Phân biệt farther và further - So sánh cho tiết để dùng đúng

Phân biệt farther và further – So sánh cho tiết để dùng đúng

Được coi là một trong những cặp từ dễ bị nhầm lẫn nhất trong Tiếng Anh, “Further” và “Farther” có khi còn bị nhầm cả bởi người bản xứ. Vậy, 2 từ này khác nhau ở điểm nào và cách dùng cụ thể ra sao, hãy cùng IZONE phân biệt farther và further trong bài viết này nhé!

Farther là gì? – Định nghĩa farther

Phát âm: /ˈfɑːr.ðɚ/

Loại từ: Farther có thể là trạng từ hoặc tính từ

– Farther là tính từ

Khi là tính từ, Father có 2 nghĩa là:

1. Farther có nghĩa là “a greater distance from something/somewhere” (xa hơn đâu đó). 

Có thể dùng farther để so sánh khoảng cách giữa 2 địa điểm hoặc 2 vật thể nào đó.

Cấu trúc: Farther + than

 • Ví dụ:  It’s farther to go from her house to school than to go to the library. (Từ nhà cô ấy đến trường xa hơn là đến thư viện)

Phân biệt farther va further

2. Farther còn có nghĩa là “something in the distance” (thứ gì đó ở phía xa)

 • Ví dụ:  Look, there is a farther tree on the mountain! (Nhìn kìa, có một cái cây ở phía xa trên núi)

– Farther là trạng từ

Khi có chức năng là trạng từ, “farther” có nghĩa là “to a greater distance” (tới một khoảng cách xa hơn). Farther sẽ chỉ được sử dụng trong câu chủ động, không dùng trong câu bị động. 

Cũng có thể dùng cấu trúc: Farther + than để so sánh 2 khoảng cách

 • Ví dụ:  Look like she can’t go any farther (Có vẻ cô ấy không thể đi xa hơn được nữa)

Further là gì? – Định nghĩa further

Phát âm: /ˈfɝː.ðɚ/

Loại từ: Trạng từ, tính từ, động từ

– Further là tính từ

Khi là tính từ, Further cũng có nghĩa giống như Farther, nghĩa là “a greater distance from something/somewhere” (xa hơn đâu đó). 

Tương tụ với Farther, chúng ta cũng có thể sử dụng Further để chỉ “something in the distance” (thứ gì đó ở đằng xa), hoặc sử dụng cấu trúc: Further + than để so sánh 2 khoảng cách/2 vật thể.

Ví dụ: 

 • The distance from his house to the cinema is further than mine. (Khoảng cách từ nhà anh ấy đến rạp chiếu phim thì xa hơn từ nhà tôi)
 • She found these books at the further town (Cô ấy tìm thấy những quyển sách này ở thị trấn phía xa)

Khác với Farther, khi là tính từ, Further còn có nghĩa là nhiều hơn, ở một mức độ sâu hơn/cao hơn. 

Ví dụ:

 • Our teacher need further explanation for this mistake. (Giáo viên của chúng tôi cần một lời giải thích rõ ràng hơn cho lỗi sai này)
 • We can’t give you further information about this patient. (Chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết hơn về bệnh nhân này)

Phân biệt farther va further

– Further là trạng từ

Khi là trạng từ bổ nghĩa cho động từ, Further không chỉ mang nghĩa là  “to a greater distance” (tới một khoảng cách xa hơn), mà còn có nghĩa là “at a higher level” (ở một mức độ cao hơn)

Ví dụ: 

 • With this condition, she can’t walk any further (Với tình trạng này thì cô ấy không thể đi bộ xa hơn nữa)
 • If you take this matter further, you can find many helpful advices. (Nếu bạn nghiên cứu về vấn đề này sâu hơn, bạn có thể tìm được rất nhiều lời khuyên bổ ích)

– Further là động từ

Với dạng từ là động từ, further có nghĩa là develop/progress in something (phát triển hay có tiến triển trong việc gì đó) 

Ví dụ: 

Additional training is perhaps the most effective approach to further your career nowadays. (Đào tạo bổ sung có lẽ là cách tiếp cận hiệu quả nhất để phát triển sự nghiệp của bạn ngày nay.)

Phân biệt farther và further

Đều là dạng so sánh hơn của tính từ Far, Further và Farther đều có thể là tính từ hoặc trạng từ.

Tuy nhiên khác với farther, further có thêm 1 loại từ nữa là động từ.

Về ý nghĩa, further farther đều mang nghĩa là xa hơn và có thể dùng tương tự nhau, nhưng Further là từ được sử dụng nhiều và phổ biến hơn.

 • Ví dụ: Could you see the farther tree? = Could you see the further tree? (more popular) (Bạn có nhìn thấy cái cây ở đằng xa kia không)

Khi muốn diễn tả về mức độ hay cấp độ, chúng ta chỉ có thể sử dụng Further chứ không thể dùng Farther. 

 • Ví dụ: Let’s discuss further this issue (Hãy cùng thảo luận sâu hơn về vấn đề này)

Further cũng được dùng trong thư từ trang trọng khi bạn muốn diễn đạt ý nghĩa “bức thư nối tiếp cho bức thư trước” 

 • Ví dụ:  Further to my previous email, I am now writing to ask if you have time for a short meeting next week. (Tiếp theo email lần trước của tôi, lần này tôi viết để hỏi xem liệu rằng anh có thời gian cho một buổi gặp mặt ngắn tuần tới không)

Bài tập phân biệt farther và further

Để các bạn hiểu sâu hơn và ôn tập lại nhanh những kiến thức đã được chia sẻ bên trên, hãy cùng thực hành một số câu dưới dây nhé!

Chọn từ phù hợp điền vào chỗ trống: 

 1. (Farther/further) to my letter last week, I am writing this letter to thank you for your presence at the anniversary party
 2. He cannot afford (Farther/further) education.
 3. They walked (Farther/further) than they thought.
 4. If she wants to (Farther/further) her career, the only way is to work twice as hard as now
 5. It’s (Farther/further) to go to the restaurant from here than from your house.
 1. Further
 2. Further
 3. Farther/further
 4. Further
 5. Farther/further

Hy vọng sau bài viết này, các bạn đã phân biệt farther và further và không còn bị nhầm lẫn trong quá trình học và sử dụng tiếng Anh của mình. Theo dõi website của IZONE để cập nhật những kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé! Chúc các bạn học tập hiệu quả!