Luyện Thi IELTS Writing Online | IZONE

IELTS Writing

Cách viết IELTS Writing Task 1 Map: Chi tiết từ A đến Z (đúng format)

Cách viết IELTS Writing Task 1 Map: Chi tiết từ A đến Z (đúng format)

Một trong những dạng bài quan trọng trong IELTS Writing Task 1 mà bạn cần ôn tập trước khi đi là Map - miêu tả bản đồ. Tuy thường xuất hiện khá ít trong các quý thi nhưng đây cũng là một dạng không thể bỏ qua. Trong bài viết này, IZONE sẽ hướng dẫn các bạn cách viết dạng Map trong IELTS Writing Task 1 một cách chi tiết nhất nhé.

Cách Triển Khai Câu Hỏi “What kind of technological developments have made the biggest impact on our lives?”

Cách Triển Khai Câu Hỏi “What kind of technological developments have made the biggest impact on our lives?”

Trong bài này, IZONE sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp để ứng dụng vào phần Writing của mình qua câu hỏi "What kind of technological developments have made the biggest impact on our lives?"

Cách Triển Khai Câu Hỏi “What do you think has led to the growth in the tourism industry?”

Cách Triển Khai Câu Hỏi “What do you think has led to the growth in the tourism industry?”

Trong bài này, IZONE sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp để ứng dụng vào phần Writing của mình qua câu hỏi "What do you think has led to the growth in the tourism industry?"

Cách triển khai câu hỏi “Why do some people decide to set up their own business?”

Cách triển khai câu hỏi “Why do some people decide to set up their own business?”

Trong bài này, IZONE sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp để ứng dụng vào phần Writing của mình qua câu hỏi "Why do some people decide to set up their own business?"

Cách triển khai câu hỏi “Statistics show that visits to the cinema are up despite the availability of DVDs and online downloads. Why do you think this might be?”

Cách triển khai câu hỏi “Statistics show that visits to the cinema are up despite the availability of DVDs and online downloads. Why do you think this might be?”

Trong bài này, IZONE sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp để ứng dụng vào phần Writing của mình qua câu hỏi "Statistics show that visits to the cinema are up despite the availability of DVDs and online downloads. Why do you think this might be?"

Cách Triển Khai Câu Hỏi “Do you like robots to work at your home?”

Cách Triển Khai Câu Hỏi “Do you like robots to work at your home?”

Trong bài này, IZONE sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp để ứng dụng vào phần Writing của mình qua câu hỏi "Do you like robots to work at your home?"

Cách Triển Khai Câu Hỏi “What are some of the important things a candidate should find out before accepting a job?”

Cách Triển Khai Câu Hỏi “What are some of the important things a candidate should find out before accepting a job?”

Trong bài này, IZONE sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp để ứng dụng vào phần Writing của mình qua câu hỏi "What are some of the important things a candidate should find out before accepting a job?"

Cách triển khai câu hỏi “Should music be treated as seriously as subjects like maths or sciences at school?”

Cách triển khai câu hỏi “Should music be treated as seriously as subjects like maths or sciences at school?”

Trong bài này, IZONE sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp để ứng dụng vào phần Writing của mình qua câu hỏi “Should music be treated as seriously as subjects like maths or sciences at school?“

Cách Triển Khai Câu Hỏi “What qualities do you think a good teacher has?”

Cách Triển Khai Câu Hỏi “What qualities do you think a good teacher has?”

Trong bài này, IZONE sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp để ứng dụng vào phần Writing của mình qua câu hỏi "What qualities do you think a good teacher has?"