Grammar & Vocabulary 3.0 - 4.5

Có gì trong chuyên mục Grammar & Vocab 3.0-4.5? – Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Có gì trong chuyên mục Grammar & Vocab 3.0-4.5? – Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Chuyên mục Grammar & Vocab 3-4.5 cung cấp cho bạn 60 bài học ngữ pháp từ sách Grammar in Use – “kinh thánh” về ngữ pháp cho người học tiếng Anh, bao trọn mọi chủ điểm ngữ pháp một người học tiếng Anh cần biết. Mỗi bài viết đều có đáp án của các bài […]

Read more

Grammar In Use – Unit 1: Present continuous and present simple 1 (I am doing and I do)

Grammar In Use – Unit 1: Present continuous and present simple 1 (I am doing and I do)

A. Lý thuyết B. Bài tập Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé! C. Từ vựng Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài boil (v) Water boils at 100 […]

Read more

Grammar In Use – Unit 2: Present continuous and present simple 2 (I am doing and I do)

Grammar In Use – Unit 2: Present continuous and present simple 2 (I am doing and I do)

A. Lý thuyết B. Bài tập Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé! C. Từ vựng Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài suppose (v) I don’t suppose for […]

Read more

Grammar In Use – Unit 3: Past continuous (I was doing)

Grammar In Use – Unit 3: Past continuous (I was doing)

Nguồn: Grammar In Use A. Lý thuyết B. Bài tập Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé! C. Từ vựng Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài grass (n) […]

Read more

Grammar In Use – Unit 4: Used to (do)

Grammar In Use – Unit 4: Used to (do)

A. Lý thuyết B. Bài tập Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé! C. Từ vựng Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài furniture shop This building is now […]

Read more

Grammar In Use – Unit 5: Present Perfect Continuous (I have been doing)

Grammar In Use – Unit 5: Present Perfect Continuous (I have been doing)

A. Lý thuyết B. Bài tập Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé! C. Từ vựng Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài wet (adj) The ground is wet. […]

Read more

Grammar In Use – Unit 6: Present Perfect and Past 1 (I have done and I did )

Grammar In Use – Unit 6: Present Perfect and Past 1 (I have done and I did )

A. Lý thuyết B. Bài tập Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé! C. Từ vựng Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài washing machine ‘I’ve repaired the washing […]

Read more

Grammar In Use – Unit 7: Present Perfect and Past 2 (I have done and I did )

Grammar In Use – Unit 7: Present Perfect and Past 2 (I have done and I did )

A. Lý thuyết B. Bài tập Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé! C. Từ vựng Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài sweets (n) Did you eat a […]

Read more

Grammar In Use – Unit 8: Past Perfect (I had done)

Grammar In Use – Unit 8: Past Perfect (I had done)

A. Lý thuyết B. Bài tập Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé! C. Từ vựng Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài got (v) When we got home […]

Read more

Grammar In Use – Unit 9: Past Perfect Continuous (I had been doing)

Grammar In Use – Unit 9: Past Perfect Continuous (I had been doing)

A. Lý thuyết B. Bài tập Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé! C. Từ vựng Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài in front of When I got […]

Read more

Grammar In Use – Unit 10: Present tenses (I am doing/ I do) for the future

Grammar In Use – Unit 10: Present tenses (I am doing/ I do) for the future

A. Lý thuyết B. Bài tập Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé! C. Từ vựng Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài diary (n) This is Ben’s diary […]

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG