[ĐÁP ÁN] Đề thi IELTS Listening 11 Test 2 trong bộ Cambridge

[ĐÁP ÁN] Đề thi IELTS Listening 11 Test 2 trong bộ Cambridge

Trong bài viết này IZONE sẽ giới thiệu đến các bạn phần giải đề chi tiết cho đề thi IELTS Listening 11 Test 2 trong bộ đề Cambridge.

IELTS Listening 11 Test 2 – Section 1: Enquiry about joining Youth Council

Phân tích đề bài Section 1

Question 1-10: Complete the notes below. (Hoàn thành các ghi chú bên dưới)

Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer. (Điền MỘT TỪ VÀ/HOẶC MỘT SỐ cho mỗi câu trả lời)

IELTS Listening 11 Test 2

Phân tích đáp án Section 1

1 Currently staying in a 1 …………….. during the week

Đáp án cần điền là một danh từ chỉ nơi chốn. 

=> đáp án là hostel

Caroline: And where do you live, Roger?

Roger: Well, that’s a bit complicated. At the moment I’m looking for a flat to rent here, so I’m in a hostel from Monday to Friday [Q1]. I go back to my parents’ place at the weekend.

2 Postal address: 17,  …………….. Street, Stamford, Lincs

Đáp án cần điền là một danh từ chỉ tên riêng. Ta có thể nhận biết bằng việc nhìn vào phía sau chỗ cần điền là phố 

=> đáp án là Buckleigh/BUCKLEIGH

[Xem thêm]: Nên viết hoa hay viết thường trong IELTS Listening?

Caroline: OK, so where’s the best place to send you some information about the Council?

Roger: Oh, to my parents’ address, please. That’s 17, Buckleigh Street [Q2]B-U-C-K-LE-I-G-H Street, Stamford, Lincohnshire, though you don’t really need the county.

3  Postcode:   …………….. 

Đáp án cần điền có thể là các con số và chữ cái 

 => đáp án là  PE9 7QT

Caroline: Oh, I know Stamford – it’s a lovely town. And what’s the postcode?

Roger: PE9 7QT [Q3]

4 Occupation: student and part time job as a ……………..

Đáp án cần điền là một danh từ chỉ nghề nghiệp. 

 => đáp án là waiter 

Caroline: What do you do?

Roger: Well, I’ve done several different things. I’ve just finished a short-term contract as a courier, and now I’m working as a waiter in one of the big hotels [Q4].

5 Studying …………….. (major subject) and history (minor subject)

Đáp án cần điền có thể là một danh từ chỉ môn học 

=> đáp án là politics 

Caroline: What are you studying?

Roger: My ambition is to go into parliament eventually, so my major subject is politics [Q5]

6+7 Hobbies: does a lot of  …………….., and is interested in the  ……………..

Đáp án cần điền có thể là các danh từ chỉ sở thích. 

=> đáp án là cycling [Q6] và cinema [Q7]

Caroline: OK, so with your studying and your part-time job, do you have time for any other interests or hobbies?

Roger: Well, I spend quite a lot of time cycling [Q6] – both around town to get to university and to work, and also long-distance, from here to London, for instance.

Caroline: That’s pretty impressive. Anything else?

Roger: For relaxation, I’m also keen on the cinema [Q7] – I used to go at least once a week, but I can’t manage to go so often now.

8 On Youth Council, wants to work with young people who are ……………..

Đáp án cần điền là một tính từ. 

 => đáp án là disabled 

Caroline: So is there any particular aspect of the Youth Council’s work that appeals to you, Roger?

Roger: Well, my sister is blind, so I’m particularly interested in working with disabled young people [Q8], to try and improve the quality of their lives.

9 Will come to talk to the Elections Officer next Monday at …………….. pm

Đáp án cần điền là một con số. (phía sau at và phía trước p.m cần một con số để chỉ giờ)

=> đáp án là 4.30 

Caroline: You should talk to Jeffrey, our Elections Officer. I can arrange a meeting in the council office with him, if you like.

Roger: Yes, please.

Caroline: He’ll be here next Monday, if that suits you.

Roger: That’s the 14th, isn’t it?

Caroline: Yes.

Roger: I can manage late afternoon.

Caroline: Would you like to suggest a time? He generally leaves around 5.30

Roger: Well, would 4.30 be OK? [Q9] My last class finishes at 4, so I’d have plenty of time to get to your office.

Caroline: Right, that’s fine…

10 Mobile number: ……………..

Đáp án cần điền là các con số (số điện thoại).

=> đáp án là 07788 136711

Caroline: Right, that’s fine. Oh, and could I have a phone number we can contact you on?

Roger: Yes, my mobile number’s 07788 136711 [Q10].

IELTS Listening 11 Test 2 – Section 2: NEW STAFF AT THEATER / GROUND FLOOR PLAN OF THEATER

Phân tích đề bài Section 2

Questions 11 – 20: Choose TWO letters, A-E. (Chọn HAI chữ cái, A- E) 

Which TWO changes have been made so far during the refurbishment of the theatre? (HAI thay đổi nào đã được thực hiện đến nay trong quá trình sửa sang lại nhà hát?)

IELTS Listening 11 Test 2

Questions 17-20: Label the plan below. (Dán nhãn kế hoạch bên dưới) 

Write the correct letter, A-G, next to Questions 17-20. (Viết đúng chữ cái A-G bên cạnh Câu hỏi 17-20.)

IELTS Listening 11 Test 2

Phân tích đáp án Section 2

Part 3: Question 11-16: dạng MCQ chọn 2 đáp án đúng

Cách làm: 

 • Đọc kỹ các câu hỏi và đáp án. Trong 5 đáp án sẽ có 2 đáp án đúng (True), 3 đáp án còn lại cũng được đề cập đến trong bài nhưng sẽ ở dạng False hoặc Not given
 • Nghe và lựa chọn đáp án đúng 

11-12  Which TWO changes have been made so far during the refurbishment of the theatre?

Đáp án là

A. Some rooms now have a different use.

B. A different type of seating has been installed.

Giải thích: Trong  đoạn băng, người đó nói rằng họ sẽ thay thế những cái ghế cũ với những cái ghế to hơn và có thể di chuyên được.

Ngoài ra người đó cũng nói rằng, họ sẽ sử dụng phòng để đồ cho những mục đích khác như là họp.

=> Đáp án A B TRUE

It’s an old building, and it’s been modernised several times. In fact, as you can see, we’re carrying out a major refurbishment at the moment.
[…].
When the theatre was built, people were generally slimmer and shorter than now, and the seats were very close together. We’ve replaced them with larger seats, with more legroom. This means fewer seats in total, but we’ve taken the opportunity to install seats that can easily be moved to create different acting spaces. We’ve also turned a few storerooms over to other purposes like using them for meetings.

C. An elevator has been installed.

Giải thích: Theo như thông tin từ đoạn băng, người đó nói rằng do vượt quá ngân sách nên phải hoãn lại việc lắp đặt thang máy

=> Đáp án CFALSE

The work’s running over budget, so we’ve had to postpone installing an elevator.

D. The outside of the building has been repaired.

Giải thích: Người nói chỉ ra rằng, với phần bên ngoài của tòa nhà thì họ sắp bắt đầu thực hiện việc tu sửa lại.

Điều này chứng tỏ, phía ngoài của tòa nhà chưa được sửa lại

=> Đáp án DFALSE

The interior has just been repainted, and we’re about to start on the exterior of the building – that’ll be a big job.

E. Extra seats have been added.

Giải thích: Người nói chỉ ra rằng vào thời điểm mà nhà hát này được xây dựng, thì mọi người lúc đó nhỏ & thấp hơn hiện tại. Cho nên ghế lúc đó được lắp đặt sát với nhau.

Tuy nhiên, gần đây họ đã thay những chiếc ghế đó với những chiếc ghế lớn hơn (Chính vì thế mà có ít ghế hơn)

=> Đáp án E FALSE

When the theatre was built, people were generally slimmer and shorter than now, and the seats were very close together. We’ve replaced them with larger seats, with more legroom. This means fewer seats in total 

13 -14: Which TWO facilities does the theatre currently offer to the public?

Đáp án là

B. backstage tours

D. a bookshop

Lưu ý: Một keyword trong câu hỏi mà các bạn cần chú ý đó là “currently – ở hiện tại” => Có nghĩa là những cơ sở vật chất này hiện đã được đi vào hoạt động.

Giải thích: Theo như đoạn băng, người nói bảo rằng họ cố gắng lôi kéo công chúng đến rạp. 

Cách đầu là tổ chức các chuyến thăm quan hậu trường để mà mọi người có thể thăm quan xung quanh tòa nhà và học cách một nhà hát vận hành như nào. Cách này này HIỆN NAY (these are) đang được ưa chuộng  

Ngoài ra, rạp hát HIỆN NAY có (We have) một nhà sách cũng đang thu hút rất nhiều khách hàng.

=> Đáp án B D TRUE

We try hard to involve members of the public in the theatre. One way is by organising backstage tours so people can be shown round the building and learn how a theatre operates. These are proving very popular . {…]. We have a bookshop, which specialises in books about drama and that attracts plenty of customers. 

A. rooms for hire

Giải thích: Theo như đoạn băng, có 2 căn phòng lớn được để cho thuê, nhưng sẽ là sau tháng tới sau khi mà đã được trang trí xong.

Điều này chứng tỏ hiện tại không có căn phòng nào để cho thuê cả.

=> Đáp án A FALSE

Then there are two large rooms that will be decorated next month, and they’ll be available for hire, for conferences and private functions, such as parties. 

C. hire of costumes

Giải thích: Người nói cho biết rằng nh à hát đang CÂN NHẮC việc cho thuê các bộ trang phục cho các câu lạc bộ kịch nghiệp dư

Điều này chứng tỏ hiện tại nhà hát chưa cung cấp dịch vụ này.

Đáp án CFALSE

We’re also considering hiring out costumes to amateur drama clubs.

E. a café

Giải thích: Người nói cho biết rằng hiện tại họ đang xem xét khả năng mở một quán cà phê khi đến thời điểm thích hợp.

Cho nên, hiện tại nhà hát cũng đang không cung cấp dịch vụ này.

Đáp án E FALSE

What we’re finding is that people want to have lunch or a cup of coffee while they’re here, so we’re looking into the possibility of opening a café in due course.

15-16: Which TWO workshops does the theatre currently offer?

Đáp án là

C. making puppets

E. lighting

Lưu ý: Tương tự như câu 13 -14, với 2 câu hỏi là 15-16 thì các bạn cũng cần chú ý đến keyword “currently”

Giải thích: Người nói cho biết rằng, có nhiều người có nhu cầu tìm hiểu về khía cạnh kỹ thuật của việc thực hiện một tác phẩm, và buổi hội thảo về ánh sáng của nhà hát đã đạt được thành công rực rỡ.

Ngoài ra thì buổi hội thảo về làm rối cũng rất được ưa chuộng và nhà hát hiện đang chạy những buổi hội thảo này đều đặn hàng tháng.

=> Đáp án CETRUE

Now I want to tell you about our workshops. We recently started a programme of workshops that anyone can join. 

[…] There’s a big demand to learn about the technical side of putting on a production, and our lighting workshop has already started with great success 

[…] A surprise success is the workshop on making puppets – we happen to have someone working here who does it as a hobby, and she offered to run a workshop. It was so popular we’re now running them every month! 

A. sound

Giải thích: Theo thông tin từ đoạn băng, nhà hát sẽ bắt đầu buổi hội thảo về âm thanh vào tháng tới.

=> Đáp án AFALSE

We’re going to start one on sound next month

B. acting

Giải thích: Theo thông tin từ đoạn băng, nhà hát có ý định tổ chức các khóa học về diễn xuất, nhưng mà vẫn đang phải đợi cho đến khi tìm được người đào tạo phù hợp. 

Eventually we intend to run courses in acting, but we’re waiting until we’ve got the right people in place as trainers

D. make-up

Giải thích: Theo thông tin từ đoạn băng, nhà hát sẽ cân nhắc về việc tổ chức các buổi hội thảo liên quan đến trang điểm trong tương lai.

=> Đáp án DFALSE

A number of people have enquired about workshops on make-up, and that’s something we’re considering for the future

Question 17-20: Map

Cách làm: 

 • Xem biểu đồ, và xác định có bao nhiêu vị trí trống được đánh dấu (A-H) 
 • Chú ý tới các từ/cụm từ chỉ phương hướng trong bài nghe.
 • Nghe và chọn đáp án 

17. box office 

Phòng vé nằm ở phía bên cạnh, với một lối vào riêng biệt.

=> Đáp án là G

Standing here in the foyer, you’re probably wondering why the box office isn’t here, where the public would expect to find it. Well, you might have noticed it on your way in – although it’s part of this building, it’s next door with a separate entrance from the road

18. theatre manager’s office

Để đến văn phòng quản lý nhà hát, bạn cần đi qua sảnh chính của rạp hát, sau đó đi qua cái cửa hai cánh, và rẽ phải.

Phòng quản lý nhà hát nằm ở cuối hành lang phía bên trái.

=> Đáp án là D

For the theatre manager’s office, you go across the foyer and through the double doors, turn right, and it’s the room at the end of the corridor, with the door on the left

19. lighting box

Để đến phòng lighting box bạn cần đi qua cửa 2 cánh, sau đó rẽ trái, khi đến máy làm mát nước thì rẽ phải. Ở cuối đường thì rẽ phải lần nữa. Phòng lighting box sẽ là phòng thứ 2 ở cái hành lang đó.

=> Đáp án là B

The lighting box is where the computerised stage lighting is operated and it’s at the back of the building. When you’re through the double doors turn left, turn right at the water cooler, and right again at the end. It’s the second room along that corridor 

20. artistic director’s offices

Để đến văn phòng của đạo diễn mỹ thuật, bạn cần đi qua cửa hai cánh, sau đó rẽ phải và nó là phòng đầu tiên ở phía tay phải.

=> Đáp án là F

The artistic director’s office is through the double doors, turn right and it’s the first room you come to on the right-hand side

Giải đề IELTS Listening 11 Test 2 (Section 3): Rocky Bay field trip

Phân tích đề bài Section 3

Question 21 – 26: Choose the correct letter, A, B or C (Chọn đáp án đúng A,B,C)

IELTS Listening 11 Test 2

IELTS Listening 11 Test 2

IELTS Listening 11 Test 2

Phân tích đáp án Section 3

Part 3: Questions 21-26: dạng MCQ

Cách làm: 

 • Đọc kỹ các câu hỏi và đáp án. Trong 3 đáp án sẽ có 1 đáp án đúng (True), 2 đáp án còn lại cũng được đề cập đến trong bài nhưng sẽ ở dạng False hoặc Not given
 • Nghe và lựa chọn đáp án đúng 

21. What do the students agree should be included in their aims?

A. factors affecting where organisms live

Lưu ý: Một trong những keyword mà các bạn cần chú ý trong câu hỏi này là từ agree.
Bởi vì trong loại câu hỏi này đòi hỏi sự đồng ý từ cả hai nhân vật 

Giải thích: Colin nói rằng lúc đầu anh ấy định nói vài điều về việc có kinh nghiệm với các loại thủ tục trong chuyến đi thực địa, nhưng sau đó anh ấy nhận ra rằng cần phải nói về điều gì đã khiến những sinh vật khác nhau chọn môi trường sống khác nhau.

Và Helen đồng ý với ý kiến này.

=> Đáp án ATRUE

COLIN: OK. I’ve got mine too. Let’s look at the aims of the trip first. 

HELEN: Right. What did you have?

COLIN: I just put something about getting experience of the different sorts of procedures used on a field trip. But we need something about what causes different organisms to choose particular habitats.

HELEN: I agree

B. the need to preserve endangered species 

Giải thích: Theo thông tin từ đoạn băng, Helen hỏi ý kiến Colin rằng họ có nên nói về việc tìm ra cách bảo vệ các loài sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng hay không. 

Sau đó, Colin cho rằng trong chuyến thực địa thì họ đã không nghiên cứu về cái đó. 

Tuy nhiên, Helen thể hiện sự phản đối bằng việc nói “I suppose not”

=> Điều này cho thấy họ đang có bất đồng quan điểm về vấn đề này.

=> Đáp án BFALSE

HELEN: And something about finding out how to protect organisms in danger of dying out?

COLIN: In our aims? But we weren’t really looking at that.

HELEN: I suppose not

C. techniques for classifying different organisms

Giải thích: Trong đoạn băng hoàn toàn không đề cập đến những kỹ thuật phân loại các sinh vật khác nhau.

=> Đáp án CNOT GIVEN

 

22. What equipment did they forget to take on the Field Trip?

A. string

Giải thích: Theo thông tin từ đoạn băng, Helen đã nói rằng ông Black đã rất giận Helen và Colin vì họ đã để quên chỉ ở nhà.

=> Điều này cho thấy họ đã quên không mang chỉ trong chuyến đi thực địa

=> Đáp án A TRUE

HELEN: I suppose not. OK, now there’s the list of equipment we all had to bring on the field trip. What did they tell us to bring a ruler for? 

COLIN: It was something about measuring the slope of the shore, but of course we didn’t need it because we were measuring wind direction, and we’d brought the compass for that … 

HELEN: But not the piece of string to hold up in the air! Didn’t Mr Blake make a fuss about us leaving that behind. 

B. a compass

Giải thích: Colin nói rằng, họ đã mang la bàn để đo hướng gió. 

=> Đáp án BFALSE

C. a ruler

Giải thích: Từ thông tin đoạn băng có thể thấy được Helen và Colin đã mang thước kẻ, nhưng mà họ đã không dùng nó

=> Đáp án CFALSE

HELEN: I suppose not. OK, now there’s the list of equipment we all had to bring on the field trip. What did they tell us to bring a ruler for

COLIN: It was something about measuring the slope of the shore, but of course we didn’t need it because we were measuring wind direction, and we’d brought the compass for that…

23. In Helen’s procedure section, Colin suggests a change in

C. the amount of information provided.

Giải thích: Theo thông tin từ đoạn băng, Colin đã chỉ ra rằng, không cần có những chi tiết về thời gian rời đi hay thời gian quay lại, cũng như là cách họ phân chia các nhiệm vụ nghiên cứu.

=> Đáp án C TRUE

HELEN: Now, the next section’s the procedure. I sent you the draft of that. 

COLIN: Yeah. It was clear, but I don’t think we need all these details of what time we left and what time we got back and how we divided up the different research tasks.

HELEN: OK. I’ll look at that again.

A. the order in which information is given.

Giải thích: Nội dung trong bài hoàn toàn không đề cập thứ tự của các thông tin.

A. Đáp án ANOT GIVEN

 

B. the way the information is divided up.

Giải thích: Nội dung trong bài hoàn toàn không đề cập đến cách mà thông tin được phân chia.

Lưu ý: Nếu bạn chỉ nghe thấy keyword divided up và chọn đáp án B thì sẽ sai. 

Vì theo nội dung của bài nghe, Colin đang nói về cách họ chia nhiệm vụ nghiên cứu chứ không phải là phân chia thông tin.

=> Đáp án BNOT GIVEN

COLIN: Yeah. It was clear, but I don’t think we need all these details of what time we left and what time we got back and how we divided up the different research tasks.

24. What do they say about the method they used to measure wave speed?

B. It was simple to carry out.

Giải thích: Theo nội dung từ bài nghe, Colin đã nói rằng anh ấy rất ngạc nhiên vì cách đo tốc độ của sóng rất dễ. 

Và Helen cũng đồng ý với điều này, lúc đầu cô ấy còn nghĩ là sẽ cần sử dụng những thiết bị công nghệ cao, chứ không phải chỉ đứng đó và đếm số lượng con sóng trong một phút.

=> Đáp án B TRUE

COLIN: Then we have to describe our method of investigation in detail. So let’s begin with how we measured wave speed. I was surprised how straightforward that was.

HELEN: I’d expected us to have some sort of high-tech device, not just stand there and count the number of waves per minute. Not very precise, but I suppose it was good enough. 

A. It provided accurate results.

Giải thích: Theo nội dung của đoạn băng, Helen đã nói rằng kết của của phương pháp này không chính xác lắm, nhưng cũng đủ tốt.

=> Đáp án A FALSE

C. It required special equipment.

Giải thích: Helen chỉ ra rằng, lúc đầu cô ấy còn nghĩ cần phải sử dụng thiết bị công nghệ cao, nhưng không phải vậy.

=> Đáp án C FALSE

HELEN: I’d expected us to have some sort of high-tech device, not just stand there and count the number of waves per minute. Not very precise, but I suppose it was good enough

25. What mistake did Helen make when first drawing the map?

B. She stood in the wrong place.

Lưu ý: từ should have thường được dùng để diễn tả sự hối hận, cụ thể nó được dùng nói rằng lẽ ra người A đã nên làm điều B trong quá khứ. (Trên thực tế thì người A đã không làm điều B)

Giải thích: Helen nói rằng, vị trí mà cô ấy vẽ ban đầu là ngay ở bãi biển, nhưng sau đó cô ấy nhận ra là lẽ ra cô ấy nên lên một vị trí cao hơn để có tầm nhìn tốt hơn

=> Đáp án B TRUE

HELEN: OK. And we need the map of the seashore. You just left that to me. And I had to do it  while the tide was low, well that was OK, but the place I started it from was down on the beach, then I realised I should have gone up higher to get better visibility, so I had to start all over again. But at least I’d got the squared paper or I’d have had problems drawing it all to scale.

A. She chose the wrong scale.

Lưu ý: I’d have had = I would have had
Các bạn sẽ thường thấy cụm từ này trong câu điều kiện loại III (diễn tả một điều gì đó không có thật trong quá khứ)

Điều này chứng tỏ cô ấy đã không chọn sai tỉ lệ

=> Đáp án AFALSE

HELEN: […]. But at least I’d got the squared paper or I’d have had problems drawing it all to scale.

C. She did it at the wrong time.

Giải thích: Helen hoàn toàn không chọn sai thời điểm vẽ. Cô ấy đã vẽ khi thủy triều còn thấp, và điều đó hoàn toàn ổn.

=> Đáp án C FALSE

HELEN: OK. And we need the map of the seashore. You just left that to me. And I had to do it  while the tide was low, well that was OK, but the place I started it from was down on the beach, then I realised I should have gone up higher to get better visibility, so I had to start all over again. But at least I’d got the squared paper or I’d have had problems drawing it all to scale.

26. What do they decide to do next with their map?

B. check it using photographs

Giải thích:Từ đoạn hội thoại giữa colin và Helen thì có thể thấy rằng Helen sẽ sử dụng những ảnh mà Colin đã chụp để có thể chỉnh sửa bản đồ của họ.

=> Đáp án B TRUE.

COLIN:  Yes. It looks good. We could get a map of the region off the internet and see if we need to make any changes. 

HELEN: I had a look but I couldn’t find anything. But you took some pictures, didn’t you? 

COLIN: Yeah. I’ll email you them if you want. 

HELEN: OK. I’ll make my amendments using those, then I can scan it into our report. Great.

A. scan it onto a computer

Giải thích: Helen nói rằng cô ấy sẽ chỉnh sửa bản đồ của họ trước khi scan trên máy tính

=> Đáp án A FALSE

HELEN: OK. I’ll make my amendments using those, then I can scan it into our report..

C. add information from the internet

Giải thích: Helen nói rằng cô ấy đã nhìn cái bản đồ mà Colin tải xuống từ Internet nhưng cô ấy không tìm được cái gì để chỉnh sửa trên bản đồ mà họ vẽ cả.

=> Đáp án C FALSE

COLIN:  Yes. It looks good. We could get a map of the region off the internet and see if we need to make any changes. 

HELEN: I had a look but I couldn’t find anything.

Part 3: Questions 27-30: Dạng MCQ chọn 2 đáp án đúng

Cách làm: 

 • Đọc kỹ các câu hỏi và đáp án. Trong 5 đáp án sẽ có 2 đáp án đúng (True), 3 đáp án còn lại cũng được đề cập đến trong bài nhưng sẽ ở dạng False hoặc Not given
 • Nghe và lựa chọn đáp án đúng 

27-28: Which TWO problems affecting organisms in the splash zone are mentioned?

A. lack of water

D. high temperatures

Giải thích: Theo thông tin từ đoạn băng, Helen bảo rằng vỏ của những động vật giáp xác ở vùng splash zone sẽ giúp chúng không bị chết khi ở ngoài không khí quá lâu. 

Điều này chứng tỏ, việc thiếu nước là một vấn đề ảnh hưởng đến những sinh vật này.

Ngoài ra, Colin cũng nói rằng vỏ của những động vật giáp xác này cũng giúp chúng không quá nóng.

=> Đáp án AD TRUE

Lưu ý: Qua đáp án của bài này cũng giúp chúng ta nhận ra được một điều đó là không nên quá trông chờ vào việc xuất hiện keyword trong bài nghe. 

Nếu các bạn chỉ cố gắng nghe keyword xuất hiện, rất có thể các bạn sẽ bị các distractors đánh lừa.

HELEN: Now when we get to our findings I thought we could divide them up into the different zones we identified on the shore and the problems organisms face in each zone. So for the highest area … 

COLIN: … the splash zone? 

HELEN: Yeah, we found mostly those tiny shellfish that have strong hard shells that act as protection. 

COLIN: But not from other organisms that might eat them, predators? 

HELEN: No, that’s not the main danger for them. But the shells prevent them from drying out because they’re in the open air for most of the time. 

COLIN: Right. And since they’re exposed, they need to be able to find some sort of shelter, or cover themselves up, so they don’t get too hot.[…]

B. strong winds

Giải thích: Trong bài hoàn toàn không đề cập đến việc gió to ảnh hưởng đến các loài sinh vật này.

=> Đáp án BNOT GIVEN

 

C. lack of food

Giải thích: Trong bài hoàn toàn không đề cập đến việc thiếu thức ăn làm  ảnh hưởng các loài sinh vật này

=> Đáp án C NOT GIVEN

 

E. large waves

Theo thông tin từ bài nghe, Helen nói rằng những loài sinh vật ở vùng splash zone đã phát triển cấu trúc cơ thể để ngăn chặn việc chúng bị cuốn trôi hoặc là va đập vào đá.

=> Đáp án E FALSE

COLIN: […] Then in the middle and lower zones, nearer the sea, we need to discuss the effects of wave action …

HELEN: Yes, and how organisms develop structures to prevent themselves from being swept away, or even destroyed by being smashed against the rocks.

29-30: Which TWO reasons for possible error will they include in their report?

C. incorrect identification of some organisms

E. missing some organisms when counting

Giải thích: Theo thông tin trong đoạn băng, Helen nói rằng họ có thể đã bỏ qua một vài sinh vật.

Ngoài ra, Colin cũng nói rằng anh ấy không chắc là họ có nhận diện đúng hết tất cả các loài hay không.

=> Đáp án CETRUE

HELEN: Right. OK, now I did a draft of the section of sources of possible error in our research, but I don’t know if you agree. For example, the size of the sample, and whether it’s big enough to make any general conclusions from. But I thought actually we did have quite a big sample.

COLIN: We did. And our general method of observation seemed quite reliable. But we might not be all that accurate as far as the actual numbers go.

HELEN: Yeah, we might have missed some organisms – if they were hiding under a rock, for example. I wasn’t sure about the way we described their habitats. I decided it was probably OK.

COLIN: Yeah, and the descriptions we gave of the smaller organisms, they weren’t very detailed, but they were adequate in this context. I’m not sure we identified all the species correctly though.

HELEN: OK, we’d better mention that. Now, how … 

A. inaccurate records of the habitat of organisms

Giải thích: Mặc dù lúc đầu Helen nói cô ấy không chắc về cách họ miêu tả môi trường sống của các sinh vật, nhưng sau đó cô ấy đã nói rằng cô ấy thấy cách đó ổn.

=> Đáp án A FALSE

HELEN: Yeah, we might have missed some organisms – if they were hiding under a rock, for example. I wasn’t sure about the way we described their habitats. I decided it was probably OK.

B. influence on behaviour of organisms by observer

Giải thích: Colin nói rằng là phương pháp quan sát của họ khá đáng tin cậy. 

Điều này chứng tỏ họ không có tác động đến hành vi của các sinh vật này.

=> Đáp án BFalse

COLIN: We did. And our general method of observation seemed quite reliable. But we might not be all that accurate as far as the actual numbers go.

D. making generalisations from a small sample

Giải thích: Helen bảo rằng nhóm của họ đã có một tập mẫu khá lớn.

=> Đáp án DFALSE

HELEN: Right. OK, now I did a draft of the section of sources of possible error in our research, but I don’t know if you agree. For example, the size of the sample, and whether it’s big enough to make any general conclusions from. But I thought actually we did have quite a big sample.

COLIN: We did

Giải đề IELTS Listening 11 Test 2  (Section 4): Designing a public building: The Taylor concert Hall

Phân tích đề bài Section 4

Write ONE WORD ONLY for each answer (Viết một từ cho mỗi câu trả lời) 

IELTS Listening 11 Test 2

Đề thi

Phân tích đáp án Section 4

Part 4: Question 31- 40: dạng Gap-fill

Cách làm: 

 • Đọc lướt các chỗ trống cần điền đáp Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ)
 • Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (cụ thể: Questions 31-40: điền một từ duy nhất)
 • Nghe và lựa chọn đáp án

31. physical and (31) …….. context 

Từ cần điền có thể là một tính từ (adj and adj – cấu trúc song song)

=> Đáp án là social

The second thing the architect needs to think about is the context of the building, this includes its physical location obviously, but it also includes the social meaning of the building and how it relates to the people it’s built for.

32. Location and concept of the Concert Hall 

On the site of a disused (32)…….. 

Từ cần điền là một danh từ, nói về một cái gì đó mà không được sử dụng nữa.

Lưu ý: Trong câu này có một distractor là từ district. Tuy nhiên từ này không đúng bởi vì ý của câu hỏi là vị trí của Concert Hall là  vị trí của cái gì (of)

=> Đáp án là factory 

The location chosen was a site in a run-down district that has been ignored in previous redevelopment plans. It was occupied by a factory that had been empty for some years

33. Beside a (33) ……..

Từ cần điền là một danh từ. (sau mạo từ cần có một danh từ)

⇒ Đáp án là canal 

The whole area was some distance from the high-rise office blocks of the central business district and shopping centre, but it was only one kilometre from the ring road. The site itself was bordered to the north by a canal which had once been used by boats bringing in raw materials when the area was used for manufacturing.

34. Building design 

It’s approached by a (34) …….. for pedestrians 

Từ cần điền là một danh từ (sau mạo từ cần có một danh từ)

=> Đáp án là bridge

 

Harrison decided to create pedestrian access to the building and to make use of the presence of water on the site. As people approach the entrance, they therefore have to cross over a bridge.

35. The building is the shape of a  (35) ……..

Từ cần điền là một danh từ (sau mạo từ cần có một danh từ)

=> Đáp án là box

He wanted to give people a feeling of suspense as they see the building first from a distance, and then close-up, and the initial impression he wanted to create from the shape of the building as a whole was that of a box

36. One exterior wall acts as a large (36)……..

Từ cần điền là một danh từ (sau mạo từ cần có một danh từ)

=> Đáp án là screen

And this flat wall also has another purpose. At night-time, projectors are switched on and it functions as a huge screen, onto which images are projected.

37. In the auditorium:

 • the floor is built on huge pads made of (37) ……..

Từ cần điền là một danh từ chỉ chất liệu (be made of N – được làm bằng cái gì đó) 

=> Đáp án là rubber

The auditorium itself seats 1500 people. The floor is supported by ten massive pads. These are constructed from rubber, and so are able to absorb any vibrations from outside and prevent them from affecting the auditorium. 

38. the walls are made of local wood and are (38) …….. in shape 

Từ cần điền có thể là một tính từ (be + adj in shape: có hình dáng như nào)

Lưu ý: Trong đáp án không xuất hiện keyword shape (hình dạng), và đây chính là câu hỏi để có thể phân loại thí sinh. Bạn cần phải biết những tính từ như: straight (thẳng) hay curved (cong) là đang nói về hình dạng.

=> Đáp án là curved

The walls are made of several layers of honey-coloured wood, all sourced from local beech trees. In order to improve the acoustic properties of the auditorium and to amplify the sound, they are not straight, they are curved

39. ceiling panels and (39) …….on walls allow adjustment of acoustics 

Từ cần điền có thể là một danh từ (N and N – cấu trúc song song)

=> Đáp án là curtains

The acoustics are also adjustable according to the size of the orchestra and the type of music being played. In order to achieve this, there are nine movable panels in the ceiling above the orchestra which are all individually motorized, and the walls also have curtains which can be opened or closed to change the acoustics. 

40. Evaluation 

Some critics say the (40). …….. style of the building is inappropriate

Từ cần điền là một tính từ (tính từ này có thể bổ nghĩa cho từ style)

=> Đáp án là international

However, the evaluation of some critics has been less enthusiastic. In spite of Harrison’s efforts to use local materials, they criticise the style of the design as being international rather than local, and say it doesn’t reflect features of the landscape or society for which it is built

Trên đây là phần giải đề IELTS Listening 11 Test 2 được các thầy cô tại IZONE thực hiện. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn.