Writing 3.0 - 4.5

Chiến thuật danh từ hóa (Nominalisation) để bài IELTS Writing của bạn formal hơn

Chiến thuật danh từ hóa (Nominalisation) để bài IELTS Writing của bạn formal hơn

Như các bạn đã biết, bài thi Writing IELTS đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và chú trọng vào văn phong trang trọng (formal) chứ không phải văn nói hàng ngày (spoken language). Chính vì vậy, việc sử dụng thủ pháp danh từ hóa (nominalisation) sẽ giúp giọng văn của chúng ta trở nên trang trọng và khách quan hơn. Chúng ta cùng đi tìm hiểu nó là gì và làm thế nào để thực hiện…

Read more

Các cách nói về lợi ích (A có lợi cho B) – P1

Các cách nói về lợi ích (A có lợi cho B) – P1

Trong bài viết này IZONE sẽ hướng dẫn các bạn một số cấu trúc để thể hiện ý rằng: “cái gì có lợi cho cái gì”. Để các bạn dễ hình dung, giả sử: A là thứ mang lại lợi ích còn  B là một người/nhóm người nào đó. A. Cấu trúc A có lợi cho B 1. A benefits B Ví dụ: The new tax law will benefit those on low wages.Nghĩa: Luật thuế mới sẽ có lợi cho…

Read more

Các cách đơn giản nói về việc “Làm trầm trọng thêm tình hình / Làm tình hình xấu đi”

Các cách đơn giản nói về việc “Làm trầm trọng thêm tình hình / Làm tình hình xấu đi”

Trong bài viết này IZONE sẽ hướng dẫn các bạn một số cách diễn đạt “làm tình hình trầm trọng thêm”. Để dễ hình dung, giả sử A: điều làm tình hình xấu đi B: một tình trạng, trạng thái 1. Các cách diễn đạt "làm tình hình trầm trọng thêm" TừNghĩaA worsens BThe chickenpox worsens her skin.Nghĩa: Bệnh thủy đậu làm da cô ấy xấu đi.A compounds BA’s problems were compounded by his lack of concentration.Nghĩa: Vấn đề của…

Read more

Các động từ thể hiện quan hệ nguyên nhân – kết quả (A gây ra B)

Các động từ thể hiện quan hệ nguyên nhân – kết quả (A gây ra B)

Tiếp nối series các bài viết hướng dẫn writing, trong bài viết này IZONE sẽ hướng dẫn các bạn các cách để thể hiện mối quan hệ nguyên nhân kết quả giữa 2 sự vật hoặc sự việc A. Các động từ thể hiện nguyên nhân kết quả TừNghĩaA causes BThe bad weather is causing many problem for farmersA gây ra B (B thường là điều xấu)Thời tiết xấu đang gây ra nhiều vấn đề cho người nông dân.A leads…

Read more

Các cách đơn giản nói về sự chú trọng / coi trọng vấn đề gì đó

Các cách đơn giản nói về sự chú trọng / coi trọng vấn đề gì đó

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE tìm hiểu những cách để diễn tả cách mình coi trọng điều gì nhé. 1. Các cách diễn tả sự chú trọng/ coi trọng Từ NghĩaTo value sb/sthI really value him as a teacher.Nghĩa: Tôi thực sự coi trọng anh ấy như một người thầy.To give weight to sthBecause you're a mentor here, your students are going to give a lot of weight to your opinion.Nghĩa: Bởi vì bạn là một…

Read more

Các cách đơn giản nói về sự quan trọng

Các cách đơn giản nói về sự quan trọng

Trong bài viết này các bạn hãy cùng IZONE tìm hiểu  các cách diễn đạt tầm quan trọng của một sự vật, sự việc trong Tiếng Anh nhé! 1.Các cách diễn đạt tầm quan trọng Mức độ quan trọng TừNghĩaimportantan important decisionNghĩa: Một quyết định quan trọngbiga big problemNghĩa: Một vấn đề lớnsignificantThe Internet has brought about significant changes in people’s livesNghĩa: Internet đã mang lại những thay đổi đáng kể trong cuộc sống của con ngườinoteworthy (formal)The castle is…

Read more

SO SÁNH SỐ LIỆU

SO SÁNH SỐ LIỆU

A. Các cách diễn đạt sự thay đổi số liệu Ngoài việc miêu tả sự thay đổi các số liệu (như tăng, giảm, ổn định,..), hầu hết các bài IELTS WRITING TASK 1 đều yêu cầu thí sinh đưa ra sự so sánh giữa các số liệu. Ví dụ: Lớp A có 60 học sinh, lớp B có 30 học sinh 1. Sử dụng phương pháp liệt kê Các bạn có thể miêu tả số liệu bằng cách liệt kê.…

Read more

CÁCH MIÊU TẢ THÔNG TIN VỀ THỜI GIAN

CÁCH MIÊU TẢ THÔNG TIN VỀ THỜI GIAN

Trong bài viết này, các bạn sẽ học được các cụm từ diễn tả thời gian hay được sử dụng nhất để miêu tả dạng bài biểu đồ trong IELTS WRITING TASK 1. Các cách diễn đạt chỉ thời gian Cách diễn đạtVí dụNghĩaIn + thời gian In MarchVào tháng baFor + thời gianFor three yearsTrong vòng 3 nămFrom  X to YBetween X and Y(X,Y: các mốc thời gian)From 1970 to 2000Between 1970 and 2000Từ năm 1970 đến năm 2000In the…

Read more

Các cách đơn giản nói về sự thay thế

Các cách đơn giản nói về sự thay thế

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE tìm hiểu các cách diễn đạt đơn giản để nói về sự thay thế của cái gì với cái gì nhé. 1. Các cách diễn đạt về sự thay thế TừNghĩaA replaces BThese measures in no way replace the need for regular safety checksNghĩa: Các biện pháp này không có cách nào thay thế được nhu cầu kiểm tra an toàn thường xuyênA substitutes for BMargarine can substitute for butter in…

Read more

Các cách đơn giản nói về sự ngăn cản / ngăn chặn một điều xấu

Các cách đơn giản nói về sự ngăn cản / ngăn chặn một điều xấu

Chào các bạn, hôm nay hãy cùng IZONE tìm hiểu những cách để nói về việc ngăn cản một điều gì đó nhé! 1. Các cấu trúc diễn tả sự ngăn cản/ngăn chặn một điều xấu TừNghĩaTo prevent sb from doing sth The government took steps to prevent poverty in deprived regions Nghĩa: Chính phủ thực hiện các bước để ngăn chặn nghèo đói ở những vùng thiếu thốn. To avert sthIt may already be too late to avert another…

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG