Writing 4.5 - 6.0 | IZONE

Writing 4.5 - 6.0

Phân tích Writing Task 1 – Unit 1 – Internet users

Phân tích Writing Task 1 – Unit 1 – Internet users

Nguồn: Ielts Simon Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé! Đề bài: A. Translation (Dịch) Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 1 trên, các bạn hãy làm bàiContinue reading "Phân tích Writing Task 1 – Unit 1 – Internet users"

Có gì trong chuyên mục Writing 4.5-6.0? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Có gì trong chuyên mục Writing 4.5-6.0? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Chuyên mục Writing 4.5-6 cung cấp cho bạn những kiến thức về mọi khía cạnh của việc viết bài IELTS Writing: cách lập dàn bài, chọn nội dung, sắp xếp ý tưởng thành đoạn văn, cách ứng dụng ngữ pháp và từ vựng để xây dựng câu văn, cách lập luận sao cho khách quanContinue reading "Có gì trong chuyên mục Writing 4.5-6.0? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục"

Phân tích Writing Task 2 – Unit 5 – Gender Equality

Phân tích Writing Task 2 – Unit 5 – Gender Equality

Nguồn: Ielts Simon Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé! Đề bài: These days more fathers stay at home and take care of their children while mothers go out to work. What could be theContinue reading "Phân tích Writing Task 2 – Unit 5 – Gender Equality"

Phân tích Writing Task 2 – Unit 10 – Aging Population

Phân tích Writing Task 2 – Unit 10 – Aging Population

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Phân tích Writing Task 2 – Unit 10 – Aging Population"

Phân tích Writing Task 1 – Unit 7 – Village of Chorleywood

Phân tích Writing Task 1 – Unit 7 – Village of Chorleywood

Nguồn: Ielts Simon Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé! Đề bài: Chorleywood is a village near London whose population has increased steadily since the middle of the nineteenth century. The map shows the developmentContinue reading "Phân tích Writing Task 1 – Unit 7 – Village of Chorleywood"

Phân tích Writing Task 2 – Unit 3 – Technology and Traditional Cultures

Phân tích Writing Task 2 – Unit 3 – Technology and Traditional Cultures

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé! Đề bài: It is inevitable that traditional cultures will be lost as technology develops. Technology and traditional cultures are incompatible. To what extent do you agree or disagreeContinue reading "Phân tích Writing Task 2 – Unit 3 – Technology and Traditional Cultures"

Phân tích Writing Task 2 – Unit 6 – Films

Phân tích Writing Task 2 – Unit 6 – Films

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Phân tích Writing Task 2 – Unit 6 – Films"

Phân tích Writing Task 2 – Unit 12 – Happiness

Phân tích Writing Task 2 – Unit 12 – Happiness

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Phân tích Writing Task 2 – Unit 12 – Happiness"

Phân tích Writing Task 2 – Unit 2 – Government Progress

Phân tích Writing Task 2 – Unit 2 – Government Progress

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé! Đề bài: Many governments think that economic progress is their most important goal. Some people, however, think that other types of progress are equally important for a country. DiscussContinue reading "Phân tích Writing Task 2 – Unit 2 – Government Progress"