Sự khác nhau giữa “Been” và “Gone”

Mục lục bài viết

“Been” và “gone” là hai từ hết sức quen thuộc tuy nhiên cách sử dụng của chúng lại khác nhau. Như trong hai ví dụ sau đây:

“He’s BEEN TO the park (before).” 

“He’s GONE TO the park.”

Hai câu trên tưởng chừng như thể hiện cùng một nội dung, nhưng thực chất ý nghĩa của chúng lại khác nhau, chúng ta cùng tìm hiểu về sự khác biệt đó nhé.

1. GONE

Như chúng ta đã biết, “gone” là phân từ 2 của “go”.

Động từ “go” là “đi”, vậy khi nói “gone to” có nghĩa là “đã đi”.

Ví dụ 1: He’s gone to the park.

Trong ví dụ trên, chúng ta sẽ hiểu là “anh ấy đã đi công viên rồi”. Chúng ta không biết chắc được rằng bây giờ anh ấy đến công viên chưa, anh ấy hiện có đang ở công viên không. Điều duy nhất chúng ta biết là “anh ấy đã đi công viên” (xuất phát và hướng đến công viên) – “gone to” nhấn mạnh vào hành động “đã đi”.

Tương tự ta có ví dụ 2: Thủy Tiên has GONE on trips to the flood-ravaged areas of Vietnam for a charity campaign.

Trong câu trên, khi người nói dùng “gone to”, thì điều duy nhất chúng ta biết ở đây là Thủy Tiên đã đi đến các vùng bị lũ lụt tàn phá để làm làm từ thiện (đã xuất phát và hướng đến các vùng lũ lụt). Còn việc Thủy Tiên đã đến đó chưa, giờ còn đang ở đó không,hay đến đó có làm từ thiện hay không – chúng ta không biết. Điều duy nhất chúng ta biết là cô ấy “gone to” – “đã đi”.

2. BEEN

“Been” là quá khứ phân từ của “go”.

Ta có thể hiểu “been to” là “đã từng đến nơi đó”, giờ đã quay về rồi

Ví dụ 3: He’s been to the park.

Trong câu trên, chúng ta có thể hiểu là “anh ấy đã từng đến cái công viên đó” rồi. Giờ anh ấy có đang ở đó không, khả năng cao là không. “Been to” nhấn mạnh vào việc “đã từng đến đó” hoặc “đã từng ở đó”

Tương tự ta có ví dụ 4: Thủy Tiên has BEEN TO to the flood-ravaged areas of Vietnam for a charity campaign”

Thì việc chúng ta biết ở đây là Thủy tiên đã từng đến các vùng bị lũ lụt tàn phá trong chiến dịch từ thiện của cô rồi. Còn việc cô ấy có thực sự là từ thiện không, hay cô ấy làm bao nhiêu, thì chúng ta không biết.

3. BEEN và GONE

Cùng thêm 1 ví dụ khác nữa để hiểu rõ nhé:

Ví dụ 5: He has gone to Japan.

Ví dụ 6: He has been to Japan twice.

“Been” và “gone” trong trường hợp này không thể thay thế cho nhau.

Ở ví dụ 5,  khi ai đó “gone to Japan”, người đó đã đi đến Nhật (và dựa trên ngữ cảnh để hiểu thì giờ vẫn còn ở Nhật).

Do đó câu “He’s gone to Japan twice” sẽ không có nghĩa “anh ấy vẫn đang ở Nhật” thì sao lại “đi Nhật 2 lần” được. Còn nếu muốn nói “anh ấy đã từng 2 lần ở Nhật”, chúng ta cần dùng câu “He’s been to Japan twice”.

Ví dụ 6: Sử dụng “He has been to Japan twice”, có nghĩa là anh ta đã đến thăm Nhật Bản hai lần và trở về đất nước của mình.

nongkieutrinhizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG