Grammar & Vocabulary 3.0 - 4.5 | IZONE

Có gì trong chuyên mục Grammar & Vocab 3.0-4.5? – Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Chuyên mục Grammar & Vocab 3-4.5 cung cấp cho bạn 60 bài học ngữ pháp từ sách Grammar in Use – “kinh thánh” về ngữ pháp cho người học tiếng Anh, bao trọn mọi chủ điểm ngữ pháp một người học tiếng Anh cần biết. Mỗi bài viết đều có đáp án của các bài tập và tổng hợp từ vựng đáng nhớ trong bài. 

Các bạn hãy xem ngay bài viết đầu tiên và học đầy đủ nội dung các bài nhé – và bạn sẽ trở thành “cao thủ ngữ pháp” lúc nào không biết đó!