Grammar | Luyện Thi IELTS Online

Có gì trong chuyên mục Grammar? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Có gì trong chuyên mục Grammar? – Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Chuyên mục Grammar sẽ đem lại cho bạn lượng kiến thức ngữ pháp đầy đủ toàn diện, nhưng không theo hướng “học vẹt quy tắc” mà sẽ giải thích cụ thể bản chất từng hiện tượng ngữ pháp, và xâu chuỗi các kiến thức thành hệ thống giúp bạn dễ hiểu và dễ vận dụng […]

Read more

Grammar Unit 1: Những thành phần cơ bản của câu nói Chủ ngữ – Vị ngữ và 4 từ loại cơ bản.

Grammar Unit 1: Những thành phần cơ bản của câu nói Chủ ngữ – Vị ngữ và 4 từ loại cơ bản.premium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Grammar Unit 2: Các loại động từ cơ bản, Linking Verb và Câu miêu tả

Grammar Unit 2: Các loại động từ cơ bản, Linking Verb và Câu miêu tả

Trong bài viết trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu các thành phần chính nhất của câu (Chủ ngữ – Vị ngữ và 4 từ loại cơ bản: Danh từ – Động từ – Tính từ – Trạng từ). Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu về Động từ nhé. 1. […]

Read more

Grammar Unit 3: Action Verb – Nội động từ và Ngoại động từ

Grammar Unit 3: Action Verb – Nội động từ và Ngoại động từpremium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Grammar Unit 4: Hai dạng câu mở rộng của S-V-O & Tổng kết 6 loại câu cơ bản

Grammar Unit 4: Hai dạng câu mở rộng của S-V-O & Tổng kết 6 loại câu cơ bảnpremium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Grammar Unit 5: Câu hỏi và Các từ hỏi

Grammar Unit 5: Câu hỏi và Các từ hỏipremium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Grammar Unit 6: Giới thiệu Cụm từ và Cụm giới từ

Grammar Unit 6: Giới thiệu Cụm từ và Cụm giới từpremium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Grammar Unit 7: Collocation Part 1

Grammar Unit 7: Collocation Part 1premium

Trong bài viết này, chúng ta sẽ làm quen với một khái niệm quan trọng trong tiếng Anh – Collocation. Nắm vững vấn đề này, chúng ta sẽ tiến bộ đáng kể trong cả hai vấn đề: hiểu tiếng Anh (Nghe – Đọc) nhanh và sử dụng tiếng Anh (Nói – Viết) một cách tự nhiên.

Read more

Unit 8 – Collocation P2: Phrasal Verb và Idiom

Unit 8 – Collocation P2: Phrasal Verb và Idiom

Ví dụ: Thành ngữ Nuôi ong tay áo (Chỉ việc đối xử tốt, chăm sóc cho người khác để rồi người đó phản bội mình). Vậy tóm lại, Collocation có các dạng cơ bản sau: 3. Bài tập ứng dụng  Bài 1: Dịch các câu sau ra tiếng Việt. Xác định các phrasal verb trong […]

Read more

Grammar Unit 9: Danh động từ

Grammar Unit 9: Danh động từpremium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Grammar Unit 10: Động từ nguyên thể tương đương Danh động từ

Grammar Unit 10: Động từ nguyên thể tương đương Danh động từpremium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG