Giải đề IELTS Listening 10 test 4 Cambridge mới nhất 2022

Giải đề IELTS Listening 10 test 4 trong bộ Cambridge mới nhất 2022

Bài viết này sẽ giải thích chi tiết đáp án của IELTS Cambridge Listening 10 (Test 4) theo phương pháp color code độc quyền của IZONE. 

Phương pháp này sẽ giúp các bạn:

 • Hiểu rõ những “cạm bẫy” trong bài nghe
 • Cách đề bài paraphrase các keywords

Từ đó, các bạn có thể hiểu được vì sao đáp án lại như vậy, và dần dần hình thành mindset khi làm bài IELTS Listening.

IELTS Listening 10 test 4

IELTS 10 Listening Test 4SECTION 1 Questions 1-10

Phân tích đề bài

Questions 1-6  (Câu hỏi từ 1-6)

Complete the notes below. (Hoàn thành các ghi chú dưới đây)

Write ONE WORD ONLY for each answer. (Viết CHỈ MỘT TỪ cho mỗi đáp án)

THORNDYKE’S BUILDERS (CÔNG TY XÂY DỰNG CỦA THORNDYKE)

Example (Ví dụ) 

Customer heard about Thorndyke’s from a friend (Khách hàng nghe về công ty Throrndyke từ một người bạn) 

Name: Edith 1…….. (Tên: Edith……..)

Address: Flat 4, 2…….. Park Flats (Behind the 3……..) (Địa chỉ: Căn hộ số 4, khu…….) (Đằng sau……..)

Phone number: 875934 (Số điện thoại: 875934)

Best time to contact customer:during the 4……. (Thời điểm tốt nhất để liên hệ với khách hàng: trong khoảng……..)

Where to park:opposite entrance next to the 5…….. (Nơi đỗ xe: đối diện cửa, ngay cạnh……..) 

Needs full quote showing all the jobs and the 6…….. (Cần bảng giá đầy đủ các công việc và……..)

Questions 7-10 (Câu hỏi 7-10) 

Complete the table below. (Hoàn thành bảng bên dưới) 

Write ONE WORD ONLY for each answer. (Viết CHỈ MỘT TỪ cho từng đáp án) 

Area

Work to be done

Note

Kitchen (Nhà bếp) 

Replace the 7……..in the door (Thay thế……..ở cửa sổ) 

Fix tomorrow (Sửa ngày mai)

Paint wall above the 8…….. (Sơn phần tường ở trên……..) 

Strip paint and plaster approximately one 9……..in advance

(Cạo lớp sơn và thạch cao cũ khoảng 1……..trước)

Garden (Khu vườn) 

One 10……..needs replacing (end of garden) (Một……..cần được thay thế) 

 

Phân tích đáp án

Section 1: Questions 1-10: dạng Gap-fill

Cách làm: 

 • Đọc lướt các chỗ trống cần điền
 • Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ)
 • Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (thường là một từ và/hoặc một số)
 • Nghe và lựa chọn đáp án

1.  Name: Edith (1)…….. 

Từ cần điền là tên riêng của người

Lưu ý: Với những tên riêng như tên người hay tên đường, trong đề thi IELTS Listening thường sẽ được đánh vần lại

=> Đáp án: Pargetter

And what’s your name, please?

It’s Edith Pargetter.

Edith … can you spell your surname, please?

It’s P-A-R-G-E-double T-E-R.

2. Flat 4, (2)…….. Park Flats 

Từ cần điền là một tính từ hoặc danh từ

Lưu ý: Bài nghe có thể đánh lừa bằng West tuy nhiên đây chỉ là phỏng đoán của người hỏi, không phải là câu trả lời của người được hỏi

=> Đáp án: East

And do you live in West Park Flats as well?

No, actually it’s East Park,Flat 4.

3. Behind the (3)……..

Từ cần điền là một danh từ

Lưu ý: behind được paraphrase thành at the back of

=> Đáp án: library 

Yes, it’s at the back of the library.

4. Best time to contact customer: during the (4)…….

Từ cần điền là một danh từ chỉ thời gian

=> Đáp án: morning

So would the best time to ring you be in the morning?

Yes.

5. Where to park: opposite entrance next to the (5)……..

Từ cần điền là một danh từ chỉ địa điểm

=> Đáp án: postbox

I’ll be in a van and I know parking’s rather difficult round your flats. Where would you recommend?

Well, I always tell people in larger vehicles to park by the postbox on the

other side of the road from the entrance.

6. Needs full quote showing all the jobs and the (6)…….. 

Từ cần điền là một danh từ 

=> Đáp án: prices

Yes, I’ll list all the jobs separately with individual prices.

7. Replace the (7)……..in the door

Từ cần điền là một danh từ

Lưu ý: Ban đầu bài nghe sử dụng từ “fixing” sau đó chỉnh lại là “replacing”

=> Đáp án: glass 

Firstly and most urgently is in the kitchen. 

With all the weather damage, the glass in the door has cracked and I ’d need that fixing …

I presume you mean replacing?

Oh, yes. And as soon as possible …

8. Paint wall above the (8)……..

Từ cần điền là một danh từ

=> Đáp án: cooker

Well, in the kitchen I’d like some painting doing.

All the kitchen walls?

Just the area over the cooker.

9. Strip paint and plaster approximately one (9)……..in advance

Từ cần điền là một danh từ chỉ thời gian

=> Đáp án: week

Well, if you want a proper job done what I’d need to do is strip the old paint and plaster it about a week before I paint it.

10. One (10)……..needs replacing (end of garden)

Từ cần điền là một danh từ 

=> Đáp án: fence

Of course. Now, May tells me you also do work in the garden.

That’s right.

Well, I’d like you to replace a fence.

Just One?

Yes, at the far end.

IELTS 10 Listening Test 4 SECTION 2 Questions 11-20

Phân tích đề bài

Questions 11-15 (Câu hỏi 11-15) 

Choose the correct letter, A, B or C. (Chọn 1 đáp án đúng, A, B hoặc C) 

MANHAM PORT (CẢNG MANHAM)

11. Why did a port originally develop at Manham? (Tại sao cảng ban đầu lại phát triển từ Manham?)

A. It was safe from enemy attack. (Nó không bị ảnh hưởng gì từ cuộc tấn công của kẻ thù) 

B. It was convenient for river transport. (Nó thuận tiện cho giao thông đường sông) 

C. It had a good position on the sea coast. (Nó có vị trí tốt ở bờ biển) 

12. What caused Manham’s sudden expansion during the Industrial Revolution? (Điều gì gây ra sự mở rộng một cách đột ngột của Manham vào thời kì Cách Mạng Công Nghiệp?) 

A. the improvement in mining techniques (Sự phát triển trong kỹ thuật khai thác mỏ)

B. the increase in demand for metals (Sự tăng lên về nhu cầu của kim loại) 

C. the discovery of tin in the area (Sự phát hiện ra thiếc ở khu vực này)

13. Why did rocks have to be sent away from Manham to be processed? (Tại sao đá lại phải gửi từ Manham đi các nơi khác để được xử lý?)

A. shortage of fuel (Thiếu nhiên liệu)

B. poor transport systems (Hệ thống giao thông kém) 

C. lack of skills among local people (Thiếu kỹ năng từ những người địa phương) 

14. What happened when the port declined in the twentieth century? (Điều gì xảy ra khi cảng sụt giảm vào thế kỷ 20) 

A. The workers went away. (Công nhân di chuyển tới khu vực khác) 

B. Traditional skills were lost. (Những kĩ thuật thủ công bị thất truyền) 

C. Buildings were used for new purposes. (Những tòa nhà được sử dụng cho những mục đích khác) 

15. What did the Manham Trust hope to do? (Điều mà tổ chức Manham Trust đã hi vọng làm được là gì?) 

A. discover the location of the original port (Phát hiện ra vị trí của cảng ban đầu)

B. provide jobs for the unemployed (Cung cấp công việc cho người thất nghiệp)

C. rebuild the port complex (Xây dựng lại khu liên hiệp cảng) 

Questions 16-20 (Câu hỏi 16-20) 

Complete the table below. (Hoàn thành bảng bên dưới) 

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer. (Điền KHÔNG QUÁ 2 TỪ cho mỗi đáp án) 

Tourist attractions in Manham (Địa điểm du lịch tại Manham) 

Place (Địa điểm) 

Features and activities (Cảnh quan và hoạt động) 

Advice (Lời khuyên) 

copper mine (Mỏ đồng) 

specially adapted miners’ 16……..take visitors into the mountain (……..được thiết kế đặc biệt của người thợ mỏ để đưa khách đi tới núi) 

the mine is 17……..and enclosed – unsuitable for children and animals (Mỏ……..và được bao kín – không phù hợp với trẻ em và động vật) 

village school (Ngôi trường làng) 

Classrooms and a special exhibition of 18…….. (Các lớp học và một khu trưng bày đặc biệt……..) 

a 19……..is recommended (Một……..được gợi ý) 

The George’

(old sailing ship) (Tàu cũ của George) 

the ship’s wheel (was lost but has now been restored) (Bánh xe của con tàu) (từng thất lạc nhưng đã được phục hồi) 

children shouldn’t use the 20…….. (Trẻ em không nên sử dụng……..) 

Phân tích đáp án

Part 2: Question 11-15: dạng MCQ

Cách làm: 

 • Đọc kỹ các câu hỏi và đáp án. Trong 3 đáp án sẽ có 1 đáp án đúng (True), 2 đáp án còn lại cũng được đề cập đến trong bài nhưng sẽ ở dạng False hoặc Not given
 • Nghe và lựa chọn đáp án đúng

11. Why did a port originally develop at Manham?

B. It was convenient for river transport.

Giải thích: sự thuận tiện “convenient” trong câu hỏi được thể hiện qua việc đây là nơi thuận tiện (handy) để các xe chở hàng (cargo) đi lại 

=> Đáp án là B

The port of Manham is located in beautiful and peaceful countryside, on a bend in the great River Avon, and developed here because it’s the highest navigable point of the Avon – boats can go no higher up this river – and proved a handy place to load and unload cargo to and from the sea

C. It had a good position on the sea coast.

Giải thích: Bài nghe có đề cập tới biển nhưng là đi qua biển (to and from). Thực chất vị trí đẹp ở đây là ở trên sông (ob a bend in the great River Avon)

=> Đáp án C là FALSE

The port of Manham is located in beautiful and peaceful countryside, on a bend in the great River Avon, and developed here because it’s the highest navigable point of the Avon – boats can go no higher up this river – and proved a handy place to load and unload cargo to and from the sea

A. It was safe from enemy attack.

Giải thích: Đáp án không được đề cập trong bài nghe 

=> Đáp án A là NG

The port of Manham is located in beautiful and peaceful countryside, on a bend in the great River Avon, and developed here because it’s the highest navigable point of the Avon – boats can go no higher up this river – and proved a handy place to load and unload cargo to and from the sea

12. What caused Manham’s sudden expansion during the Industrial Revolution?

B. the increase in demand for metals

Giải thích: Các cụm từ trong đáp án đều được paraphrase trong bài nghe thể hiện sự mở rộng của cảng là do nhu cầu về kim loại tăng lên

=> Đáp án là B

It wasn’t until the Industrial Revolution, when a tremendous need for metals of all kinds developed that Manham expanded to become one of the busiest ports in the country.

A. the improvement in mining techniques

Giải thích: Không có thông tin trong bài

=> Đáp án A là NG

 

C. the discovery of tin in the area

Giải thích: Có đề cập tới việc thiếc được tìm ra nhưng là đang đề cập tới một cảng nhỏ hơn

=> Đáp án C là FALSE

A small port was already established here when, about 900 years ago, tin was discovered nearby

13. Why did rocks have to be sent away from Manham to be processed?

A. shortage of fuel

Giải thích: fuel trong đề bài được cụ thể hóa là coal trong bài nghe

=> Đáp án là A

In the early days, the ores had been smelted – or processed -in the same area they were mined. But, as demand grew, the smelting process required huge factory furnaces or fires to melt the metal from the rock and there was not enough coal in the local area, so the rocks containing minerals had to be shipped long distances.

B. poor transport systems

Giải thích: thông tin không được đề cập

=> Đáp án B là NG

In the early days, the ores had been smelted – or processed -in the same area they were mined. But, as demand grew, the smelting process required huge factory furnaces or fires to melt the metal from the rock and there was not enough coal in the local area, so the rocks containing minerals had to be shipped long distances.

C. lack of skills among local people

Giải thích: Thông tin không được đề cập

=> Đáp án C là NG

In the early days, the ores had been smelted – or processed -in the same area they were mined. But, as demand grew, the smelting process required huge factory furnaces or fires to melt the metal from the rock and there was not enough coal in the local area, so the rocks containing minerals had to be shipped long distances.

14. What happened when the port declined in the twentieth century?

A. The workers went away.

Giải thích: Các từ trong đáp án được paraphrase rõ ràng trong bài nghe 

=> Đáp án là A

Sadly, in the twentieth century, the great port of Manham declined,and thousands of workers were forced to emigrate out of the area.

B. Traditional skills were lost.

Giải thích: Thứ bị lãng quên là tòa nhà chứ không phải là kỹ năng truyền thống

=> Đáp án B là FALSE

The place became almost forgotten.

