Cách trả lời Talk about your daily routines (Part 1,2,3) chuẩn IELTS Speaking

Hướng dẫn trả lời IELTS Speaking – Talk about your daily routines (Part 1,2,3)

Daily life, talk about your daily routines là chủ đề khá thường gặp trong IELTS Speaking. Trong bài viết này, IZONE sẽ hướng dẫn bạn triển khai cả 3 part trong IELTS Speaking với sample mẫu nhé. 

Hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 1: Talk about your daily routines

talk about your daily routinesỞ Speaking Part 1, giám khảo thường hỏi những chủ đề thường gặp trong đời sống hàng ngày, để bạn có thể chia sẻ những trải nghiệm của mình. 

1. What is your daily routine?/ Talk about your daily activities

I typically wake up at 6 a.m. to start my day. After a quick morning routine, I head to work, where I spend the majority of my day. Lunch is usually a brief break, and in the afternoon, I focus on completing tasks and meetings. Evenings are dedicated to personal time, exercise, and relaxation. I always aim to go to bed by 10 p.m. to ensure a good night’s sleep

Thói quen hàng ngày của bạn là gì?/ Nói về hoạt động hàng ngày của bạn

 • Bước 1: Nói về các hoạt động trong ngày của bạn theo trình tự.
 • Bước 2: Sử dụng các trạng từ chỉ tần suất để nói về tần suất bạn làm những việc đó.
 • Bước 3: Giải thích cho tần suất.

Vocabulary

 • Start one’s day: bắt đầu một ngày mới
 • Quick morning routine: Chu trình buổi sáng nhanh gọn
 • Brief break: thời gian nghỉ ngắn
 • Be dedicated to something: Dành trọn cho
 • Ensure a good night’s sleep: Đảm bảo một giấc ngủ ngon 

2. What part of the day do you like most?

I particularly enjoy the early morning part of the day. It’s a peaceful and quiet time when I can gather my thoughts, plan my day, and engage in some personal activities like reading or meditation. This sets a positive tone for the rest of my day.

Bạn thích phần nào nhất trong ngày?

 • Bước 1: Trả lời buổi yêu thích trong ngày (Sử dụng trạng từ chỉ mức độ để nhấn mạnh sự yêu thích) 
 • Bước 2: Giải thích tại saoVocabulary

 • Particularly enjoy: Đặc biệt yêu thích
 • Gather my thoughts: Tập trung suy nghĩ
 • Engage in something: Tham gia vào
 • Personal activities: Các hoạt động cá nhân 
 • Meditation (n): Sự thiền định
 • Sets a positive tone for something: Đặt ra khởi đầu vui vẻ cho 

3. What is the busiest part of the day for you?

Without a doubt, the busiest part of my day is usually the late morning and early afternoon. This is when work-related tasks are at their peak, and I need to be highly focused on meetings, deadlines, and various responsibilities. It can be challenging, but I find it rewarding to accomplish important tasks during this time.

Thời điểm bận rộn nhất trong ngày đối với bạn là gì?

 • Bước 1: Trả lời khoảng thời gian bận rộn nhất trong ngày
 • Bước 2: Giải thích tại sao (điều gì diễn ra trong khoảng thời gian này khiến nó trở thành thời gian bận rộn nhất) 
 • Bước 3: Nêu cảm nhận của bản thân

 

 

Vocabulary

 • Without a doubt: Không còn nghi ngờ gì 
 • Work-related tasks: Các nhiệm vụ liên quan đến công việc 
 • At their peak: Vào lúc cao điểm
 • Highly focused on: Tập trung cao độ vào cái gì 
 • Rewarding (adj): Xứng đáng
 • Accomplish (v): Hoàn thành

4. What would you like to change in your daily routine?

If I could change one thing in my daily routine, it would be to incorporate more leisure time during the workweek. As someone with a busy schedule, I sometimes feel the need to relax and recharge. I believe adding a bit more flexibility and moments of leisure would contribute positively to my overall well-being.

Bạn muốn thay đổi điều gì trong thói quen hàng ngày của mình?

 • Bước 1: Nói về điều mà bạn muốn thay đổi về chu trình hàng ngày của bạn.
 • Bước 2: Giải thích lí do tại sao.
 • Bước 3: Nêu quan điểm về điều gì sẽ xảy ra nếu điều này được thay đổi.

