Giá trị cốt lõi

3 giá trị cốt lõi của IZONE

3 giá trị cốt lõi của IZONE

Trong quá trình hình thành và phát triển, Izone luôn tâm niệm giảng viên là yếu tố then chốt, là sự phát triển hơn nữa khi tập hợp và phát triển được những giảng viên tâm huyết, nhiệt tình, tài năng; và ngược lạ cờ quan trọng nhất trong việc quyết định chất lượng giảng […]

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG