Could you please là gì? Cách sử dụng cấu trúc siêu đơn giản

Could you please là gì? Hướng dẫn sử dụng cấu trúc could you please siêu đơn giản

Khi muốn nhờ ai đó việc gì, chúng ta thường cần dùng đến cấu trúc Could you please. Mặc dù có độ phổ biến cao, không phải bạn nào cũng biết cách dùng chi tiết của cấu trúc này, cũng như chưa nắm được những cấu trúc hữu ích thay thế cho Could you please. Còn chần chừ gì nữa, hãy đón đọc bài viết dưới đây của IZONE để nắm được cách dùng cấu trúc Could you please siêu đơn giản nhé.

Tổng quan về cấu trúc Could you please

Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu về tổng quan cấu trúc Could you please, cách sử dụng và cách trả lời cho cấu trúc này.

TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC COULD YOU PLEASE

Theo từ điển Cambridge, could /kʊd/ là dạng quá khứ của động từ khuyết thiếu can, dùng để chỉ khả năng làm việc gì đó hoặc điều ai đó được cho phép thực hiện.

Could + V nguyên thể

Có thể làm gì, được cho phép làm gì

Ví dụ: He could see the excitement in her eyes as she opened the gift.
Anh có thể nhìn thấy sự phấn khích trong mắt cô khi cô mở món quà.

Please /pliːz/ là một thán từ, mang nghĩa “làm ơn, vui lòng”. Thán từ này được sử dụng nhằm đưa ra lời đề nghị/ yêu cầu một cách lịch sự.

→ Cấu trúc Could you please nghĩa là “bạn làm ơn có thể làm gì đó không”. Cấu trúc này được sử dụng trong những tình huống mang tính lịch sự và trang trọng khi bạn muốn nhờ vả, hỏi xin ai đó điều gì.

Cấu trúc Could you please có cách sử dụng vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần nắm được cấu trúc sau: 

Could you please + V nguyên thể

Ví dụ: 

 • Could you please send me the report before I go on my vacation?
  (Bạn có thể vui lòng gửi cho tôi báo cáo trước khi tôi đi du lịch được không?)
 • Could you please help me carry these books to my house? They are so heavy.
  (Bạn có thể giúp tôi mang những quyển sách này về nhà được không? Chúng nặng quá.)

Khi được hỏi “Could you please …”, bạn có thể trả lời theo hai hướng: Đồng ý làm hoặc Không đồng ý làm theo lời đề nghị. Dưới đây là một số cách trả lời theo hai hướng trên.

 • Đồng ý với lời đề nghị
STTCâu trả lờiNghĩaVí dụ
1Yeah/ Sure, I’m happy to help.Chắc chắn rồi, tôi sẵn lòng giúp đỡ bạn.You find this calculator too hard to use? Yeah, sure, I’m happy to help.
2Yeah, sure!Chắc chắn luôn!Yeah, sure! I can help you pick up your kids from school.
3Sure, here you are/ Sure, here you go.Ừ, của bạn đâyYou’re looking for the new book by J.K. Rowling? Sure, here you are.
 • Không đồng ý với lời đề nghị
STTCâu trả lờiNghĩaVí dụ
1Sorry, I can’t help you now.Xin lỗi, bây giờ tôi không thể giúp bạn được.Sorry, I can’t help you now. I’m doing my homework.
2I’m afraid that’s not possible for me now.Tôi e rằng điều đó là không thể đối với tôi lúc này.I’m afraid that’s not possible for me now. I have a prior commitment.
3Regrettably, I’m unable to.Thật đáng tiếc, tôi không thể.Regrettably, I’m unable to attend the party due to a sudden emergency.
4 cấu trúc đồng nghĩa với cấu Could you please

Cấu trúc thay thế cho Could you please

Để tránh bị lặp từ trong quá trình giao tiếp, các bạn có thể tham khảo một số cụm từ sau thay thế cho cấu trúc Could you please.
STT Cấu trúc Nghĩa Ví dụ
1 Would/ Do you mind + Ving? Bạn có phiền để làm … không? Would you mind opening the main door to the house?
2 Is it possible for you to + V nguyên thể? Bạn có thể làm … không? Is it possible for you to send these pens to that kid over there?
3 I was wondering if you could + V nguyên thể Tôi băn khoăn liệu bạn có thể làm … không I was wondering if you could give a solution to my financial problem.
4 Can you + V nguyên thể? Bạn có thể làm … không? Can you pass the salt?

Bài tập áp dụng

Viết lại các câu sau, sử dụng từ cho sẵn:
 1. Could you please lend me your Harry Potter box set?
→ I was wondering if you could
 1. Do you mind taking the trash out?
→ Could you please  ?
 1. Could you please tell me some fairy tales?
Can you  ?
 1. Could you please pick me up at 7 p.m.?
Is it possible for you to ?
 1. Could you please buy me a cup of herbal tea?
→ Do you mind ?
 1. I was wondering if you could lend me your Harry Potter box set.
 2. Could you please take the trash out?
 3. Can you tell me some fairy tales?
 4. Is it possible for you to pick me up at 7 p.m.?
 5. Do you mind buying me a cup of herbal tea?

Trên đây là tổng hợp cách sử dụng cấu trúc Could you please kèm bài tập vận dụng. Hãy ghi chép lại những thông tin mà bạn thấy hữu ích và luyện tập thường xuyên để ghi nhớ chúng nhé. IZONE chúc bạn học tốt.