Writing 6.0 - 8.0

Có gì trong chuyên mục Writing 6.0+? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Có gì trong chuyên mục Writing 6.0+? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Chuyên mục Writing 6.0+ cung cấp cho bạn những kiến thức về mọi khía cạnh của việc viết bài IELTS Writing: cách lập dàn bài, chọn nội dung, sắp xếp ý tưởng thành đoạn văn, cách ứng dụng ngữ pháp và từ vựng để xây dựng câu văn, cách lập luận sao cho khách quan và thuyết phục… Chuyên mục hiện có 1 series như sau: Series Phân tích bài viết mẫu do IZONE biên soạn:  Mỗi bài viết sẽ…

Read more

Writing Sample Task 2 – Topic MUSIC

Writing Sample Task 2 – Topic MUSIC

Trong bài viết này, IZONE sẽ gửi đến các bạn bài Writing sample cho một đề thi thật của kì thi IELTS. Dưới đây là cách hướng dấn chi tiết của bài viết, các bạn hãy xem trước khi đọc bài sample nhé . Hôm nay chúng ta hãy cùng xem bài mẫu của cô Vũ Thùy Anh (8.5 IELTS) và phần hướng dẫn chi tiết của cô dành cho đề bài sau nhé: In some countries, only few young people go to…

Read more

Writing Sample Task 2 – Topic SPORTS

Writing Sample Task 2 – Topic SPORTS

Trong bài viết này, IZONE sẽ gửi đến các bạn bài writing sample cho một đề mới gần đây được thi nhé. Dưới đây là outline mạch ý của bài, các bạn hãy xem trước khi đọc bài sample nhé  1. Dàn ý Topic: Some people believe that sport has an important role in society. Others, however, think that it is nothing more than a leisure activity for some people. Discuss both these views and give your own opinion. Mở bài: Câu 1…

Read more

Writing Sample Task 2 – Topic HAPPINESS

Writing Sample Task 2 – Topic HAPPINESS

Trong bài viết này, IZONE sẽ gửi đến các bạn bài writing sample cho một đề mới gần đây được thi nhé. Dưới đây là outline mạch ý của bài, các bạn hãy xem trước khi đọc bài sample nhé  1. Dàn ý Topic: While people in developing countries are happier than in the past, people in developed countries are less happy. Why? What can be learnt from this?  Dàn ý: (dạng bài 2-part Question) Mở bài: Câu 1: paraphrase lại đầu bàiCâu…

Read more

Writing Sample Task 2 – Topic MOVIE

Writing Sample Task 2 – Topic MOVIE

Trong bài viết này, IZONE sẽ gửi đến các bạn bài Writing sample cho một đề thi thật của kì thi IELTS. Dưới đây là cách hướng dấn chi tiết của bài viết, các bạn hãy xem trước khi đọc bài sample nhé  1. Hướng dẫn chi tiết viết bài a. Hướng dẫn chi tiết phần Mở bài và Body 1 https://youtu.be/h6eRPAqIpwc b. Hướng dẫn chi tiết phần Body 2 và kết bài https://youtu.be/ANrtac8jrZM 2. Bài viết mẫu Các bạn thử tham…

Read more

Phân tích Writing Task 2 – Unit 1 – Sports

Phân tích Writing Task 2 – Unit 1 – Sports

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết bài của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé! Đề bài: Large companies use sports events to promote their products. Some people think it has a negative impact on sports. To what extent do you agree or disagree?. A. Translation (Dịch) Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 2 trên, các bạn hãy làm bài…

Read more

Phân tích Writing Task 2 – Unit 2 – Animals

Phân tích Writing Task 2 – Unit 2 – Animals

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết bài của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé! Đề bài: It is a natural process of animal species to become extinct (e.g. dinosaurs, dodos, etc.). There is no reason why people should stop this from happening. Do you agree or disagree? A. Translation (Dịch) Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 2 trên, các…

Read more

Phân tích Writing Task 2 – Unit 3 – Leisure Activity

Phân tích Writing Task 2 – Unit 3 – Leisure Activity

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết bài của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé! Đề bài: Some people believe that sport has an important role in society. Others, however, think that it is nothing more than a leisure activity for some people. Discuss both these views and give your own opinion. A. Translation (Dịch) Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing…

Read more

Phân tích Writing Task 1 – Unit 1 – Airport redevelopment

Phân tích Writing Task 1 – Unit 1 – Airport redevelopment

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết bài của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé! Đề bài: The plans below show the site of an airport now and how it will look after redevelopment next year. A. Translation (Dịch) Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 1 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm…

Read more

Phân tích Writing Task 1 – Unit 2 – Electrical Appliances

Phân tích Writing Task 1 – Unit 2 – Electrical Appliances

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé! Đề bài: The charts below show the changes in ownership of electrical appliances and amount of time spent doing housework in households in one country between 1920 and 2019. A. Translation (Dịch) Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 1 trên, các bạn hãy làm bài dịch…

Read more

Phân tích Writing Task 2 – Unit 6 – Dangerous sports

Phân tích Writing Task 2 – Unit 6 – Dangerous sports

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé! Đề bài: Some people think that governments should ban dangerous sports, while others think people should have freedom to do any sports or activity. Discuss both views and give your own opinion A. Translation (Dịch) Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 2 trên, các bạn hãy…

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG