Reading 6.0 - 8.0

Có gì trong chuyên mục Reading 6.0+? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Có gì trong chuyên mục Reading 6.0+? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Bạn đã có vốn từ và kỹ năng đọc ổn, đã làm quen với từng dạng bài IELTS Reading, và đang muốn thử sức với các đề IELTS thật? Có thể bạn sẽ thấy đề IELTS dài – khó hơn các bài luyện tập trước đây của mình, nhưng quan trọng là kể cả khi […]

Read more

Giải đề Cambrige IELTS 17 – Test 1 -Reading Passage 1- The development of the London underground railway

Giải đề Cambrige IELTS 17 – Test 1 -Reading Passage 1- The development of the London underground railway

Để cải thiện kỹ năng đọc nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài đọc sau nhé!

Read more

Giải đề Cambrige IELTS 17 – Test 1 -Reading Passage 2- Stadiums: past, present and future

Giải đề Cambrige IELTS 17 – Test 1 -Reading Passage 2- Stadiums: past, present and future

Để cải thiện kỹ năng đọc nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài đọc sau nhé!

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Reading passage 3 – To catch a king

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Reading passage 3 – To catch a king

Để cải thiện kỹ năng đọc nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài đọc sau nhé!

Read more

Giải đề Cambrige IELTS 17 – Test 2 – Reading Passage 1 – The Dead Sea Scrolls

Giải đề Cambrige IELTS 17 – Test 2 – Reading Passage 1 – The Dead Sea Scrolls

Để cải thiện kỹ năng Đọc nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 2 Reading passage 1 nhé!

Read more

Giải đề Cambrige IELTS 17 – Test 2 – Reading passage 2 – A second attempt at domesticating the tomato

Giải đề Cambrige IELTS 17 – Test 2 – Reading passage 2 – A second attempt at domesticating the tomato

Để cải thiện kỹ năng Đọc nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 2 Reading passage 2 nhé!

Read more

Giải đề Cambrige IELTS 17 – Test 2 -Reading Passage 3- Insight or evolution?

Giải đề Cambrige IELTS 17 – Test 2 -Reading Passage 3- Insight or evolution?

Để cải thiện kỹ năng Đọc nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 2 Reading passage 3 nhé!

Read more

Giải đề Cambrige IELTS 17 – Test 3 –  Reading passage 1 – The thylacine

Giải đề Cambrige IELTS 17 – Test 3 – Reading passage 1 – The thylacinepremium

Để cải thiện kỹ năng Đọc nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 3 Reading passage 1 nhé!

Read more

Giải đề Cambrige IELTS 17 – Test 3 – Reading passage 2 – Palm oil

Giải đề Cambrige IELTS 17 – Test 3 – Reading passage 2 – Palm oilpremium

Để cải thiện kỹ năng Đọc nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 3 Reading passage 2 nhé!

Read more

Giải đề Cambrige IELTS 17 – Test 3 – Reading passage 3 – Building the Skyline: The Birth and Growth of Manhattan’s Skyscrapers

Giải đề Cambrige IELTS 17 – Test 3 – Reading passage 3 – Building the Skyline: The Birth and Growth of Manhattan’s Skyscraperspremium

Để cải thiện kỹ năng Đọc nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 3 Reading passage 3 nhé!

Read more

Giải đề Cambrige IELTS 17 – Test 4 – Reading passage 1 – Bats to the rescue

Giải đề Cambrige IELTS 17 – Test 4 – Reading passage 1 – Bats to the rescuepremium

Để cải thiện kỹ năng Đọc nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 4 Reading passage 1 nhé!

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG