Vocabulary: WORK or Works

Có những tiểu tiết làm nên sự khác biệt. Đôi lúc, để sử dụng chuẩn những từ phổ thông nhất cũng cần để ý đến những chi tiết nhỏ. Đã có không ít bạn dùng work (noun) ở dạng số ít và số nhiều một cách cảm tính. Vậy, WORK được dùng ở thể singular hay plural?

Câu trả lời là: cả 2 đều đúng, tùy thuộc vào ngữ cảnh

Để giúp các bạn hiểu được cách phần biệt giữa workworks, chúng ta cùng điểm qua một vài kiến thức sau nhé!

A. KIẾN THỨC

1. Work ở dạng danh từ không đếm được:

Work (noun) có nhiều nghĩa, nhưng nghĩa thông dụng là công việc, hoạt động trong công việc
“an activity, such as a job, that a person uses physical or mental effort to do”
Với nghĩa này, work là một danh từ không đếm được, được chia ở dạng số ít (singular):

E.g: Aileen does most of the work around the house.
I’ve got so much work to do.
The work involved 17 hours of lawyer’s work and 5 hours of translator’s work.
Có không ít bạn đã dùng “works” trong trường hợp này, đặc biệt là trong ví dụ thứ 3 khi có sự xuất hiện của 17 hours hay 5 hours.

2. Work ở dạng số nhiều

Ở dạng số nhiều, “works” mang nghĩa như sau:
“construction or engineering projects”.
Hiểu nôm na là các dự án, công trình xây dựng.

E.g: There are traffic jams all over the city due to the road works in the centre
Works on the bridge were delayed by 4 weeks due to bad weather

3. Ngoài ra , “work” còn có thể mang một nghĩa nữa mà nó có thể ở dạng số nhiều hoặc ít (countable noun).

Đó là trường hợp : “works of art or literature” (Tác phẩm nghệ thuật)
E.g: The museum has many works by Picasso as well as other modern painters
The mature works of Haydn, Mozart, Beethoven and Schubert belong to the Classical period

B. BÀI TẬP

Để củng cố kiến thức đã được học ở trên một cách hiệu quả, các bạn hãy cùng làm một bài tập sau nhé!


Bài tập 1: Hãy điền work hoặc works vào chỗ trống. Đánh số 1,2,3 ở cuối câu tương ứng với nhóm nghĩa của work


1. What sort of are you experienced in? =>
2. The exhibition juxtaposes Picasso’s early drawings with some of his later =>
3. The construction are implemented under conditions of risk. =>
4. Roger’s involves a lot of travelling =>

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG