Speaking 3.0 - 4.5

IELTS Speaking Part 1- Unit 6

IELTS Speaking Part 1- Unit 6

1. Do you prefer eating at home or eating out? (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Bước 1: Trả lời trực tiếpGợi ý tiếng AnhViết câuTôi thích ăn ở nhà hơn ăn ở ngoài.HOẶCTôi thích ở ngoài hơn ăn ở nhà.prefer/eat at home/eat outORprefer/eat out/eat at home OR Đáp án I prefer eating at home to eating out.ORI prefer eating out to eating at home. Giải thích prefer doing something to doing something: thích làm việc gì hơn làm…

Read more

IELTS Speaking Part 1 – Unit 15

IELTS Speaking Part 1 – Unit 15

1. Do you have many close friends? (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Bước 1: Trả lời trực tiếpGợi ý tiếng AnhViết câuCó hoặc KhôngCó/Không Yes, I do No, I don't Bước 2: Giải thích câu trả lờiGợi ý tiếng AnhViết câuTôi thường đi chơi với những người bạn thân vào cuối tuần.Tất cả bọn họ đều là những người thú vị.hang out/friend/weekend.all/them/interesting I usually hang out with my close friends at the weekend. All of them are interesting…

Read more

IELTS Speaking Part 1 – Unit 14

IELTS Speaking Part 1 – Unit 14

1. Do you often use the Internet? (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Bước 1: Trả lời trực tiếp Gợi ý tiếng AnhViết câu Có there/be/lo Yes t/things/ yesterday afternoon Yes, I do Bước 2: Giải thích câu trả lời Gợi ý tiếng AnhViết câuTôi dùng mạng Internet mỗi ngày để đọc báo/xem phim … trực tuyến.Tôi cũng tải nhiều bài học ở trên mạng về để họcuse/Internet/day/read newspaper (watch movies …)/onlinedownload/lot/lesson/Internet/study I use the Internet every day to…

Read more

IELTS Speaking Part 1 – Unit 10

IELTS Speaking Part 1 – Unit 10

1. How do you travel? (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Bước 1: Trả lời trực tiếpGợi ý tiếng AnhViết câuTôi đi du lịch bằng máy bay/ ô tô/ xe máy.travel/ (plane/car/ motorbike) I travel by plane/by car/by motorbike. Bước 2: Giải thích câu trả lời Gợi ý tiếng Anh Viết câu Vì đi du lịch bằng … nhanh hơn đi du lịch bằng ...travel/by ... /faster/ travel/ by … Because travelling by ... is faster than travelling by…

Read more

IELTS Speaking Part 1 – Unit 11

IELTS Speaking Part 1 – Unit 11

1. Where do you often buy clothes? (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Bước 1: Trả lời trực tiếpGợi ý tiếng AnhViết câuTôi thường đi mua quần áo ở trung tâm thương mại.buy/ cloth/ shopping mall I often buy clothes in a shopping mall Bước 2: Giải thích câu trả lời Gợi ý tiếng Anh Viết câu +Trung tâm thương mại gần nhà tôi. +Có nhiều thứ để mua ở trung tâm thương mại hơn.+shopping mall/ near/ house+be/ more/…

Read more

Ielts Speaking Part 1- Unit 5

Ielts Speaking Part 1- Unit 5

1. Do you like playing sports? (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Bước 1: Trả lời trực tiếpGợi ý tiếng AnhViết câuTôi thích chơi thể thao vào thời gian rảnh.like (enjoy)/ play/ sport/ time/ free Đáp án I like/ enjoy playing sports in my free time. Giải thích Ở đây ta chỉ “(các môn) thể thao” nói chung nên “sports” cần có đuôi “s”enjoy + Verb-ing = thích làm gì. Lưu ý: sau động từ “enjoy” luôn dùng Verb-ing…

Read more

IELTS Speaking Part 1 – Unit 8

IELTS Speaking Part 1 – Unit 8

1. What do you do to be in shape? (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Bước 1: Trả lời trực tiếpGợi ý tiếng AnhViết câuTôi đi đến phòng gym/đi chạy bộ/đi bơi ...go/gym (go/jog/go/swim …) I go to the gym/go jogging/go swimming … Bước 2: Giải thích câu trả lờiGợi ý tiếng AnhViết câu+Tôi đi đến phòng gym để rèn luyện cơ bắp/đốt mỡ...+Trước đây, tôi lười và không tập thể dục nên bị béo. (Sử dụng thì Quá…

Read more

IELTS Speaking Part 1 – Unit 13

IELTS Speaking Part 1 – Unit 13

1. When do you listen to music? (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Bước 1: Trả lời trực tiếp Gợi ý tiếng AnhViết câu Tôi thường nghe nhạc vào thời gian rảnh. often/listen/music/time I often listen to music in my free time. Bước 2: Giải thích câu trả lờiGợi ý tiếng AnhViết câuTôi thích nghe nhạc pop/rock/rap …Nghe nhạc khiến tôi cảm thấy thư giãn và thoải mái.love/listen/pop (rock/rap…)listen/music/make/relax/comfortable I love listening to pop/rock/rap … music. Listening to music…

Read more

IELTS Speaking Part 1 – Unit 7

IELTS Speaking Part 1 – Unit 7

1. How do you describe yourself? (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Bước 1: Trả lời trực tiếp Gợi ý tiếng Anh Viết câu Cách 1: Tôi là một người tự tin.Cách 2: Tôi là một người nhút nhát và ít nói. Cách 1: person/confidentCách 2: person shy/quiet Cách 1: I am a confident person. Cách 2: I am a shy and quiet person. Bước 2: Giải thích câu trả lờiGợi ý tiếng AnhViết câuCách 1:+Tôi luôn cảm thấy…

Read more

Ielts Speaking Part 1- Unit 3

Ielts Speaking Part 1- Unit 3

1. Do you have any brothers or sisters? (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Bước 1: Trả lời trực tiếpGợi ý tiếng AnhViết câuCách 1: Có. Tôi có … (số lượng) anh trai và … (số lượng) em gái.Cách 2: Không, tôi không có.Cách 1: Yes/do/ (number) brother/ (number) sisterCách 2: No/not Đáp án Cách 1: Yes, I do. I have … brother(s) and … sister(s).Cách 2: No, I don’t. Giải thích “brother” và “sister” là các danh từ…

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG