Writing 6.0 - 8.0

Có gì trong chuyên mục Writing 6.0+? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Có gì trong chuyên mục Writing 6.0+? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Chuyên mục Writing 6.0+ cung cấp cho bạn những kiến thức về mọi khía cạnh của việc viết bài IELTS Writing: cách lập dàn bài, chọn nội dung, sắp xếp ý tưởng thành đoạn văn, cách ứng dụng ngữ pháp và từ vựng để xây dựng câu văn, cách lập luận sao cho khách quan […]

Read more

Phân tích Writing Task 2 – Unit 1 – Sports

Phân tích Writing Task 2 – Unit 1 – Sports

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết bài của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé! Đề bài: Large companies use sports events to promote their products. Some people think it has a negative impact on sports. To what extent do you agree […]

Read more

Phân tích Writing Task 2 – Unit 2 – Animals

Phân tích Writing Task 2 – Unit 2 – Animals

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết bài của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé! Đề bài: It is a natural process of animal species to become extinct (e.g. dinosaurs, dodos, etc.). There is no reason why people should stop this from […]

Read more

Phân tích Writing Task 2 (clip siêu chi tiết) – Topic MUSIC

Phân tích Writing Task 2 (clip siêu chi tiết) – Topic MUSICpremium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Phân tích Writing Task 1 – Unit 1 – Airport redevelopment

Phân tích Writing Task 1 – Unit 1 – Airport redevelopment

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết bài của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé! Đề bài: The plans below show the site of an airport now and how it will look after redevelopment next year. A. Translation (Dịch) Trước khi đi […]

Read more

Phân tích Writing Task 2 – Unit 4 – Happiness

Phân tích Writing Task 2 – Unit 4 – Happiness

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé! Đề bài: While people in developing countries are happier than in the past, people in developed countries are less happy. Why? What can be learnt from this? A. […]

Read more

Phân tích Writing Task 2 (clip siêu chi tiết) – Topic SPORTS

Phân tích Writing Task 2 (clip siêu chi tiết) – Topic SPORTSpremium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Phân tích Writing Task 2 – Unit 3 – Leisure Activity

Phân tích Writing Task 2 – Unit 3 – Leisure Activity

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết bài của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé! Đề bài: Some people believe that sport has an important role in society. Others, however, think that it is nothing more than a leisure activity for some […]

Read more

Phân tích Writing Task 1 – Unit 2 – Electrical Appliances

Phân tích Writing Task 1 – Unit 2 – Electrical Appliances

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé! Đề bài: The charts below show the changes in ownership of electrical appliances and amount of time spent doing housework in households in one country between 1920 and […]

Read more

Phân tích Writing Task 2 – Unit 5 – Housing

Phân tích Writing Task 2 – Unit 5 – Housing

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé! Đề bài: Some people think that newly built houses should follow the style of old houses in local areas. Others argue that local authorities should allow people to […]

Read more

Phân tích Writing Task 2 – Unit 6 – Dangerous sports

Phân tích Writing Task 2 – Unit 6 – Dangerous sports

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé! Đề bài: Some people think that governments should ban dangerous sports, while others think people should have freedom to do any sports or activity. Discuss both views and […]

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG