Writing 4.5 - 6.0

Có gì trong chuyên mục Writing 4.5-6.0? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Có gì trong chuyên mục Writing 4.5-6.0? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Chuyên mục Writing 4.5-6 cung cấp cho bạn những kiến thức về mọi khía cạnh của việc viết bài IELTS Writing: cách lập dàn bài, chọn nội dung, sắp xếp ý tưởng thành đoạn văn, cách ứng dụng ngữ pháp và từ vựng để xây dựng câu văn, cách lập luận sao cho khách quan […]

Read more

Phân tích Writing Task 2 – Unit 1 – Culture and History

Phân tích Writing Task 2 – Unit 1 – Culture and History

Nguồn: Ielts Simon Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé! Đề bài:  Foreign visitors should pay more than local visitors for cultural and historical attractions. To what extent do you agree or disagree with this […]

Read more

Phân tích Writing Task 2 – Unit 2 – Government Progress

Phân tích Writing Task 2 – Unit 2 – Government Progress

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé! Đề bài: Many governments think that economic progress is their most important goal. Some people, however, think that other types of progress are equally important for a country. Discuss […]

Read more

Phân tích Writing Task 2 – Unit 3 – Technology and Traditional Cultures

Phân tích Writing Task 2 – Unit 3 – Technology and Traditional Cultures

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé! Đề bài: It is inevitable that traditional cultures will be lost as technology develops. Technology and traditional cultures are incompatible. To what extent do you agree or disagree […]

Read more

Phân tích Writing Task 2 – Unit 4 – Topic: Crime

Phân tích Writing Task 2 – Unit 4 – Topic: Crimepremium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Phân tích Writing Task 2 – Unit 5 – Gender Equality

Phân tích Writing Task 2 – Unit 5 – Gender Equality

Nguồn: Ielts Simon Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé! Đề bài: These days more fathers stay at home and take care of their children while mothers go out to work. What could be the […]

Read more

Phân tích Writing Task 2 – Unit 6 – Films

Phân tích Writing Task 2 – Unit 6 – Filmspremium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Phân tích Writing Task 1 – Unit 6 – Forecast in Australia

Phân tích Writing Task 1 – Unit 6 – Forecast in Australiapremium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Phân tích Writing Task 2 – Unit 7 – Dependence

Phân tích Writing Task 2 – Unit 7 – Dependence

Nguồn: IELTS Simon Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé! Đề bài: Some people think that in the modern world we are more dependent on each other, while others think that people have  become more […]

Read more

Phân tích Task 2 – Unit 8 – Topic: Animal testing

Phân tích Task 2 – Unit 8 – Topic: Animal testing

Nguồn: Ielts Simon Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé! Đề bài: Nowadays animal experiments are widely used to develop new  medicines and to test the safety of other products. Some people argue  that these […]

Read more

Phân tích Writing Task 2 – Unit 9 – Video games

Phân tích Writing Task 2 – Unit 9 – Video gamespremium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG