IELTS Writing linking words: Tổng hợp 50+ các từ nối hữu ích

IELTS Writing linking words: Tổng hợp 50+ các từ nối cần thiết cho bài thi viết

Linking words là một phần ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh nói chung và IELTS… Dưới đây là danh sách 50+ IELTS writing linking words.

IELTS Writing linking words

Giám khảo sẽ tiến hành chấm điểm qua bài viết của các bạn, và điểm sẽ dựa trên 4 tiêu chí:

 • Task response: trả lời/ viết đúng yêu cầu đề bài

IELTS Writing linking words

 • Coherence & cohesion: tính liên kết và mạch lạc

IELTS Writing linking words

 • Lexical Resource: đa dạng về từ vựng 

IELTS Writing linking words

 • Grammatical Range and Accuracy: sử dụng linh hoạt cấu trúc ngữ pháp

IELTS Writing linking words

Trong đó, việc sử dụng linking word để kết nối các ý với nhau nằm tại tiêu chí đa dạng về từ vựng kết hợp sử dụng chính xác trong ngữ pháp. 

Dưới đây là một số nhóm từ nối sử dụng để nâng điểm IELTS Writing.

 • Adding information: từ nối thêm thông tin
 • Listing: từ nối liệt kê
 • Providing examples: từ nối cung cấp thông tin
 • Stressing and highlighting: từ nối nhấn mạnh
 • Consequences and results: từ nối kết quả, hậu quả
 • Causes and reasons: từ nối nguyên nhân, kết quả
 • Contrasts and concessions: từ nối tương phản
 • Conclusion: từ nối kết luận
 • Providing opinion: từ nối cung cấp/ bổ sung quan điểm

Cụ thể cho từng nhóm từ nối, sẽ có các từ sau: 

Adding information – IELTS Writing linking words cung cấp thêm thông tin

Từ nối này được sử dụng để cung cấp, bổ sung thêm cho quan điểm chính trong bài essay. Bao gồm các linking word như: 

 • Furthermore: thêm nữa là
 • Additionally
 • In addition
 • Not only, but also: không những mà còn
 • Also: cũng
 • Moreover: hơn nữa
 • And: và
 • As well as: cũng như

Eg: As well as the costs, we are concerned by the competition.”

Listing – IELTS Writing linking words liệt kê

Nhóm từ nối liệt kê thường được sử dụng để trình bày từng quan điểm của người viết trong bài essay, hay còn gọi là nêu ra luận điểm. Thường sử dụng linking word này sẽ giúp đoạn văn rõ ràng hơn. Dưới đây là một số từ nối liệt kê bạn có thể sử dụng: 

 • Firstly: đầu tiên là…
 • Secondly: thứ 2 là…
 • Thirdly: thứ 3 là…
 • Fourthly: thứ 4 là …
 • Finally, lastly, or last but not the least: cuối cùng là…

Providing examples – IELTS Writing linking words cung cấp ví dụ

Ví dụ thường được sử dụng để cung cấp, bổ sung cho luận điểm/ luận cứ trong bài essay. Các bạn có thể sử dụng một số linking word sau: 

 • For instance: Chẳng hạn như
 • For example: Ví dụ
 • To cite an example
 • To illustrate
 • Namely
 • Such as
 • In other words

Stressing and highlighting – IELTS Writing linking words nhấn mạnh

Từ nối nhấn mạnh giúp các bạn bổ sung “highlight” thêm cho quan điểm/ý kiến của mình

 • Specifically: đặc biệt là… (diễn đạt nghĩa “for a specific purpose” )
 • Especially: nhất là…
 • In particular: trong trường hợp cụ thể, đặc biệt 
 • Particularly: một cách đặc biệt, đặc thù
 • Obviously: rõ ràng là
 • Clearly: rõ ràng là
 • Of course: điều dĩ nhiên là

Consequences and results – IELTS Writing linking words hậu quả

Từ nối hậu quả giúp các bạn giải thích cho hậu quả của vấn đề đang đề cập. 

