thành thật mà nói, tôi không phải là…

Read more

Từ vựng Speaking – Topic Reading – Part 2

Từ vựng Speaking – Topic Reading – Part 2

A. TỪ VỰNG Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Reading, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé! (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) I don’t mean to give a catch-all answer, but from my observation, we Vietnamese in general don’t read as much as our Western counterparts. Tôi không có ý đưa ra một câu trả lời đúng hết với mọi người, nhưng theo tôi biết, người Việt Nam chúng…

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG