Grammar & Vocabulary 3.0 - 4.5 | IZONE

Grammar & Vocabulary 3.0 - 4.5

Tổng quan về cấu trúc It is necessary trong tiếng Anh chi tiết, dễ hiểu

Tổng quan về cấu trúc It is necessary trong tiếng Anh chi tiết, dễ hiểu

Để diễn tả sự cần thiết của một sự việc nào đó, bạn sẽ cần dùng đến cấu trúc về necessary. Vậy cách dùng cấu trúc It is necessary là gì? Hãy cùng IZONE tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Persuade đi với giới từ gì? So sánh Persuade và Convince

Persuade đi với giới từ gì? So sánh Persuade và Convince

Trong tiếng Anh, có rất nhiều cặp từ có ý nghĩa tương đồng khi được dịch sang tiếng Việt, khiến nhiều người học tiếng Anh không khỏi nhầm lẫn. Trong bài viết này, hãy cùng IZONE tìm hiểu về ý nghĩa và cách dùng của “Persuade” và “Convince” bạn nhé!Persuade là gì?Theo từ điển Cambridge,Continue reading "Persuade đi với giới từ gì? So sánh Persuade và Convince"

Có gì trong chuyên mục Grammar & Vocab 3.0-4.5? – Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Có gì trong chuyên mục Grammar & Vocab 3.0-4.5? – Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Chuyên mục Grammar & Vocab 3-4.5 cung cấp cho bạn 60 bài học ngữ pháp từ sách Grammar in Use – “kinh thánh” về ngữ pháp cho người học tiếng Anh, bao trọn mọi chủ điểm ngữ pháp một người học tiếng Anh cần biết. Mỗi bài viết đều có đáp án của các bàiContinue reading "Có gì trong chuyên mục Grammar & Vocab 3.0-4.5? – Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục"

Grammar In Use – Unit 45: Relative clauses 2: clauses with and without who/that/which

Grammar In Use – Unit 45: Relative clauses 2: clauses with and without who/that/which

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Grammar In Use – Unit 45: Relative clauses 2: clauses with and without who/that/which"

Grammar In Use – Unit 46: Relative clause 3: whose/whom/where

Grammar In Use – Unit 46: Relative clause 3: whose/whom/where

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Grammar In Use – Unit 46: Relative clause 3: whose/whom/where"

Grammar In Use – Unit 60: In/At/On (Position) 3

Grammar In Use – Unit 60: In/At/On (Position) 3

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Grammar In Use – Unit 60: In/At/On (Position) 3"

Grammar In Use – Unit 59: In/At/On (Position) 2

Grammar In Use – Unit 59: In/At/On (Position) 2

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Grammar In Use – Unit 59: In/At/On (Position) 2"

Grammar In Use – Unit 44: Relative clauses 1: clauses with who/that/which

Grammar In Use – Unit 44: Relative clauses 1: clauses with who/that/which

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Grammar In Use – Unit 44: Relative clauses 1: clauses with who/that/which"

Grammar In Use – Unit 40: Much, many, little, few, a lot, plenty

Grammar In Use – Unit 40: Much, many, little, few, a lot, plenty

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Grammar In Use – Unit 40: Much, many, little, few, a lot, plenty"