 • As a result
 • Therefore
 • Thus
 • Consequently
 • For this reason
 • So
 • Hence

Causes and reasons – IELTS Writing linking words nguyên nhân, kết quả

Từ nối nguyên nhân, kết quả. Trong khi viết essay, sẽ có những giải thích bổ sung cho luận điểm. Dưới đây là các linking word đó: 

 • Due to
 • Because
 • Owing to
 • As
 • Since

Contrasts and concessions

Từ nối tương phản loại từ nối được cả người bản xứ và người không phải bản xứ sử dụng nhiều nhất là những từ nối chỉ sự tương phản, thường được sử dụng thêm thêm cho ý kiến trái ngược trong essay. Đây là điều cực kỳ quan trọng khi thảo luận trong essay bởi bạn sẽ đào sâu hơn cho quan điểm của mình. 

 • Nevertheless
 • However
 • On the other hand
 • Admittedly
 • Although
 • Even though
 • Despite
 • But
 • Although
 • Still
 • In spite of
 • Alternatively
 • In comparison
 • By contrast

Conclusion – IELTS Writing linking words kết luận

Từ nối kết luận dùng để kết thúc bài essay. 

 • To sum up
 • To conclude
 • In conclusion

Providing opinion

Từ nối bổ sung quan điểm/ ý kiến thường dùng chỉ ra quan điểm của bản thân. 

 • I believe
 • I admit
 • In my opinion
 • I think
 • I agree/concur

Lưu ý khi sử dụng linking words trong bài thi IELTS Writing

Lạm dụng Linking Words – từ nối trong tiếng Anh

Không phải càng nhiều linking words thì bài văn của bạn sẽ đạt điểm cao về tính liên kết, mạch lạc (tiêu chí Coherence and Cohesion). Để viết một cách mạch lạc, bài làm của các bạn cần kết hợp nhiều phương thức như cách sử dụng từ, sử dụng câu , cấu trúc câu khác nhau. 

Bài essay có quá nhiều linking words sẽ không gây ấn tượng mạnh được với ban giám khảo mà còn gây khó chịu cho người chấm. 

IELTS Writing linking words

Vị trí của từ nối 

Một lỗi nữa bạn cần lưu ý khi sử dụng linking words trong bài writing chính là không sử dụng các từ như “but, so, and, then,,…” đứng ở đầu câu. Về mặt ngữ pháp, câu thì không có gì sai, nhưng về mặt cấu trúc câu mà tiếng anh học thuật IELTS đòi hỏi thì lại không đáp ứng được. Giải pháp là để từ nối ở giữa nhé.

E.g: I researched the development of fish. Then I created the presentation.

Chuyển đổi từ nối một cách mượt mà hơn

E.g: I researched the development of fish; afterward, I created the presentation. 

Bạn có thể sử dụng các cohesive devices khác thay vì chỉ sử dụng từ nối, ví dụ: this, that, those,… hay that, which, who,….

E.g: Firstly, I would like to say that some people use too many linking words. However, some use a good amount of linking words. In addition, they use them in the right places. For example, they put linkers in the middle of paragraphs. Nonetheless, there are many students who do not follow this strategy. In other words, they use lots of linking words.

Có thể thấy cứ ở đầu mỗi câu sẽ là một từ nối điều này dẫn đến đoạn văn sẽ rất rập khuôn và không hề tự nhiên. Thay vào đó các bạn hãy áp dụng các đại từ chỉ định hoặc đại từ quan hệ để tạo thành câu ghép, câu phức để đoạn văn sẽ tự nhiên hơn:

E.g: Firstly, I would like to say that some people use too many linking words. They add them at the beginning of every single sentence which is often not necessary. In contrast, some students use an appropriate amount of linking words which they place correctly, sometimes in the middle or at the ends of sentences too.

Để nâng cao điểm Writing đương nhiên không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể tăng lên được, nhưng nếu các bạn kiên trì thì chắc chắn sẽ làm được. Ngoài những phương pháp về cấu trúc câu, hệ thống từ vựng thì bạn cũng cần một phương pháp tư duy rõ ràng. 

Tham khảo thêm đầu mục Luyện thi IELTS Writing để cập nhật thêm kiến thức các bạn nhé.

Trên đây là danh sách 50+ IELTS Writing linking words thường dùng trong kỳ thi viết IELTS. Rất mong bài viết này đã mamg đến cho bạn những thông tin hữu ích.

IZONE hân hạnh được đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục IELTS.