Vocabulary

 • Incorporate (v): Kết hợp
 • Leisure time: Thời gian rảnh rỗi
 • A busy schedule: Lịch trình bận rộn
 • Flexibility (n): Uyển chuyển
 • Well-being (n): Hạnh phúc

5. Do you think it is important to have a daily routine?

Absolutely, I believe having a daily routine is crucial. It provides structure, helps with time management, and ensures that tasks and responsibilities are prioritized. A well-planned routine not only enhances productivity but also contributes to a sense of balance and fulfillment in both personal and professional aspects of life.

Bạn có nghĩ việc duy trì thói quen hàng ngày là quan trọng không?

Bước 1: Trả lời có hoặc không quan trọng để có một chu trình hàng ngày

Bước 2: Giải thích lí do tại sao có hoặc không nên (lợi ích/bất lợi của nó)

 

Vocabulary

 • Structure (n): Tổ chức, trật tự
 • Time management (n): Quản lý thời gian
 • Prioritized (adj): Được ưu tiên
 • Well-planned routine (n): Thói quen được lên kế hoạch tốt
 • A sense of balance and fulfillment: Một cảm giác cân bằng và thỏa mãn
 • Personal and professional aspects of life: Các khía cạnh cá nhân và nghề nghiệp của cuộc sống

Hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 2: Talk about your daily routines

Chúng ta có đề bài Speaking Part 2 như sau

Describe your daily routines.
You should say:

 • How do you start your day?
 • How long have you been following this routine?
 • Your favorite time and activity of the day?

and explain what you do on a typical day of your life.

Bước 1: Lên dàn bài mẫu

Cũng như hầu hết các đề bài Speaking Part 2 khác, bạn không nhất thiết phải trả lời theo dàn ý cho sẵn. Tuy nhiên, các gạch đầu dòng thường đã được triển khai khá khoa học, vậy nên trong bài mẫu hôm nay, IZONE sẽ hướng dẫn bạn triển khai theo 4 gạch prompt questions được đề xuất nhé! 

 • Với câu hỏi đầu tiên mang tính khá dẫn dắt, bạn nên bắt đầu theo trình tự thời gian để người nghe có thể từng bước định hình được những hoạt động trong ngày của bạn. Không nên nêu ra một loạt hoạt động ngẫu nhiên, vì bản chất “daily routines” đã là một chuỗi hoạt động theo trình tự rồi. 
 • Mặt khác, cũng không nên liệt kê chi tiết từng hành động mình làm, vào lúc mấy giờ, vì như vậy sẽ dễ gây nhàm chán cho người đọc. Thay vào đó, hãy chọn lọc một vài hoạt động nổi bật có thể nói lên con người của bạn như thế nào, bạn có phải là người khoa học/thích buổi sáng hay không,… 
 • Bạn cũng nên cá nhân hóa bài nói của mình, bởi với những người sinh viên hay người đi làm, sẽ có phần lớn khoảng thời gian trong ngày có lịch trình giống nhau (thức dậy, đi học, làm việc, làm bài tập,…). Nếu chỉ đơn thuần là mô tả thời gian biểu, lịch trình cá nhân, bài nói sẽ không gây được sự hứng thú với người nghe. Vì vậy, điều tạo nên sự khác biệt trong từng cá nhân chính là quan điểm, cảm xúc của họ với những thói quen trong ngày. 

Bước 2: Take notes các từ khóa trong 1 phút

How do you start your day?

 • waking up early – 5:30 a.m
 • a few minutes – meditate 
 • plan my day 

How long have you been following this routine?

 • For one year – since I began working

Your favorite time and activity of the day

 • Lunchtime => brings joy, take a break from work

and explain what you do on a typical day of your life. 

 • Revolves around work
 • Morning – important tasks, meetings
 • Afternoons – more work
 • Evenings – family, hobbies

=> Enjoy every moment

Bước 3: Sample Speaking – Talk about your daily routines

Describe your daily routine

You should say:

 • How do you start your day
 • How long have you been following this routine 
 • Your favorite time and activity of the day.

and explain what you do on a typical day of your life. 

Sample Answer (by IZONE) 

Today, I would like to share with you a glimpse into my daily routine, which is a well-organized framework that I have been following for quite some time now. 

In my daily life, I stick to a simple routine that I’ve been following since I started working after finishing school. This routine helps me deal with my busy work schedule and keeps things organized.

I kickstart my day by waking up early at around 5:30 a.m. After getting up, I take a few minutes to meditate and then plan my day in a notebook. I’ve been following this routine for about one year now, ever since I began working. It’s pretty hectic, so I have to stick to it closely to manage my job responsibilities.

