Grammar | IZONE

Grammar: Phân biệt 3 giới từ IN/ ON/ AT

Đã bao giờ các bạn tự hỏi vì sao Giới từ (preposition) trong tiếng anh lại “đa dạng” và “linh hoạt” như vậy không? Bài viết này sẽ giúp các bạn nắm được bản chất của các giới từ thường gặp như IN, ON, AT & thông thạo cách sử dụng chúng khi mô tả địa điểm nhé.

1. IN

“IN” sẽ dùng khi chúng ta MUỐN NHẤN MẠNH ĐẾN địa điểm A được nhắc đến ĐƯỢC GÓI GỌN trong 1 không gian B khác (Chú ý đến A tương quan với B như thế nào)
Cụ thể hơn, có 3 trường hợp thông dụng chúng ta sẽ sử dụng “in”
TH1: Bên trong địa phận” châu lục, đất nước, tỉnh, thành phố… (In Asia, in Vietnam, in my village)
TH2: Bên trong không gian như phòng, tòa nhà (in a building, in my office)
TH3: Về vật gì được “chứa đựng” trong một môi trường “đóng” hoặc “kín” (in my bag, in the fridge)

2. ON

TH1: “ON” sẽ dùng khi chúng ta MUỐN NHẤN MẠNH ĐẾN VỊ TRÍ CỤ THỂ hơn của A đối với không gian B
Ex: It’s easy ways to make money ON THE STREET./ I live ON THE CORNER of the street
=> Trong cả 2 ví dụ trên, ta thấy người nói hình dung văn cảnh của A là một địa điểm cụ thể tương quan với B, chứ KHÔNG gói gọn trong B như với trường hợp 1

TH2: Ngoài ra ON còn được dùng để nói về “bên trên” cái gì đó, một mặt phẳng nào đó (on the ground, on the water/lake). Những điều này không phải lúc nào cũng đúng (e.g. on the airplane – không có nghĩa là bạn đang đứng trên nóc máy bay)

3. AT

TH1: So với 2 trường hợp “in” và “on” ở trên, “AT” sẽ được dùng để chỉ một địa điểm cụ thể nhất của A tương quan với B.
Ex1: at the end of the street , at 215 Xa Dan street
TH2: Ngoài ra, chúng ta còn dùng AT với các sự kiện: at the party, at the meeting, at the conference,