C. Buildings were used for new purposes.

Giải thích: Các tòa nhà bị lãng quên thay vì sử dụng cho mục đích mới 

=> Đáp án C là FALSE

The building at the port fell into disrepair, and the place became almost forgotten.

15. What did the Manham Trust hope to do?

C. rebuild the port complex

Giải thích: Các cụm từ trong đáp án đều được paraphrase trong bài nghe

=> Đáp án đúng là C

The Manham Trust was formed to conserve the historical resources of the area. It organized scores of local volunteers to remove undergrowth to find the original outlines of the installations. It then brought in paid professionals to match installations with maps of the original port complex and to set about reconstructing it.

A. discover the location of the original port

Giải thích: Có đề cập đến việc xác định lại vị trí nhưng đây không phải là mục đích cuối cùng. Mục đích cuối cùng là để xây dựng lại

=> Đáp án A là FALSE

The Manham Trust was formed to conserve the historical resources of the area. It organized scores of local volunteers to remove undergrowth to find the original outlines of the installations. It then brought in paid professionals to match installations with maps of the original port complex and to set about reconstructing it.

B. provide jobs for the unemployed

Giải thích: Thông tin không được đề cập trong bài nghe

=> Đáp án B là NG

The Manham Trust was formed to conserve the historical resources of the area. It organized scores of local volunteers to remove undergrowth to find the original outlines of the installations. It then brought in paid professionals to match installations with maps of the original port complex and to set about reconstructing it.

 

Section 2: Questions 16-20: dạng Gap-fill

Cách làm: 

 • Đọc lướt các chỗ trống cần điền
 • Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ)
 • Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (thường là một từ và/hoặc một số)
 • Nghe và lựa chọn đáp án

16. specially adapted miners’ (16)……..take visitors into the mountain

Từ cần điền là một danh từ

=> Đáp án: trains

Travel on converted mining trains and journey into the depths of the mountain along seams once worked by hundreds of miners.

17. the mine is (17)……..and enclosed unsuitable for children and animals 

Từ cần điền là một tính từ

=> Đáp án: dark

like all mines, ours is very dark and closed in and we do sav that children under five and also dogs should NOT be taken into the mine.

18. Classrooms and a special exhibition of (18)……..

Từ cần điền là một danh từ

Giải thích: từ exhibition trong câu hỏi đã được paraphrase lại thành từ display

=> Đáp án: games

While looking round the classrooms, take a special look at our display of games, which is one of the largest in the world.

19. a (19)……..is recommended

Từ cần điền là một danh từ số ít (có mạo từ a)

=> Đáp án: guided tour 

It’s recommended that you time your visit to coincide with a guided tour.

20. Children shouldn’t use the (20)……..

Từ cần điền là một danh từ

Giải thích: ở đây từ “ trẻ em không nên sử dụng” đã được paraphrase lại là “bố mẹ không nên cho phép con sử dụng”. Bên cạnh đó, nhiều bạn có thể bị nhầm chọn từ “lower deck” tuy nhiên từ “them” ở đây thể hiện số nhiều -> “ladders” mới thỏa mãn yếu tố này về cả ngữ pháp và ý nghĩa

=> Đáp án: ladders 

Please take care going down the ladders if you wish to visit the lower deck – we don’t recommend you allow young children to use them.

IELTS 10 Listening Test 4 – SECTION 3 Questions 21-30

Phân tích đề bài

Questions 21 and 22 (Câu hỏi 21 và 22)

Choose TWO letters, A-E. (Chọn 2 chữ cái, A-E) 

Which TWO skills did Laura improve as a result of her work placement? (Câu là 2 kỹ năng mà Laura đã cải thiện như là một kết quả trong quá trình thử việc của cô ấy) 

A. communication (Giao tiếp)

B. design (Thiết kế) 

C. IT (Công nghệ thông tin) 

D. marketing (Tiếp thị) 

E. organisation (Tổ chức) 

Questions 23 and 24 (Câu hỏi 23 và 24)

Choose TWO letters, A-E. (Chọn 2 chữ cái, A-E) 

Which TWO immediate benefits did the company get from Laura’s work placement? (2 lợi ích ngay lập tức mà công ty nhận được trong quá trình thử việc của Laura)

A. updates for its software (Cải tiến mới về phần mềm) 

B. cost savings (Tiết kiệm chi phí) 

C. an improved image (Cải thiện về hình ảnh) 

D. new clients (Khách hàng mới)

E. a growth in sales (Sự tăng lên về doanh thu) 

Question 25-30 (Câu hỏi 25-30)

What source of information should Tim use at each of the following stages of the work placement? (Nguồn thông tin nào mà Tim nên sử dụng với các giai đoạn của quá trình thử việc) 

Choose SIX answers from the box and write the correct letter, A-G, next to questions 25-30. (Chọn 6 câu trả lời từ trong hộp và viết chữ cái đúng, A-G, với các câu hỏi 25-30)

Sources of information (Nguồn thông tin) 

A. company manager (người quản lý công ty) 

B. company’s personnel department (bộ phận nhân sự của công ty) 

C. personal tutor (Gia sư riêng) 

D. psychology department (Bộ phận tâm lý) 

E. mentor (người hướng dẫn) 

F. university careers officer (nhân viên phụ trách về công việc tại trường đại học) 

G. internet (mạng Internet)

Stages of the work placement procedure (Các giai đoạn trong quá trình thử việc) 

25. obtaining booklet (lấy cuốn sách tham khảo) 

26. discussing options (bàn bạc về các sự lựa chọn)

27. getting updates (nhận được các cập nhật mới) 

28. responding to invitation for interview (trả lời lại thư phỏng vấn) 

29. informing about outcome of interview (thông báo về kết quả buổi học vấn)

30. requesting a reference (lấy thư giới thiệu) 

Phân tích đáp án

Part 3: Question 21-24: MCQ chọn 2 đáp án đúng

Cách làm: 

 • Đọc kỹ các câu hỏi và đáp án. Trong 5 đáp án sẽ có 2 đáp án đúng (True), 3 đáp án còn lại cũng được đề cập đến trong bài nhưng sẽ ở dạng False hoặc Not given
 • Nghe và lựa chọn đáp án đúng 

21-22. Which TWO skills did Laura improve as a result of her work placement?

Đáp án đúng là E và A 

Giải thích đáp án E

E. Organization

Kỹ năng sắp xếp quản lý được thể hiện thông qua các cụm từ như “managing your time” “prioritizing things” (quản lý thời gian, sắp xếp ưu tiên)

=> Đáp án đúng là E

A. Communication

Kỹ năng giao tiếp được thể hiện qua các cụm từ như “better at explaining things”, “asserting my opinions” (giải thích và thể hiện quan điểm)

=> Đáp án đúng là A

Do you think you got any better at managing your time and prioritizing

things? You always used to say you had trouble with that …

Oh, definitely. There was so much pressure to meet the project deadline.

And I also got better at explaining things and asserting my opinions.

Đáp án B: design

Giải thích: Ở đây có đề cập một chút tới việc thiết kế nhưng không nhấn mạnh đến sự tiến bộ 

=> Đáp án B là FALSE

I did have to use my IT skills to a certain extent because I cut and pasted text from marketing leaflets, but that didn’t involve anything I hadn’t done before.

Đáp án C:  IT

Giải thích: Có nhắc đến kỹ năng IT nhưng trong bài nghe nhấn mạnh là đều là những kĩ năng đã làm rồi -> không thể hiện sự tiến bộ

=> Đáp án C là FALSE

I did have to use my IT skills to a certain extent because I cut and pasted text from marketing leaflets, but that didn’t involve anything I hadn’t done before.

Đáp án D: marketing

Giải thích: Marketing ở đây dùng với từ leaflets để chỉ các tư liệu marketing. Ở đây marketing không được dùng để nói về kỹ năng tiến bộ

=> Đáp án D là FALSE

I cut and pasted text from marketing leaflets, but that didn’t involve anything I hadn’t done before.

23-24. Which TWO immediate benefits did the company get from Laura’s work placement?

Đáp án đúng là B và C 

Giải thích đáp án B

B. cost savings 

Câu này transcript đang sử dụng câu điều kiện loại 3 – không có thật trong quá khứ. Giả định công ty thuê một công ty quảng cáo chuyên nghiệp, có sẽ tốn thêm 25% chi phí. Tuy nhiên thực tế thì họ đã tiết kiệm được 25% 

=> Đáp án là B

Giải thích đáp án C

C. an improved image 

Các từ trong lựa chọn đều được paraphrase rõ ràng trong bài nghe

=> Đáp án là C

But you know, the company benefited too …. After all, if they’d used a professional advertising agency to produce their brochure instead of doing it in-house, presumably they’d have paid a lot more? Oh, yes. I worked it out-it would have been 250 per cent more.

The new brochure looks really professional; it enhances the image of the company straight away.

Đáp án A: updates for its software 

Giải thích: Ở đây thông tin có đề cập tới từ “phần mềm” “software” nhưng trong bài nghe là người nói mượn phần mềm scan từ trường đại học, không liên quan tới việc nâng cấp phần mềm trong đáp án

=> Đáp án A là FALSE

I managed to borrow some scanning software from the university

Đáp án D:  new clients 

Giải thích: có đề cập tới việc có thêm khách hàng mới “new clients” nhưng đây là lợi ích gián tiếp về lâu dài, không phải lợi ích trực tiếp mà công ty nhận được và do Laura tạo ra

=> Đáp án D là FALSE

In the long run it should help them to attract clients, and improve their sales figures? That’s the idea. Yeah.

Đáp án E: a growth in sales 

Giải thích: Có đề cập tới tăng trưởng doanh số” sales” nhưng đây là lợi ích gián tiếp về lâu dài, không phải lợi ích trực tiếp mà công ty nhận được và do Laura tạo ra 

=> Đáp án E là FALSE

In the long run it should help them to attract clients, and improve their sales figures? That’s the idea. Yeah.

Section 3: Questions 25 -30: Matching 

Cách làm: 

 • Đọc lướt qua câu hỏi (các câu hỏi sẽ không bị paraphrase nên không cần lo lắng là không nhận ra chúng trong audio)
 • Đọc kỹ các phương án lựa chọn, đảm bảo rằng đã hiểu và phân biệt được sự giống-khác nhau giữa chúng
 • Nghe kỹ Audio và chọn đáp án

25 obtaining booklet 

Người nói giải thích là nên đến phòng tâm lý “psychology department” để lấy cuốn sách. Lưu ý, ban đầu người nói đề cập đến việc lên Internet để lấy nhưng sau đó đã thay đổi quyết định. Vì vậy lựa chọn G “Internet” là sai

=> Đáp án đúng là D

You should start by getting their booklet with all the details -I expect you can download one from their website. Actually, they’ve got copies in the psychology department -I’ve seen them there. I’ll just go to the office and pick one UP.

26. discussing options (bàn bạc về các sự lựa chọn)

Giải thích: Ban đầu Tim muốn đi gặp gia sư riêng “personal tutor” để hỏi ý kiến tuy nhiên sau khi nghe Laura thuyết phục là nên đi gặp chuyên viên việc làm “career officers” thì đã thay đổi quyết định. Vì vậy lựa chọn C là sai 

=> Đáp án là F

And then if I were you, after I’d looked at it I’d go over all the options with someone. I suppose I should ask my tutor’s advice. He knows more about me than anyone.

One of the career officers would be better, they’ve got more knowledge about the jobs market than your personal tutor would have…OK 

27. getting updates (nhận được các cập nhật mới) 

Giải thích: trong bài nghe, Laura đã giải thích rõ là nên cập nhật thông tin trên website không nên chỉ trông chờ đến người hướng dẫn “mentor”. Vì vậy lựa chọn E là sai. Ngoài ra website đã được paraphrase thành đáp án “Internet”

=> Đáp án là G

And once you’ve registered they assign you to a mentor who looks after your application. And then I suppose you just sit back and wait till you hear something?

They told me at the careers office that it’s best to be proactive, and get updates yourself bv checking the website for new placement alerts. Your mentor is supposed to keep you informed, but you can’t rely on that.

28. responding to invitation for interview (trả lời lại thư phỏng vấn) 

Giải thích: trong bài nghe đã nói rõ Tim sẽ nhận được thư phỏng vấn từ bộ phận nhân sự

=> Đáp án là B

Not really … But it is the company who notifies you if they want you to go for an interview. You get a letter of invitation or an email from personnel departments.

29. informing about outcome of interview (thông báo về kết quả buổi học vấn)

Giải thích: Các từ trong câu hỏi đã được paraphrase rõ ràng trong bài nghe. Laura khuyên Tim nên thông báo cho người hướng dẫn về kết quả phỏng vấn

=> Đáp án là E

So. once you’ve had an interview you should let your mentor know what the outcome is? I mean whether you’re offered a job, and whether you’ve decided to accept it? That’s right.

30. requesting a reference (lấy thư giới thiệu) 

Giải thích: Trong bài, Laura đã nói rõ là hỏi gia sư riêng để lấy được giấy giới thiệu

=> Đáp án là C

Only once you’ve accepted an offer you’ll probably have to supply a reference, because the placement will be conditional on that. And that’s something you should ask your own tutor to provide.

IELTS Listening 10 test 4 – SECTION 4 Questions 31-40 

Phân tích đáp án

Questions 31-33 (Câu hỏi 31-33)

Choose the correct letter, A, B or C. (Chọn đáp án đúng A, B hoặc C) 

Nanotechnology: technology on a small scale (Công nghệ nano: Công nghệ ở kích thước nhỏ) 

31. The speaker says that one problem with nanotechnology is that (Người nói chỉ ra rằng có một vấn đề với công nghệ nano đó là)

A. it could threaten our way of life. (Nó có thể đe dọa lối sống của chúng ta)

B. it could be used to spy on people. (Nó có thể được dùng để theo dõi con người)

C. it is misunderstood by the public. (Nó bị hiểu nhầm bởi công chúng)

32. According to the speaker, some scientists believe that nano-particles (Theo như người nói, một số nhà khoa học tin rằng các phân tử nano)

A. should be restricted to secure environments. (Nên được hạn chế để bảo vệ môi trường)

B. should be used with more caution. (Nên được sử dụng với sự thận trọng cao hơn)

C. should only be developed for essential products. (Chỉ nên được phát triển cho các sản phẩm thiết yếu)

33. In the speaker’s opinion, research into nanotechnology (Theo quan điểm người nói, nghiên cứu về nanotechnology) 

A. has yet to win popular support. (Chưa có được sử ủng hộ rộng rãi) 

B. could be seen as unethical. (Được coi như vô đạo đức)

C. ought to be continued. (Nên được tiếp tục) 

Questions 34-40 (Câu hỏi 34-40) 

Complete the notes below. (Hoàn thành các ghi chú sau) 

Write ONE WORD ONLY for each answer. (Viết CHỈ MỘT TỪ vào mỗi câu trả lời) 

Uses of Nanotechnology (Sự sử dụng công nghệ Nano) 

Transport

 • Nanotechnology could allow the development of stronger 34……. (Công nghệ nano có thể cho phép sự phát triển mạnh hơn của…….) 
 • Planes would be much lighter in weight. (Các hành tinh sẽ nhẹ hơn rất nhiều) 
 • 35……. travel will be made available to the masses. (Du lịch…….sẽ được phổ biến rộng rãi)

Technology (Công nghệ) 

 • Computers will be even smaller, faster, and will have a greater 36……. (Máy tính sẽ trở nên nhỏ hơn, nhanh hơn và sẽ có…….tốt hơn)
 • 37……. energy will become more affordable. (Năng lượng…….sẽ trở nên rẻ tiền hơn)

The Environment (Môi trường)

 • Nano-robots could rebuild the ozone layer. (Rô bốt nano có thể xây dựng lại tầng ozone)
 • Pollutants such as 38……. could be removed from water more easily. (Các chất độc như…….có thể được loại bỏ khỏi nước dễ dàng)
 • There will be no 39……. from manufacturing. (Sẽ không còn…….trong sản xuất)

Health and Medicine (Sức khỏe và Y tế)

 • New methods of food production could eradicate famine. (Các phương pháp sản xuất thức ăn có thể loại bỏ nạn đói)
 • Analysis of medical 40……. will be speeded up. (Phân tích về…….y tế sẽ được làm nhanh hơn)
 • Life expectancy could be increased. (Tuổi thọ có thể được kéo dài) 

Phân tích đáp án

Part 4: Questions 31-33: dạng MCQ

Cách làm: 

 • Đọc kỹ các câu hỏi và đáp án. Trong 3 đáp án sẽ có 1 đáp án đúng (True), 2 đáp án còn lại cũng được đề cập đến trong bài nhưng sẽ ở dạng False hoặc Not given
 • Nghe và lựa chọn đáp án đúng 

31. The speaker says that one problem with nanotechnology is that

C. it is misunderstood by the public.

Giải thích: Các từ trong đáp án được paraphrase rõ ràng trong bài nghe

=> Đáp án là C

And with nanotechnology, society often gets the wrong idea about its capabilities.

B. it could be used to spy on people

Giải thích: Thông tin theo dõi người có được đề cập tuy nhiên đây chỉ là từ sách báo và phim ảnh. Bên cạnh đó, thông tin theo dõi người chỉ là cụ thể hóa cho thông tin “bị mọi người hiểu nhầm” của đáp án C 

=> Đáp án B là FALSE 

Numerous science-fiction books and movies have raised people’s fears about nanotechnology – with scenarios such as inserting little nano-robots into your body that monitor everything you do without you realizing 

A. it could threaten our way of life

Giải thích: Giống như đáp án B, đáp án A chỉ dùng để làm rõ cho idea “bị mọi người hiểu nhầm” của đáp án C

=> Đáp án C là FALSE 

Numerous science-fiction books and movies have raised people’s fears about nanotechnology – with scenarios such as inserting little nano-robots into your body that monitor everything you do without you realizing it, or self-replicating nano-robots that eventually take over the world.