One of the best moments of my day happens at lunchtime. Eating lunch isn’t just about the food; it’s a time to relax and take a break from work. Whether I eat alone or with my colleagues, it brings me joy and refreshes me for the rest of the day. The rest of my day revolves around work. Mornings are for important tasks and meetings, afternoons are for more work with short breaks, and evenings are my time for family, hobbies, and relaxation. Before bedtime, I reflect on the day, close my notebook, and get ready for the next day.

This routine, simple as it may be, helps me balance my work and personal life, making each day worthwhile.

Hướng dẫn trả lời  IELTS Speaking Part 3: Talk about your daily routines

Với Part 3, bạn sẽ cần phải thể hiện quan điểm của mình đối với các vấn đề thông qua lập luận. Về cơ bản, bạn sẽ hạn chế kể về bản thân mình, mà thay vào đó là hướng góc nhìn của mình tới các đối tượng liên quan trực tiếp tới chủ đề của câu hỏi. 

Cùng IZONE tham khảo cách triển khai và các từ vựng với các câu trả lời mẫu dưới đây nhé.

1. Do you think people need to have a day-to-day plan?

Absolutely, having a day-to-day plan is crucial for effective time management and productivity. In the fast-paced world we live in, individuals often juggle multiple responsibilities and commitments. A well-structured plan provides a roadmap, helping people prioritize tasks and allocate time efficiently. Without such planning, one might find themselves overwhelmed and struggle to accomplish their goals.

Bạn có nghĩ mọi người cần phải có kế hoạch hàng ngày?

 • Bước 1: Nêu lên suy nghĩ của mình (lập kế hoạch hàng ngày là rất quan trọng để quản lý thời gian hiệu quả và năng suất)
 • Bước 2: Nêu lợi ích của việc lập kế hoạch hằng ngày 
 • Bước 3: Nêu bất lợi của việc không lập kế hoạch hằng ngày

 

 

Vocabulary

 • fast-paced world: thế giới phát triển nhanh
 • juggle multiple responsibilities and commitments: xoay xở giữa nhiều trách nhiệm và cam kết
 • allocate time efficiently: tung hứng nhiều trách nhiệm và cam kết
 • find themselves overwhelmed: thấy mình bị choáng ngợp
 • struggle to accomplish their goals: đấu tranh để hoàn thành mục tiêu

2. Do you think it is possible to learn how to manage your time?

Certainly, time management is a skill that can be acquired through practice and conscious effort. By developing an awareness of personal priorities and setting realistic goals, individuals can gradually refine their ability to allocate time effectively. Learning to prioritize tasks, set deadlines, and eliminate time-wasting activities contributes to a more organized and productive lifestyle.

Bạn có nghĩ rằng có thể học cách quản lý thời gian của mình không?

 • Bước 1: Nêu lên suy nghĩ (Có thể học cách quản lý thời gian)
 • Bước 2: Có thể học cách quản lý thời gian như thế nào
 • Bước 3: Nêu lợi ích có thể đạt được khi đã biết cách quản lý thời gian

 

 

Vocabulary

 • Acquire (v): đạt được
 • conscious effort: nỗ lực có ý thức
 • realistic goals: Mục tiêu thực tế
 • organized and productive lifestyle: lối sống có tổ chức và hiệu quả

3. What are some possible advantages of using a time management app for your phone to help you plan your time?

Time management apps on phones offer several advantages. Firstly, they provide a convenient platform for scheduling and organizing tasks, ensuring that individuals have their plans at their fingertips. Additionally, these apps often come with reminders and notifications, aiding in task prioritization and deadline adherence. The ability to track and analyze time usage can also contribute to better efficiency and informed decision-making in the long run.

Một số lợi ích có thể có của việc sử dụng ứng dụng quản lý thời gian trên điện thoại để giúp bạn lập kế hoạch thời gian là gì?

 • Bước 1: Nói rằng các app quản lí thời gian trên điện thoại có một vài lợi ích 
 • Bước 2: Lợi ích thứ nhất: Cung cấp một nền tảng thuận tiện cho việc lên lịch và tổ chức các nhiệm vụ -> Giải thích
 • Bước 3: Lợi ích thứ 2: Hiệu quả tốt hơn và đưa ra quyết định sáng suốt về lâu dài -> Giải thích

 

 

Vocabulary

 • convenient platform: nền tảng thuận tiện
 • at their fingertips: trong tầm tay của họ
 • come with: đi cùng với
 • deadline adherence: tuân thủ thời hạn

4. Why do you think some people don’t plan their day in advance?

Several reasons contribute to individuals not planning their day in advance. Firstly, some may feel that their schedule is unpredictable, making it challenging to create a structured plan. Others might lack the necessary organizational skills or perceive planning as a time-consuming task. Additionally, a preference for spontaneity or a belief that planning restricts creativity could deter some individuals from engaging in formal day-to-day planning

Bạn nghĩ tại sao một số người không lên kế hoạch trước cho ngày của mình?

