Bài luyện đọc – “The Peace Corps”

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) On March 1, 1961, President John F. Kennedy issued an order creating the Peace Corps. Vào ngày 1 tháng 3 năm 1961, Tổng thống John F. Kennedy ban hành lệnh thành lập Quân đoàn Hòa bình. Issue (v): ban hành Order (n): lệnh Its…

Read more

Bài luyện đọc – “Solar Collector”

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Solar collectors absorb heat from the sun's rays. Các tấm thu năng lượng mặt trời hấp thụ nhiệt từ tia nắng mặt trời. Absorb (v): hấp thụ They can be used to effectively heat and cool buildings. Chúng có thể được sử dụng để…

Read more

Bài luyện đọc – “Public Libraries”

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Paragraph A: The word public comes from a Latin word, publicus, meaning people. Đoạn A: Từ công cộng bắt nguồn từ một từ tiếng Latinh, “publicus”, có nghĩa là “mọi người”. A public library is for all the people in a community to use.…

Read more

Bài luyện đọc – HEALTH EDUCATION BOOKLET

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Bleeding can usually be stopped by applying pressure to the cut for 2 or 3 minutes. Chúng ta thường có thể cầm máu bằng cách ấn chặt vào vết cắt trong khoảng 2 hoặc 3 phút. Bleeding (v): Sự chảy máu Pressure (n): Áp…

Read more

Bài luyện đọc – HOT DAYS, HOT NIGHTS

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Paragraph A: Here is what global warming could do in a few years: in Dallas, a doubled level of carbon dioxide would increase the number of days a year with temperatures above 100 degrees from nineteen to seventy-eight. Đoạn A: Đây là những gì…

Read more

Bài luyện đọc – WHAT IS STRESSED?

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Most people would say they know what stress is. Hầu hết mọi người sẽ nói rằng họ biết căng thẳng là gì Ngữ pháp: Mệnh đề danh ngữWhat + clause But for scientists who study stress, it has been surprisingly hard to define. Nhưng…

Read more

Bài luyện đọc –WHAT IS HAPPENING TO OUR PLANET

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Sometimes humans kill animals indirectly Đôi khi con người giết động vật một cách gián tiếp Sometimes (adv): thỉnh thoảng Few places on the planet are untouched by humans. Có rất ít địa điểm trên hành tinh này mà con người chưa từng đặt…

Read more

Bài luyện đọc: SUPERMARKET

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) When you visit a supermarket you probably think you know exactly what you are going to buy, but the truth is you are very easily persuaded. Khi bạn ghé một siêu thị, bạn có thể nghĩ rằng bạn biết chính xác cái mà bạn…

Read more

Bài luyện đọc: DEMOCRATIC MEETING

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện kỹ năng Reading,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) There are three principles that are all-important to democracy, and they are all-important to the running of any kind of group. Có ba nguyên tắc cực kỳ quan trọng về chế độ dân chủ, và những quy tắc này cực kỳ quan trọng đối với việc điều hành bất…

Read more

Common vocabulary in Academic Reading – Part 10

Dưới đây là những từ Academic liên quan đến chủ đề STUDY, các bạn hãy làm quen và nắm thật chắc các từ này để việc đọc tiếng Anh trở nên dễ dàng thoải mái hơn nhé. TIME MANAGEMENT (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) There is no way we can meet deadlines for submitting homework. Không đời nào chúng mình có thể nộp bài tập về nhà đúng hạn được. Meet deadline = finish sth on time: hoàn…

Read more

icon
LỊCH KHAI GIẢNG