Cách dùng Borrow và Lend và phân biệt hiệu quả bằng ngữ cảnh

Cách dùng Borrow và Lend và phân biệt hiệu quả

Trong tiếng Anh, có một số cặp từ thường được dùng trong cùng tình huống, bối cảnh,… có thể dễ gây nhầm lẫn cho người học. Để tránh những sự nhầm lẫn không đáng có này, hãy cùng IZONE tìm hiểu borrow là gì và lend là gì, và phân biệt hiệu quả trong bài viết này nhé!

Key takeaways
 • borrow” (v) là hành động vay, mượn từ ai đó cái gì.
 • lend” (v) là hành động cho ai đó vay, mượn cái gì
 • Có thể phân biệt hai từ này thông qua góc nhìn của người vay mượn và người cho vay mượn.

Borrow là gì?

borrow là gì

Theo từ điển Cambridge, “borrow” có nghĩa là “to get or receive something from someone with the intention of giving it back after a period of time”. (lấy hoặc nhận cái gì từ ai với ý định sẽ trả lại nó cho người đó sau một khoảng thời gian nhất định)

Vậy tóm lại, “borrow” (v) chính là hành động “vay, mượn từ ai đó cái gì”. 

Ví dụ:

 • Sarah asked if she could borrow my book for the weekend so she could finish reading it. (Sarah hỏi liệu cô ấy có thể mượn sách của tôi vào cuối tuần để đọc xong không.)
 • I had to borrow some money from my friend to cover unexpected expenses this month.(Tôi phải vay bạn bè tôi một số tiền để trang trải những chi phí đột xuất trong tháng này)

Lend là gì?

lend đi với giới từ gì

Theo từ điển Cambridge, “lend” là “to give something to someone for a short period of time, expecting it to be given back(đưa cái gì đó cho ai đó trong một khoảng thời gian ngắn và mong đợi nó được trả lại).

Vì vậy, có thể hiểu rằng “lend” (v) chính là hành động “cho ai đó vay, mượn cái gì”.

Phân biệt cách dùng borrow và lend

Borrow và lend là hai động từ liên quan đến việc trao đổi tạm thời một thứ gì đó, thường là tiền hoặc đồ vật. Chúng ta có thể phân biệt hai từ này thông qua góc nhìn của người vay mượn và người cho vay mượn. 

Borrow

Lend

 • Từ này được sử dụng từ góc nhìn của người đi vay, mượn. 
 • Khi borrow (mượn) một cái gì đó, ta lấy nó từ ai đó với ý định sẽ trả lại. 
 • Ví dụ: “Can I borrow your pen for a moment?” (Tôi có thể mượn bút của bạn một lát được không?)
 • Từ này được sử dụng từ góc nhìn của người cho vay, mượn. 
 • Khi lend (cho vay mượn) một cái gì đó, ta cho phép người khác lấy nó và mong muốn họ sẽ trả lại sau một khoảng thời gian nhất định. 
 • Ví dụ: “I can lend you my umbrella if you need it.” (Tôi có thể cho bạn mượn ô nếu bạn cần.)

Một số cấu trúc thông dụng với borrow và lend

Cấu trúc thông dụng với borrow

Thông thường, borrow sẽ được sử dụng trong các cấu trúc sau:

Borrow something from someone

Ví dụ:

 • I borrowed a pen from my colleague. (Tôi mượn một cây bút từ đồng nghiệp của tôi)
 • Can I borrow some notes from you for the exam? (Tôi có thể mượn một số tờ ghi chú của bạn cho kỳ thi được không?)
Borrow something from something
 • Students often borrow books from the school library. (Tôi mượn một cây bút từ đồng nghiệp của tôi.)
 • We decided to borrow ideas from different cultures for our project. (Tôi có thể mượn một số ghi chú của bạn cho kỳ thi được không?)

Cấu trúc thông dụng với lend

Lend something to someone
 • I can lend my car to you for the weekend. (Tôi có thể cho bạn mượn xe hơi của tôi vào cuối tuần.)
 • She always lends money to her friends when they are in need. (Cô ấy luôn cho bạn bè vay tiền khi họ cần)
Lend something to something
 • The museum agreed to lend paintings to the art gallery for the exhibition. (Bảo tàng đã đồng ý cho phòng trưng bày nghệ thuật mượn tranh để triển lãm.)
 • He decided to lend his support to the charitable organization. (Anh quyết định ủng hộ tổ chức từ thiện.)

Borrow và lend đi với giới từ gì?

Giới từ đi với borrow

Động từ borrow sẽ thường đi với giới từ “from” trong cấu trúc “borrow something from something/somebody” (vay/mượn cái gì từ cái gì/ai đó) 

borrow something from something/somebody

(vay/mượn cái gì từ cái gì/ai đó) 

Giới từ đi với lend

Thông thường, động từ lend đi với giới từ “to” trong cấu trúc “lend something to somebody/something” (cho ai đó/cái gì vay mượn cái gì).

Trong trường hợp này, “to” được coi là một giới từ với nghĩa “đến, tới” 

lend something to somebody/something

(cho ai đó/cái gì vay mượn cái gì)

Tổng kết

Tóm lại, hai từ borrow (vay mượn) và lend (cho vay mượn) là một cặp từ hay được sử dụng với nhau nên dễ gây nhầm lẫn cho người học. Tuy nhiên, ý nghĩa và cách dùng của chúng hoàn toàn khác nhau. Bạn hãy ôn tập và ứng dụng những kiến thức trong bài viết này để thành thạo cách dùng borrow và lend nhé.

Chúc các bạn học tập tốt!