IELTS Speaking Part 1 – Unit 10

1. How do you travel?

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Bước 1: Trả lời trực tiếpGợi ý tiếng Anh
Viết câu
Tôi đi du lịch bằng máy bay/ ô tô/ xe máy.travel/ (plane/car/ motorbike)

I travel by plane/by car/by motorbike.

Bước 2: Giải thích câu trả lời Gợi ý tiếng Anh Viết câu
Vì đi du lịch bằng … nhanh hơn đi du lịch bằng …travel/by … /faster/ travel/ by …

Because travelling by … is faster than travelling by …

Bước 3: Liên hệ bản thân
Gợi ý Tiếng Anh
Viết câu
+Năm ngoái, tôi đi từ Hà Nội tới Huế bằng (phương tiện) và chuyến đi đó thật mệt mỏi.

+Trong tương lai, nếu tôi đi du lịch xa, tôi sẽ đi bằng … (phương tiện)
+Last year/go/from-to/ Hanoi-Hue/tiring


+future/far/travel/will/g


Last year, I went from Hanoi to Hue by … and it was so tiring.

In the future, if I travel far, I will go by ….

2. Where do you like to travel during holidays?

Bước 1: Trả lời trực tiếpGợi ý tiếng Anh
Viết câu
Tôi muốn đi về vùng quê.like/go/countryside

I like to go to the countryside.

Bước 2: Giải thích câu trả lời Gợi ý tiếng Anh Viết câu
+Tôi sống ở thành phố nên muốn tận hưởng không khí trong lành ở quê.

+Không khí ở … trong lành hơn và con người thì thân thiện hơn.
+live/city/want/enjoy/ fresh air/countryside

+air/fresher/people/ friendlier


I live in the city so I want to enjoy the fresh air in the countryside.

The air in …. is fresher and the people are friendlier.

Bước 3: Liên hệ bản thân
Gợi ý Tiếng Anh
Viết câu
Mùa hè năm ngoái, tôi đã có một chuyến đi tuyệt vời tới Ninh Bình và tôi rất thích nó.last summer/have/great trip/Ninh Binh/like

Last summer, I had a great trip to Ninh Binh and I liked it.

3. Who do you often spend your holidays with?

Bước 1: Trả lời trực tiếpGợi ý tiếng Anh
Viết câu
Tôi thường dành ngày nghỉ của mình bên bạn bè của tôi.spend/holiday/friend

I often spend my holidays with my friends.

Bước 2: Giải thích câu trả lời Gợi ý tiếng Anh Viết câu
Vì nó vui hơn là đi du lịch với các thành viên trong gia đình.more fun/travel/family member

Because it is more fun than travelling with my family members.

Bước 3: Liên hệ bản thân
Gợi ý Tiếng Anh
Viết câu
+Vài tháng trước, chúng tôi đã tới Hải Phòng.

+Chúng tôi đã ăn rất nhiều đồ ăn ngon và chụp nhiều ảnh đẹp.

+Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui.
+few/month/go/Hai Phong


+eat/a lot/food/delicious/ take/many/photo/ beautiful

+have/lot/fun
A few months ago, we went to Hai Phong.

We ate a lot of delicious food and took many beautiful photos.

We had a lot of fun.

4. In which seasons do you prefer to travel?

Bước 1: Trả lời trực tiếpGợi ý tiếng Anh
Viết câu
Tôi thích đi du lịch vào mùa hè.prefer/travel/summer

I prefer to travel in the summer.

Bước 2: Giải thích câu trả lời Gợi ý tiếng Anh Viết câu
+Mùa hè là mùa nóng nhất trong năm.

+Tôi sẽ đi biển để tránh thời tiết nóng ở Hà Nội.
+summer/season/hottest/ year


+go/beach/avoid/hot weather/Hanoi


Summer is the hottest season of the year.

I will go to the beach to avoid the hot weather in Hanoi.

Bước 3: Liên hệ bản thân
Gợi ý Tiếng Anh
Viết câu
+Mùa hè năm ngoái, tôi đã đi Nha Trang với …

+Tôi đã ở một khách sạn tốt và mọi thứ thật tuyệt vời.
+last summer/go/ Nha Trang

+stay/ nice/ hotel/ everything/ great


Last summer, I went to Nha Trang with …

I stayed in a very nice hotel and everything was great.

5. What places would you like to travel in the future?

Bước 1: Trả lời trực tiếpGợi ý tiếng Anh
Viết câu
Tôi muốn đi du lịch nước ngoài.abroad/ go

I would like to go abroad.

Bước 2: Giải thích câu trả lời Gợi ý tiếng Anh Viết câu
Mặc dù … đắt hơn … ở Việt Nam, nhưng có nhiều thứ để xem và nhiều đồ ăn ngon để ăn ở đấy.Although/ more/ expensive/ Vietnam/ be/ more/ thing/ see/ more/ food/ delicious/ eat

Although the … (Ex: accommodation) is more expensive than the … in Vietnam, there are more things to see and more delicious food to eat.

Bước 3: Liên hệ bản thân
Gợi ý Tiếng Anh
Viết câu
Năm sau, tôi muốn đi du lịch Thái Lan vì Thái Lan có những bãi biển đẹp nhất.Next year/ travel/ Thailand/ have/ most/ beach/ beautiful

Next year, I would like to travel to Thailand because Thailand has the most beautiful beaches.

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG