Có gì trong chuyên mục Speaking 3.0-4.5? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Chuyên mục Speaking 3-4.5 cung cấp cho bạn các bài luyện tập Speaking Part 1, với hỗ trợ về cả mặt ý tưởng lẫn từ vựng, kèm theo đáp án và giải thích kiến thức đáng nhớ. Từng bước quá trình luyện tập đều đã được thiết kế thuận lợi cho bạn nhất có thể, cụ thể là:

  1. Cách triển khai ý tưởng / nội dung câu nói (nói gì trước nói gì sau cho hợp lý) đã được gợi ý cho bạn, để sau khi bạn luyện tập đủ nhiều thì kiểu triển khai ý đó sẽ ngấm vào cách nói của bạn:
  1. Trên cơ sở ý tưởng đó, bài viết cung cấp cho bạn một số từ vựng quan trọng để xây dựng câu nói:
  1. Sau khi bạn tự xây dựng câu nói theo gợi ý, bạn sẽ được xem câu trả lời mẫu và các kiến thức từ vựng – ngữ pháp đáng nhớ trong câu nói này:

Theo cách này, bạn sẽ vừa được luyện Speaking vừa được học thêm kiến thức từ vựng – ngữ pháp. 

Hãy xem ngay bài viết đầu tiên và tận hưởng quá trình học hành được “trang bị tận răng” trong chuyên mục này các bạn nhé!

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG