Vocabulary: Phân biệt một số cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong ielts hay tiếng anh nói chung (part 2)

Top 30 Commonly Confusing Words in English! - Leverage Edu

 

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE tiếp tục phân biệt 5 CẶP TỪ dễ gây nhầm lẫn trong ielts hay tiếng anh nói chung này nhé 

1) They’re/Their/There

Đây là 3 từ hoàn toàn khác nhau.

  • They’re = they are. – They are playing football.
  • Their = của “they” – They are playịng football. Their fans are cheering for them.
  • There = ở đó – There are 2 teams playing football right now.

2) Stimulate >< simulate

Stimulate là kích thích, simulate là mô phỏng. Về nghĩa 2 từ này hoàn toàn khác nhau, nhưng dễ viết nhầm do chữ “t”

  • Caffeine STImulates the heart.
  • In cheap furniture, plastic is often used to SImulate wood.

3) Impotent >< important

Impotent là …. bất lực (ở nam giới), trong khi important thì, như các bạn biết đó, là quan trọng

  • He’s an important man (NOT an IMPOTENT man)

4) Cite >< site

Cite là trích dẫn 1 điều gì đó, trong khi site là địa điểm

  • Construction sites are very noisy
  • The Lotte building is cited as an example of a tall building

5) Accept >< except

Accept mang nghĩa chấp nhận (động từ), trong khi except là ngoại trừ (giới từ).

  • He accepted the job.
  • It rained for the whole week except Tuesday.

Ngoài ra except còn là động từ, nhưng chúng ta sẽ không đi sâu ở đây.

nongkieutrinhizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG