Writing 6.0 - 8.0 | IZONE

Writing 6.0 - 8.0

Cách viết IELTS Writing Task 1 Map: Chi tiết từ A đến Z (đúng format)

Cách viết IELTS Writing Task 1 Map: Chi tiết từ A đến Z (đúng format)

Một trong những dạng bài quan trọng trong IELTS Writing Task 1 mà bạn cần ôn tập trước khi đi là Map - miêu tả bản đồ. Tuy thường xuất hiện khá ít trong các quý thi nhưng đây cũng là một dạng không thể bỏ qua. Trong bài viết này, IZONE sẽ hướng dẫn các bạn cách viết dạng Map trong IELTS Writing Task 1 một cách chi tiết nhất nhé.

Phân tích Writing Task 1 – Unit 10 – Sports participation

Phân tích Writing Task 1 – Unit 10 – Sports participation

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé! Đề bài: The table below shows the change in the percentages of people joining in seven different sports in an European country from 1999 to 2009. A. TranslationContinue reading "Phân tích Writing Task 1 – Unit 10 – Sports participation"

Phân tích Writing Task 1 – Unit 9 – Cars

Phân tích Writing Task 1 – Unit 9 – Cars

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé! Đề bài:  The bar chart shows the number of cars per 1000 people in five European countries over the 3 years 2005, 2009, 2015, compared with the EuropeanContinue reading "Phân tích Writing Task 1 – Unit 9 – Cars"

Phân tích Writing Task 1 – Unit 8 – Ocean Pollution

Phân tích Writing Task 1 – Unit 8 – Ocean Pollution

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé! Đề bài: The two pie charts below show the pollution entering a particular part of ocean in 1997 and 2007. A. Translation (Dịch) Trước khi đi sâu vàoContinue reading "Phân tích Writing Task 1 – Unit 8 – Ocean Pollution"

Phân tích Writing Task 1 – Unit 7 – Making Sugar

Phân tích Writing Task 1 – Unit 7 – Making Sugar

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé! Đề bài: The diagram below shows the manufacturing process for making sugar from sugar cane. A. Translation (Dịch) Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bàiContinue reading "Phân tích Writing Task 1 – Unit 7 – Making Sugar"

Phân tích Writing Task 1 – Unit 6 – Making clothes

Phân tích Writing Task 1 – Unit 6 – Making clothes

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé! Đề bài:  The pictures below show the process of making clothes from recycled plastic bottles. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisonsContinue reading "Phân tích Writing Task 1 – Unit 6 – Making clothes"

Phân tích Writing Task 1 – Unit 5 – Art Gallery

Phân tích Writing Task 1 – Unit 5 – Art Gallery

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé! Đề bài: The maps below show the changes in the art gallery ground floor in 2015 and the present day. A. Translation (Dịch) Trước khi đi sâu vàoContinue reading "Phân tích Writing Task 1 – Unit 5 – Art Gallery"

Phân tích Writing Task 1 – Unit 4 – Museum

Phân tích Writing Task 1 – Unit 4 – Museum

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé! Đề bài: The bar chart shows the number of people who visited different museums in London. A. Translation (Dịch) Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúcContinue reading "Phân tích Writing Task 1 – Unit 4 – Museum"

Phân tích Writing Task 1 – Unit 3 – Train Passengers

Phân tích Writing Task 1 – Unit 3 – Train Passengers

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé! Đề bài: The first graph shows the number of train passengers from 2000 to 2009; the second compares the percentage of trains running on time and target inContinue reading "Phân tích Writing Task 1 – Unit 3 – Train Passengers"