Grammar | Luyện Thi IELTS Online

Có gì trong chuyên mục Grammar? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Có gì trong chuyên mục Grammar? – Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Chuyên mục Grammar sẽ đem lại cho bạn lượng kiến thức ngữ pháp đầy đủ toàn diện, nhưng không theo hướng “học vẹt quy tắc” mà sẽ giải thích cụ thể bản chất từng hiện tượng ngữ pháp, và xâu chuỗi các kiến thức thành hệ thống giúp bạn dễ hiểu và dễ vận dụng […]

Read more

Grammar Unit 1: Những thành phần cơ bản của câu nói Chủ ngữ – Vị ngữ và 4 từ loại cơ bản.

Grammar Unit 1: Những thành phần cơ bản của câu nói Chủ ngữ – Vị ngữ và 4 từ loại cơ bản.

Trong series cấu trúc câu này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách một câu tiếng Anh được hình thành: liệu nó chỉ là việc ghép các từ tiếng Anh từ trái sang phải, hay còn những điều khác? Nắm được điều này, các bạn sẽ dễ dàng hiểu hơn các câu tiếng Anh dài […]

Read more

Grammar Unit 2: Các loại động từ cơ bản, Linking Verb và Câu miêu tả

Grammar Unit 2: Các loại động từ cơ bản, Linking Verb và Câu miêu tả

Trong bài viết trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu các thành phần chính nhất của câu (Chủ ngữ – Vị ngữ và 4 từ loại cơ bản: Danh từ – Động từ – Tính từ – Trạng từ). Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu về Động từ nhé. A. […]

Read more

Grammar Unit 3: Action Verb – Nội động từ và Ngoại động từ

Grammar Unit 3: Action Verb – Nội động từ và Ngoại động từ

Trong bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về một kiểu câu chính trong tiếng Anh – kiểu câu Miêu tả, cùng với các động từ chỉ cách miêu tả (Linking Verb). Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về kiểu câu chính tiếp theo: câu Hành động nhé. A. Hai loại […]

Read more

Grammar Unit 4: Hai dạng câu mở rộng của S-V-O & Tổng kết 6 loại câu cơ bản

Grammar Unit 4: Hai dạng câu mở rộng của S-V-O & Tổng kết 6 loại câu cơ bản

Trong các bài viết trước, chúng ta đã biết được các loại động từ cơ bản và 3 kiểu câu phổ biến trong tiếng Anh: Kiểu 1: Câu miêu tả: Chủ ngữ – Cách miêu tả – Nội dung miêu tả (Tính chất hoặc tên gọi khác của Chủ ngữ)Kiểu 2: Chủ ngữ – Hành […]

Read more

Grammar Unit 5: Câu hỏi và Các từ hỏi

Grammar Unit 5: Câu hỏi và Các từ hỏi

Trong bài viết trước, chúng ta đã làm quen với các từ loại chính trong tiếng Anh (Danh từ – Động từ – Tính từ – Trạng từ). Một số bạn có thể thắc mắc: vậy còn Từ hỏi (Question words) thì sao? Đó có phải là một loại từ loại mới, ngoài những từ […]

Read more

Grammar Unit 6: Giới thiệu Cụm từ và Cụm giới từ

Grammar Unit 6: Giới thiệu Cụm từ và Cụm giới từ

Trong các bài viết trước, chúng ta đã làm quen với cấu trúc cơ bản của câu và các từ loại chính trong tiếng Anh. Từ bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một thành phần phức tạp hơn trong câu nói: Các Cụm từ trong câu. A. Giới thiệu chung về Cụm […]

Read more

Grammar Unit 7: Collocation Part 1

Grammar Unit 7: Collocation Part 1

Trong bài viết này, chúng ta sẽ làm quen với một khái niệm quan trọng trong tiếng Anh – Collocation. Nắm vững vấn đề này, chúng ta sẽ tiến bộ đáng kể trong cả hai vấn đề: hiểu tiếng Anh (Nghe – Đọc) nhanh và sử dụng tiếng Anh (Nói – Viết) một cách tự […]

Read more

Unit 8 – Collocation P2: Phrasal Verb và Idiom

Unit 8 – Collocation P2: Phrasal Verb và Idiom

Tiếp nối bài viết trước về Collocation trong tiếng Anh, trong bài viết này chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm các dạng Collocation khó hơn các bạn nhé. Đặc điểm của các dạng hôm nay là: khi kết hợp các từ lại thì cả cụm từ sẽ mang một ý nghĩa mới, khác với […]

Read more

Grammar Unit 9: Danh động từ

Grammar Unit 9: Danh động từ

Ở bài Cụm giới từ, chúng ta đã làm quen với khái niệm cụm từ trong tiếng Anh. Trong bài viết này chúng ta tiếp tục tìm hiểu các cụm từ khác, với đặc điểm chung quan trọng sau: các cụm từ này được tạo ra bằng việc biến đổi hình dạng một động từ, […]

Read more

Grammar Unit 10: Động từ nguyên thể tương đương Danh động từ

Grammar Unit 10: Động từ nguyên thể tương đương Danh động từ

Ở bài Danh động từ, chúng ta đã làm quen với một hiện tượng phổ biến trong tiếng Anh: các động từ nhiều khi vẫn được dùng như Danh từ trong câu, chỉ cần chúng ta thêm đuôi -ing cho nó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ làm quen một hiện tượng tương tự: […]

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG