Hướng dẫn giải đề IELTS Listening 12 test 4 Cambridge [PDF + Audio]

Hướng dẫn giải đề IELTS Listening 12 test 4 trong Cambridge [PDF + Audio]

Trong bài viết này, IZONE sẽ hướng dẫn các bạn làm đề IELTS Listening 12 Test 4 Cambridge theo phương pháp color code độc quyền của IZONE. 

Phương pháp này sẽ giúp các bạn:

 • Nhận diện keywords và cách các bài nghe paraphrase keywords
 • Tránh được những bẫy có thể có trong bài

Từ đó, các bạn có thể biết được cách xử lý các câu hỏi trong một bài nghe và chuẩn bị sẵn tâm lý cho các bài nghe sắp tới. 

IELTS Listening 12 Test 4 – Section 1

Phân tích đề bài

Questions 1 – 10

Complete the note below.

Write ONE WORD AND/OR A. NUMBER for each answer.

Cycle tour leader: Applicant enquiry (Đơn ứng tuyển: Đội trưởng tour đạp xe)

Example

Name: Margaret ……….Smith……….. (Tên: Margaret … Smith…)

About the applicant: (Giới thiệu về ứng viên)

 • wants a 1……..job (mong muốn một công việc ……..)
 • will soon start work as a 2…….. (sẽ bắt đầu làm việc sớm nhất vào ……..)
 • has led cycle trips in 3…….. (đã dẫn các đoàn đạp xe vào……..)
 • interested in being a leader of a cycling trip for families (có hứng thú làm trưởng đoàn đạp xe cho các gia đình)
 • is currently doing voluntary work with members of a 4…….. club (hiện đang làm tình nguyện với thành viên của một câu lạc bộ ……….)
 • available for five months from the 1st of 5 …….. (rảnh trong vòng 5 tháng bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng……..)
 • can’t eat 6……..(không ăn được món……..)

Contact details: (Thông tin liên hệ)

 • address: 27 7……..Place, Dumfries (Địa chỉ: 27…….., Dumfries)
 • postcode: 8……..(Mã bưu điện……..)

Interview: (Phỏng vấn)

 • interview at 2.30 pm on 9……..(phỏng vấn vào 2h30 chiều ngày ……..)
 • will plan a short 10……..about being a tour guide (lên kế hoạch có một ……..ngắn về việc trở thành trưởng đoàn hướng dẫn)

Phân tích đáp án

Section 1: Questions 1 – 10: dạng Gap-fill

Cách làm: 

 • Đọc lướt các chỗ trống cần điền. 
 • Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ) 
 • Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (thường là một từ và/hoặc một số)
 • Nghe và lựa chọn đáp án

wants a ………….. job

Từ cần điền là danh từ hoặc tính từ (đứng trước job là danh từ, bổ trợ cho danh từ này)

⇒ đáp án là temporary

BOB: Are you looking for a permanent job, Margaret? 

MARGARET: No, temporary. I’ve got a permanent job starting in a few months’ time, and I want to do something else until then.

2 will soon start work as a …………….

Từ cần điền là danh từ (đứng sau work as a, nên sẽ là một danh từ chỉ nghề nghiệp)

⇒ đáp án là doctor

BOB: What work do you do?

MARGARET: This will probably sound crazy – I used to be a lawyer, and then I made a complete career change and I’m going to be a doctor 

3 has led cycle trips in ………………

Từ cần điền danh từ, tên riêng (chỉ địa điểm)

⇒ đáp án Africa

BOB: Right. And have you had any experience of leading cycle trips?

MARGARET: Yes, I’ve led several bike tours in Africa 

4 is currently doing voluntary work with members of a ……………… club

Từ cần điền là danh từ hoặc tính từ (đứng trước từ club, bổ trợ cho từ này)

⇒ đáp án là youth

BOB: That tour includes several teenagers: have you worked with that age group before?

MARGARET: Yes, I’m a volunteer worker in a youth club

5 available for five months from the 1st of …………….

Từ cần điền là danh từ (chỉ thời gian vì đứng trước 1st of

⇒ đáp án là September

MARGARET: That’s fine. I’ll be free for five months. My job is due to start on October the 2nd, and I’m available from May the 1st until late September.

6.  can’t eat ……………..

Từ cần điền là danh từ (chỉ đồ ăn vì đứng trước eat)

⇒ đáp án là cheese

MARGARET: Yes, I’m allergic to cheese. Would that be a problem?

7. address: 27 …………….. Place, Dumfries

Từ cần điền là tên riêng (vì đứng trong mục địa chỉ – Address)

⇒ đáp án là Arbuthnot

MARGARET: Could you send it to 27 Arbuthnot Place – A-R-B-U-T-H-N-O-TPlace, Dumfries

8. postcode ………….

Từ cần điền là số (vì đứng trong mục mã bưu điện)

⇒ đáp án là DG7 4PH.

BOB: And what’s the postcode, please?

MARGARET: DG7 4PH.

9.  interview at 2.30 pm on ……………..

Từ cần điền là danh từ chỉ ngày tháng 

⇒ đáp án là Tuesday

BOB: Got that. If you could return the application form by Friday this week, we can interview you on Tuesday next week. Say half past two.

10. will plan a short …………… about being a tour guide

Từ cần điền là danh từ (vì đứng sau và được bổ trợ bởi tính từ short)

⇒ đáp án là talk

BOB: And at the interview we’d like to find out about your experience of being a tour guide, so could you prepare a ten-minute talk about that, please?

IELTS Listening 12 Test 4 – Section 2

Questions 11 – 14

Phân tích đề bài

Choose the correct letter, A, B.  or C.

Visiting the Sheepmarket area (Chuyến thăm vùng Sheepmarket)

11. Which is the most rapidly-growing group of residents in the Sheepmarket area? (Đâu là nhóm dân cư phát triển nhanh nhất của vùng Sheepmarket?)

A. young professional people (nhóm người trẻ chuyên môn cao)

B.  students from the university (sinh viên của trường đại học)

C.  employees in the local market (nhân viên tại khu chợ địa phương)

12. The speaker recommends the side streets in the Sheepmarket for their (Người nói khuyên nên đến những con phố nhỏ tại Sheepmarket để tìm được)

A. international restaurants.(các nhà hàng quốc tế)

B.  historical buildings. (các tòa nhà lịch sử)

C.  arts and crafts.(cửa hàng đồ thủ công)

13. Clothes designed by entrants for the Young Fashion competition must (Quần áo được thiết kế bởi thí sinh cuộc thi Thời Trang Trẻ phải)

A. be modelled by the designers themselves. (được tạo mẫu bởi chính các nhà thiết kế)

B. be inspired by aspects of contemporary culture. (được lấy cảm hứng bởi các khía cạnh của văn hóa đương đại)

C. be made from locally produced materials. (được làm từ chất liệu có nguồn gốc địa phương)

14. Car parking is free in some car parks if you (đỗ xe được miễn phí ở một số bãi đỗ xe nếu bạn)

A. stay for less than an hour. (đỗ dưới 1 tiếng)

B.  buy something in the shops. (mua sắm tại các cửa hàng)

C.   park in the evenings or at weekends. (đỗ vào các buổi tối hoặc ngày cuối tuần)

Questions 15 – 20

Label the map below (Đặt tiêu đề trên bản đồ dưới đây)

Write the correct letter, A-I, next to Questions 15-20 (Viết đáp án đúng, A-I, bên cạnh các câu hỏi 15-20)

IELTS Listening 12 test 4

15. The Reynolds House         . ……………

16. The Thumb              . ……………

17. The Museum             . ……………

18. The Contemporary Art Gallery   . ……………

19. The Warner Gallery        . ……………

20. Nucleus                . ……………

Phân tích đáp án

Section 2: Question 11-15: dạng MCQ

Cách làm: 

 • Đọc kỹ các câu hỏi và đáp án. Trong 3 đáp án sẽ có 1 đáp án đúng (True), 2 đáp án còn lại cũng được đề cập đến trong bài nhưng sẽ ở dạng False hoặc Not given
 • Nghe và lựa chọn đáp án đúng

11 Which is the most rapidly-growing group of residents in the Sheepmarket area?

A. young professional people

Giải thích: Vì sinh viên đã tốt nghiệp đang mua phần lớn các chung cư tại khu vực này, nên họ được coi là nhóm dân cư đang gia tăng số lượng nhiều nhất tại khu vực này 

⇒ đáp án A TRUE

The nearby university has always meant the area’s popular with students, who come in to enjoy the lively nightlife, but now graduates embarking on careers in the worlds of fashion and design are buying up the new apartments recently built here to replace the small houses where the market workers used to live. 

B. students from the university

Giải thích: Vì khu vực này gần một trường đại học nên là nó luôn có một số lượng lớn sinh viên đến thăm để tận hưởng cuộc sống về đêm tại nơi đây. Nhưng những sinh viên không sinh sống tại đây mà chỉ ghé qua nên không tính là nhóm dân cư.

⇒ Đáp án B FALSE

The nearby university has always meant the area’s popular with students, who come in to enjoy the lively nightlife

C. employees in the local market 

Giải thích: Đoạn này nhắc đến các nhân viên tại khu chợ lân cận làm ví dụ cho nhóm dân cư đang dần bị thay thế, không phải đang phát triển

⇒ Đáp án C FALSE

… but now graduates embarking on careers in the worlds of fashion and design are buying up the new apartments recently built here to replace the small houses where the market workers used to live. 

12 The speaker recommends the side streets in the Sheepmarket for their

C. arts and crafts

Giải thích: Người nói đang khuyên mọi người tìm đến các con phố nhỏ của Sheepmarket, vì tại đây bạn có thể tìm được các bức tranh vẽ nguyên bản, trang sức và đồ gốm, và đây được tính là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

⇒ đáp án C TRUE.

The narrow old side streets are great places for finding original pictures, jewellery and ceramics, which won’t break the bank, as well as local produce like fruit and vegetables.

A. international restaurants

Giải thích: Người nói đang khuyên mọi người tìm đến các con phố nhỏ của Sheepmarket, vì tại đây bạn có thể tìm được các bức tranh vẽ nguyên bản, trang sức và đồ gốm. Bài không nhắc đến nhà hàng quốc tế.

⇒ đáp án A. FALSE

 

B. historical buildings

Giải thích: Người nói đang khuyên mọi người tìm đến các con phố nhỏ của Sheepmarket, vì tại đây bạn có thể tìm được các bức tranh vẽ nguyên bản, trang sức và đồ gốm. Bài chỉ nhắc đến các tòa nhà lịch sử ở đoạn sau.

⇒ đáp án là BFALSE

The oldest buildings in the area are on the main streets, including the city’s first department store, built in the 1880s, which is still open today.

13 Clothes designed by entrants for the Young Fashion competition must

B. be inspired by aspects of contemporary culture.

Giải thích: Quần áo được thiết kế bởi thí sinh tham gia cuộc thi Thời trang Trẻ sẽ được thiết kế theo ý tưởng về âm nhạc và công nghệ trong đời sống hàng ngày, tức là về các khía cạnh của văn hóa đương đại.

⇒ đáp án BTRUE

This year they’ve been asked to design an outfit based on ideas from the music and technology that’s part of their everyday life, using both natural and man-made fibres.

A. be modelled by the designers themselves. 

Giải thích: Quần áo được thiết kế bởi thí sinh tham gia cuộc thi Thời trang Trẻ sẽ được thiết kế theo ý tưởng về âm nhạc và công nghệ trong đời sống hàng ngày. Bài không nói đến việc người thiết kế phải làm người mẫu.

⇒ đáp án AFALSE

The Sheepmarket is a centre for fashion, and there’s a policy of encouraging new young designers. The Young Fashion competition is open to local young people who are passionate about fashion. This year they’ve been asked to design an outfit based on ideas from the music and technology that’s part of their everyday life, using both natural and man-made fibres.

C. be made from locally produced materials

Giải thích: Bài viết không nói về việc quần áo phải được làm từ chất liệu có nguồn gốc địa phương.

⇒ đáp án C FALSE

This year they’ve been asked to design an outfit based on ideas from the music and technology that’s part of their everyday life, using both natural and man-made fibres.

14. Car parking is free in some car parks if you 

B. buy something in the shops

Giải thích: Bài có nhắc đến việc nếu bạn xuất trình hóa đơn mua sắm tại một cửa hàng ở đây thì bạn được miễn phí đỗ xe.

⇒ đáp án BTRUE

Parking at the Sheepmarket is easy. There are plenty of pay and display car parking spaces on the roadsides which are fine if you just want to stay for an hour or two, but if you want to spend the day there it’s better to park in one of the four underground car parks. It’s not expensive and if you can present a receipt from one of the local stores, you’ll not be charged at all.

A. stay for less than an hour

Giải thích: Bài không nhắc đến việc đỗ xe dưới 1 tiếng sẽ được miễn phí. Bài nói về việc nếu muốn đỗ sẽ 1 – 2 tiếng thì có những bài đỗ xe bên lề đường.

⇒ đáp án ANOT GIVEN

Parking at the Sheepmarket is easy. There are plenty of pay and display car parking spaces on the roadsides which are fine if you just want to stay for an hour or two, but if you want to spend the day there it’s better to park in one of the four underground car parks. It’s not expensive and if you can present a receipt from one of the local stores, you’ll not be charged at all.

C. park in the evenings or at weekends

Giải thích: Bài không nhắc đến việc đỗ xe vào buổi tối hay cuối tuần sẽ được miễn phí 

⇒ đáp án CNOT GIVEN

Parking at the Sheepmarket is easy. There are plenty of pay and display car parking spaces on the roadsides which are fine if you just want to stay for an hour or two, but if you want to spend the day there it’s better to park in one of the four underground car parks. It’s not expensive and if you can present a receipt from one of the local stores, you’ll not be charged at all.

Question 15 – 20: dạng MCQ

Cách làm: 

 • Đọc kỹ các câu hỏi và đáp án. Trong 3 đáp án sẽ có 1 đáp án đúng (True), 2 đáp án còn lại cũng được đề cập đến trong bài nhưng sẽ ở dạng False hoặc Not given
 • Nghe và lựa chọn đáp án đúng

15. The Reynolds House 

Căn nhà Reynold nằm ở phía Bắc đường Crawley và bận cạnh lối đi bộ dẫn đến khu vườn công cộng.

⇒ đáp án là H

The Reynolds House is one of the oldest houses in the city, and is open to the public. It’s on the north side of Crawley Road, next to the footpath that leads to the public gardens

16. The Thumb

IELTS Listening 12 test 4

Tòa The Thumb nằm trên đường Hill, đối diện với ngân hàng.

⇒ đáp án là C

The Thumb’s is just what its name suggests, but it’s about 10 metres high. You’ll see it on Hill Road, across the road from the Bank.

17. The Museum

IELTS Listening 12 test 4

Viện Bảo tàng nằm trên đường City, đối diện khu vườn công cộng và đối mặt với đoạn giao nhau giữa đường City và đường Hill.

⇒ đáp án là F

The Museum’s got a particularly fine collection of New Zealand landscapes. It’s on the east side of the Sheepmarket, on City Road. It’s on the other side of the road from the public gardens, immediately facing the junction with Hill Road.

18. The Contemporary Art Gallery

IELTS Listening 12 test 4

Phòng triển lãm Nghệ thuật Đương đại nằm trên con đường dẫn từ Quảng trường Station, và gần với khu vườn công cộng. Con đường này là đường cụt, và phòng triển lãm nằm ở cuối con đường này.

⇒ đáp án là G

The Contemporary Art Gallery is on a little road that leads off Station Square, not far from the public gardens. The road ends at the gallery – it doesn’t go anywhere else

19. The Warner Gallery

IELTS Listening 12 test 4

Phòng triển lãm Warner nằm trên đường City, gần đoạn giao nhau giữa đường Crawly và City và ở cùng phía với khu vườn công cộng.

⇒ đáp án là I

The Warner Gallery specialises in 19th-century art. It’s on City Road, near the junction with Crawley Road, on the same side of the road as the public gardens.

20. Nucleus  

IELTS Listening 12 test 4

Để đến cửa hàng Nucleus, bạn đi bắt đầu từ đường Crawley, đi dọc quảng trường Station, đi về hướng Đông dọc đường Hill cho đến khi bạn đến một con đường ngoằn ngoèo. Nó ở phía bên phải con đường ngoằn ngoèo, và nếu bạn đi đến tận đường City thì đã đi quá rồi.

⇒ đáp án là B

Finally, if you’re interested in purchasing high quality artwork, the place to go is Nucleus. You need to go from Crawley Road up through Station Square and east along Hill Road until you get to a small winding road turning off. Go up there and it’s on your right – if you get to City Road you’ve gone too far

 IELTS Listening 12 Test 4 – Section 3

Phân tích đề bài

Questions 21 – 24

Complete the table below.

Write ONE WORD ONLY for each answer.

Presentation of film adaptations of Shakespeare’s plays (Thuyết trình về chuyển thể phim của các vở kịch của Shakespeare)

Stages of presentation (Các giai đoạn bài thuyết trình)

Work still to be done (Những việc vẫn cần làm)

Introduce Giannetti’s book containing a 21…………… of adaptations (Giới thiệu về các cuốn sách của Giannetti chứa một ……….. của các bản chuyển thể)

Organise notes (Sắp xếp ghi chú)

Ask class to suggest the 22……………. Adaptations (Yêu cầu cả lớp gợi ý về …….. chuyển thể)

No further work needed (Không cần làm thêm gì)

Present Rachel Malchow’s ideas (Thuyết trình về ý tưởng của Rachel Malchow)

Prepare some 23…………… (Chuẩn bị một số ….)

Discuss relationship between adaptations and 24………….. at the time of making the film (Bàn luận về mối quan hệ giữa bản chuyển thể và ….. tại thời điểm làm phim)

No further work needed (Không cần làm thêm gì)

Questions 25 – 30

What do the speakers say about each of the following films? (Người nói nói gì về những bộ phim sau)

Choose SIX answers from the box and write the correct letter, A-G, next to questions 25-30. (Chọn SÁU đáp án từ bảng và viết những đáp án chính xác, A-G, bên cạnh những câu hỏi 25-30)

Comments

A. clearly shows the historical period (thể hiện rõ ràng giai đoạn lịch sử đó)

B. contains only parts of the play (chứa chỉ một phần của vở kịch)

C. is too similar to another kind of film (quá giống với một thể loại phim khác)

D. turned out to be unpopular with audiences (không ăn khách)

E. presents the play in a different period from the original 

(thể hiện vở kịch trong một thời kỳ khác với bản gốc)

F. sets the original in a different country (đặt bối cảnh ở một đất nước khác)

G. incorporates a variety of art forms (kết hợp nhiều thể loại nghệ thuật)

Films

25. Ran ……..

26. Much Ado About Nothing…….. 

27. Romeo & Juliet ……..

28. Hamlet ……..

29. Prospero’s Books ……..

30. Looking for Richard ……..

Phân tích đáp án

Section 3: Question 21 – 25: dạng Gapfill

Cách làm: 

 • Đọc lướt các chỗ trống cần điền
 • Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ)
 • Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (thường là một từ và/hoặc một số)
 • Nghe và lựa chọn đáp án

21. Introduce Giannetti’s book containing a (21) ……..of adaptations

Từ cần điền là danh từ (đứng trước mạo từ a)

⇒ đáp án là classification

KATIE: So I thought I’d start with Giannetti, who’s professor of film and literature, and in one of his books he came up with a straightforward classification of film adaptations based on how faithful they are to the original plays and novels.

22. Ask class to suggest the (22)…….. adaptations

Từ cần điền là tính từ hoặc danh từ bổ trợ cho danh từ adaptations.

⇒ đáp án là worst

KATIE: I’ve already made some notes on that, so I just need to sort those out before the presentation. I thought that next I’d ask the class to come up with the worst examples of Shakespeare adaptations that they’ve seen, and to say why

23. Prepare some (23) ……..

Từ cần điền là danh từ (đứng trước determiner some)

⇒ đáp án là slides

KATIE: Hmm. Perhaps you’re right. OK, well, I’d better do some slides instead, saying how various films relate to what she says. That should encourage discussion.

24. Discuss relationship between adaptations and (24) …….. at the time of making the film

Từ cần điền là danh từ 

⇒ đáp án là issues

KATIE: Next I want to say something about how plays may be chosen for adaptation because they’re concerned with issues of the time when the film is made.

Questions 25 – 30: Matching Features

Cách làm: 

 • Đọc lướt qua câu hỏi (các câu hỏi sẽ không bị paraphrase nên không cần lo lắng là không nhận ra chúng trong audio)
 • Đọc kỹ các phương án lựa chọn, đảm bảo rằng đã hiểu và phân biệt được sự giống-khác nhau giữa chúng
 • Nghe kỹ Audio và chọn đáp án

25 Ran

⇒ đáp án là F. sets the original in a different country 

 

KATIE: And finally I want to talk about a few adaptations that I think illustrate a range of approaches, and make some comments on them. Do you know the Japanese film Ran?

JOE: I haven’t seen it. It was based on Shakespeare’s King Lear, wasn’t it?

KATIE: That’s right. It was a very loose adaptation, using the same situation and story, but moving it to 16th century Japan instead of 16th century Britain. So for example the king’s daughters become sons, because in Japanese culture at that time, women couldn’t succeed to the throne.

26 Much Ado About Nothing

⇒ đáp án là A. clearly shows the historical period

JOE:   OK. I hope you’re going to talk about the 1993 film of Much Ado About Nothing. I think that’s one of the best Shakespeare films. It really brings the play to life, doesn’t it?

KATIE: Yes, I agree. And I think filming it in Italy, where the play is set, makes you see what life was like at the time of the play.

27 Romeo & Juliet

⇒ đáp án là E. presents the play in a different period from the original

KATIE: Er, next, I thought Romeo & Juliet, the 1996 film, which moves the action into the present day.

28 Hamlet

⇒ đáp án là C. is too similar to another kind of film

KATIE: Yes, but I’ve picked the 1996 film of Hamlet. It included every line of the text, but it’s more like a typical action hero movie – there are loads of special effects, but no unifying interpretation of the play.

29 Prospero’s Books

⇒ đáp án là G. incorporates a variety of art forms

KATIE: Exactly. Then there’s Prospero’s Books, based on The Tempest. That was really innovative, from a stylistic point of view.

JOE: Didn’t it include dance and singing and animation, as well as live actors?

30 Looking for Richard

⇒ đáp án là B. contains only parts of the play

KATIE: Yes, it did. I also want to mention Looking for Richard. Did you ever see it?

 JOE:   No, but I’ve read about it. It was a blend of a documentary with a few scenes from Richard III, wasn’t it?

KATIE: That’s right

IELTS Listening 12 Test 4 – Section 4

Phân tích đề bài

Questions 31 – 40

Complete the notes below.

Write ONE WORD ONLY for each answer.

Noise in Cities

Past research focused on noise level (measured in decibels) and people’s responses. (Nghiên cứu hiện có tập trung vào mức độ tiếng ồn [đo bằng decibel] và phản ứng của người dân)

Noise ‘maps’ (Bản đồ tiếng ồn)

 • show that the highest noise levels are usually found on roads (cho thấy mức độ tiếng ồn lớn nhất thường xuất hiện bên cạnh đường phố)
 • do not show other sources of noise, e.g. when windows are open or people’s neighbours are in their 31…………… (không thể hiện được các nguồn phát tiếng ồn khác như âm thanh từ cửa sổ mở hay tiếng hàng xóm phát ra từ …………)
 • ignore variation in people’s perceptions of noise (bỏ qua những loại âm thanh tạo ra cảm giác khác nhau)
 • have made people realize that the noise is a 32…………….. issue that must be dealt with (giúp mọi người nhận thức được tiếng ồn là một vấn đề …………)

Problems caused by noise (vấn đề gây ra bởi tiếng ồn)

 • sleep disturbance (gây rối giấc ngủ)
 • increase in amount of stress (gia tăng mức độ căng thẳng)
 • effect on the 33……………. of schoolchildren (tác động lên ………. của học sinh)

Different types of noise (các loại tiếng ồn khác nhau)

Some noises can be considered pleasant e.g. the sound of a 34……………… in a town (Một số loại tiếng ồn được coi là tạo ra cảm giác dễ chịu như tiếng ………. của một thị trấn)

To investigate this, researchers may use methods from 35……………… sciences e.g. questionnaires (Để điều tra điều này, các nhà nghiên cứu sử dụng các phương pháp từ các môn khoa học …………. như bảng khảo sát)

What people want (Nhu cầu của người dân)

Plenty of activity in urban environments which are 36……………… , but also allow people to relax (Nhiều hoạt động trong môi trường đô thị ……………, nhưng cũng cho phép người dân thư giãn)

But architects and town planners (Nhưng kiến trúc sư và nhà nghiên cứu kế hoạch đô thị)

 • do not get much 37…………….. in acoustics (không được …………. nhiều về âm học)
 • regard sound as the responsibility of engineers (cho rằng âm thanh là trách nhiệm của kỹ sư)

Understanding sound as an art form (hiểu được âm thanh là cả một môn nghệ thuật)

We need to know (Chúng ta cần biết)

 • how sound relates to 38………………. (âm thanh liên quan tới ……….)
 • what can be learnt from psychology about the effects of sound (có thể học được gì từ tâm lý học về tác động của âm thanh)
 • whether physics can help us understand the 39…………….. of sound (liệu vật lý có giúp chúng ta hiểu hơn về ………. của âm thanh)

Virtual reality programs (các chương trình thực tế ảo)

 • advantage: predict the effect of buildings (lợi ích: dự đoán được ảnh hưởng của các tòa nhà)
 • current disadvantage: they are 40…………….. (bất lợi hiện có: những chương trình này ……..)

Phân tích đáp án

Section 4: Questions 31-40: dạng Gap-fill

Cách làm: 

 • Đọc lướt các chỗ trống cần điền
 • Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ)
 • Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (thường là một từ và/hoặc một số)
 • Nghe và lựa chọn đáp án

Do not show other sources of noise, e.g. when windows are open or people’s neighbours are in their 31……………

Từ cần điền là danh từ (đứng sau tính từ sở hữu their)

⇒ đáp án là gardens

So they ignore important issues such as the noise someone might hear from the open windows or gardens of their neighbours 

have made people realize that the noise is a 32…………….. issue that must be dealt with

Từ cần điền là tính từ (vì đứng sau mạo từ a và danh từ issue)

⇒ đáp án là political

But anyway, even though these noise maps are fairly crude, they’ve been useful in providing information and raising awareness that noise matters, we need to deal with it and so it’s a political matter

Problems caused by noise

● sleep disturbance

increase in amount of stress

effect on the 33……………. of schoolchildren

Từ cần điền là danh từ (đứng trước mạo từ the)

⇒ đáp án là study/work

It’s also known that noise can lead to a rise in levels of stress, due to physical changes in the body affecting the composition of the blood. And there are other problems as well, for instance if schoolchildren don’t have a quiet place to study, their work will suffer.

Different types of noise

Some noises can be considered pleasant e.g. the sound of a 34……………… in a town

Từ cần điền là danh từ (vì đứng sau mạo từ a)

⇒ từ cần điền là  fountain

Some types of sounds that most people would probably think of as nice and relaxing might well score quite highly in decibel levels – think of the sound made by a fountain in a town square, for example.

To investigate this, researchers may use methods from 35……………… sciences e.g. questionnaires

Từ cần điền là tính từ (đứng trước và bổ trợ cho danh từ sciences)

⇒ đáp án là social

Instead, many researchers are using social science techniques, studying people’s emotional response to sound by using questionnaires and so on. 

Plenty of activity in urban environments which are 36……………… , but also allow people to relax

Từ cần điền là danh từ hoặc tính từ (đứng sau động từ to be)

⇒ đáp án là lively

a city needs to have a sense of activity, so it needs to be lively, with sounds like the clack of high heels on a pavement or the hiss of a coffee machine, but these mustn’t be too intrusive, because at the same time we need to be able to relax.

But architects and town planners

do not get much 37…………….. in acoustics

Từ cần điền là danh từ

⇒ đáp án là training

One of the major problems in achieving this will be getting architects and town planners to use the research. Apart from studying the basics of acoustics, these people receive very little training in this area

We need to know

● how sound relates to 38……………….

Từ cần điền là danh từ

⇒ đáp án là culture

We need to develop a complex understanding of many factors. What is the relationship between sound and culture?

whether physics can help us understand the 39…………….. of sound

Từ cần điền là danh từ (vì đứng sau mạo từ the)

⇒ đáp án là nature

Can we learn anything from physics about the nature of sound itself?

Virtual reality programs

● advantage: predict the effect of buildings

● current disadvantage: they are 40……………..

Từ cần điền là danh từ hoặc tính từ (đứng sau động từ to be)

⇒ đáp án là silent

Today’s powerful technologies can also help us. To show us their ideas and help us to imagine the effect their buildings will have, architects and town planners already use virtual reality – but these programs are silent 

Link tải PDF + Audio IELTS Cambridge Listening 12

Link tải trọn bộ IELTS Cambridge 12 miễn phí: CAM 12

Bên trên là toàn bộ đề thi và đáp án chi chi tiết cho IELTS Listening 12 Test 4 Cambridge của IZONE. Hy vọng bài viết này sẽ giải đáp hết thắc mắc của các bạn về bài thi này.