NGÔ THỊ KIM LAN | IZONE

NGÔ THỊ KIM LAN

Trích ngang lý lịch Ms.Kim Lan
Họ và tên: Ngô Thị Kim Lan
Vị trí công tác: Giảng viên IELTS IZONE; 8.0 IELTS
Bằng cấp: TESOL Professional Certificate, Arizona State University (Online/Coursera)
Vietnamese delegate at YSEALI FuturePreneurs Regional Workshop, Young Southeast Asian Leaders Initiative, Impact Consulting Camp, etc.
Đang theo học chương trình thạc sỹ Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại ĐH Canberra (liên kết với ĐH Hà Nội)

Giảng viên Ngô Thị Kim Lan, 8.0 IELTS, với TESOL Professional Certificate cấp bởi Arizona State University. Với phong cách giảng dạy chuyên nghiệp, dễ hiểu, cô Kim Lan nhận được rất nhiều sự yêu thích từ học viên IZONE.

Câu nói yêu thích “I am not a teacher, but an awakener”

 

Gặp gỡ các giảng viên tại IZONE