32. According to the speaker, some scientists believe that nano-particles

B. should be used with more caution

Giải thích: thông tin các phân tử nano được sử dụng cẩn trọng “more caution” đã được paraphrase lại thành có các bài kiểm tra tính an toàn riêng biệt “with separate safety tests” và dán nhãn rõ ràng “clear labeling”

=> Đáp án là C

So how do we safeguard such a potentially powerful technology? Some scientists recommend that nano-particles be treated as new chemicals with separate safety tests and clear labeling.

A. should be restricted to secure environments.

Giải thích: thay vì bị hạn chế “restricted” như trong đáp án, bài đọc nhấn mạnh đến việc sử dụng một cách cẩn thận hơn “greater care”

=> Đáp án A là FALSE

They believe that greater care should also be taken with nano-particles in laboratories and factories.

C. should only be developed for essential products. 

Giải thích: Đáp án nhấn mạnh đến yếu tố phát triển việc sản xuất các sản phẩm thiết yếu “developed for essential products” thì bài nghe lại nói đến việc ngưng, tạm dừng sản xuất “withdrawal of new nano products” 

=> Đáp án C là FALSE

Others have called for a withdrawal of new nano products such as cosmetics and a temporary halt to many kinds of nanotech research.

33. In the speaker’s opinion, research into nanotechnology

C. ought to be continued

Giải thích: Các cụm từ trong đề bài và đáp án C đều được paraphrase cụ thể trong bài nghe

=> Đáp án là

But as far as I’m concerned there’s a need to plough ahead with the discoveries and applications of nanotechnology.

B. could be seen as unethical. 

Giải thích: Thay vì nhìn nhận công nghệ nano là vô đạo đức như trong đáp án, trong bài nghe thể hiện quan điểm là các nhà khoa học phản đối những cách sử dụng vô đạo đức của công nghệ nano

=> Đáp án B là FALSE

I really believe that most scientists would welcome a way to guard against unethical uses of such technology.

A. has yet to win popular support.

Giải thích: Đáp án không được đề cập trong bài nghe

=> Đáp án A là NG

But as far as I’m concerned there’s a need to plough ahead with the discoveries and applications of nanotechnology. I really believe that most scientists would welcome a way to guard against unethical uses of such technology.

Section 4: Questions 34-40: dạng Gap-fill

Cách làm: 

 • Đọc lướt các chỗ trống cần điền
 • Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ)
 • Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (thường là một từ và/hoặc một số)
 • Nghe và lựa chọn đáp án

34 Nanotechnology could allow the development of stronger…….

Từ cần điền là một danh từ, cái mà khỏe hơn

=> Đáp án là Metals 

Thanks to nanotechnology, there could be a major breakthrough in the field of transportation with the production of more durable metals.

35 ……. travel will be made available to the masses.

Từ cần điền là một danh từ, một loại hình du lịch

=> Đáp án là Space

Those same improved capabilities will dramatically reduce the cost of traveling

into space making it more accessible to ordinary people

36 Computers will be even smaller, faster, and will have a greater …….

Từ cần điền là một danh từ số ít, có so sánh hơn hơn đằng trước

=> Đáp án là memory 

We need nanotechnology in order to create a new generation of computers

that will work even faster and will have a million times more memory but will be about the size of a sugar cube.

37 ……. energy will become more affordable.

Từ cần điền là một tính từ chỉ một loại năng lượng 

=> Đáp án là solar 

The cost of solar cells will be drastically reduced so harnessing this energy will be far more economical than at present.

38 Pollutants such as……. could be removed from water more easily.

Từ cần điền là một danh từ, một loại chất thải cụ thể vì có từ “such as”

=> Đáp án là oil

This new technology could help with the clean-up of environmental disasters as nanotechnology will allow us to remove oil and other contaminants from the water far more effectively.

39 There will be no ……. from manufacturing.

Từ cần điền là một danh từ 

=> Đáp án là waste 

In terms of production, this means that you only use what you need and so there wouldn’t be any waste.

40 Analysis of medical ……. will be speeded up.

Từ cần điền là một danh từ

=> Đáp án là tests

How we detect disease will change as tiny biosensors are developed to analyze tests in minutes rather than days.

Link tải sách Cambridge 10

Tại đây

Hy vọng bài viết này của IZONE đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục IELTS.

GV IZONE: Ngô Đức Lộc