 • Bước 1: Nói rằng có một vài lí do mà nhiều người không sắp xếp lịch trình hàng ngày của họ.
 • Bước 2: Nêu ra 2-3 lí do và giải thích.

 

 

Vocabulary

 • a structured plan: một kế hoạch có cấu trúc
 • organizational skills: kỹ năng tổ chức
 • a time-consuming task: một công việc tốn thời gian
 • Spontaneity (n): tính tự phát
 • day-to-day planning: lập kế hoạch hàng ngày

Từ vựng band 8+ chủ đề Daily routines

Vocabulary Meaning Examples
Commence Bắt đầu I commence my workday by checking emails and prioritizing tasks.
A well-organized routine Một lịch trình được sắp xếp hiệu quả Having a well-organized routine helps me stay productive throughout the day.
High levels of productivity Hiệu suất làm việc cao Time management is crucial for maintaining high levels of productivity.
Efficiently (adv) Hiệu suất làm việc I try to complete my tasks efficiently to save time for other activities.
Multitasking (n) Đa nhiệm While multitasking can be challenging, it allows me to handle various responsibilities simultaneously.
A strict exercise regime Một chế độ ăn kiêng chặt chẽ Following a strict exercise regimen is essential for my overall well-being.
Adhere to one’s daily schedule Tuân theo lịch trình của ai I make a conscious effort to adhere to my daily schedule to avoid procrastination.
Have some downtime Dành thời gian nghỉ ngơi It’s crucial to have some downtime to relax and recharge during a busy day.
Hectic (ad) Bận rộn My job can be quite hectic, so I make sure to plan my daily routines carefully.
Streamline one’s workflow Tối ưu hóa hiệu suất làm việc I continuously look for ways to streamline my workflow and make it more efficient.
Strike a balanced lifestyle Cân bằng một lối sống cân đối Striking a balance between work and personal life is essential for maintaining a healthy and balanced lifestyle.
Morning ritual Nghi thức buổi sáng I have a morning ritual that involves meditation and reflection to set a positive tone for the day.
Strive for Cố gắng đạt được I strive for continuous improvement in my daily routines to achieve better results.

Ngữ pháp nên sử dụng trong chủ đề Daily routine

Trong chủ đề về Daily routine (Thói quen hàng ngày), có một số ngữ pháp quan trọng có thể giúp bạn diễn đạt ý của mình một cách chính xác và mạch lạc. 

Present Simple tense (Hiện tại đơn)

 • Sử dụng để miêu tả các thói quen hàng ngày: “I usually wake up at 6 AM.”
 • Đối với sự kiện lặp đi lặp lại: “I go to the gym every Monday and Wednesday.”

Adverbs of frequency (Trạng từ tần suất)

 • Sử dụng các trạng từ chỉ tần suất để mô tả mức độ thường xuyên của một hành động: “I always have breakfast before leaving for work.”

Gerunds (Dạng động từ nguyên thể)

 • Để mô tả các hoạt động diễn ra đồng thời: “I enjoy listening to music while exercising.”

Time expressions (Các cụm từ thời gian)

 • “Every day,” “usually,” “at the moment,” “on weekends
 • “In the morning,” “at night,” “during the day,”

Sequence words (Từ liên kết tuần tự)

“Firstly,” “then,” “after that,”… giúp bạn kể về các sự kiện theo trình tự trong ngày.

Với những cấu trúc ngữ pháp này, bạn có thể mô tả và trình bày thông tin về thói quen hàng ngày của mình một cách rõ ràng và mạch lạc trong các cuộc trò chuyện hoặc bài viết.

Tổng kết

Sau bài viết này, hi vọng bạn đã nắm được chính xác cách triển khai cả 3 phần trong IELTS Speaking với chủ đề Daily routines. Để tiếp cận với nhiều chủ đề hơn, bạn có thể tham khảo các khóa học tại IZONE nhé. Chúc bạn học tập thật tốt!