Vocabulary 0 – 3.0 | IZONE

Có gì trong chuyên mục Vocab 0-3? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Chuyên mục Vocab 0-3 tổng hợp lại các từ vựng hữu ích trong các bài học ngữ pháp cơ bản ở chuyên mục Grammar 0-3. Mỗi bài Vocab đều được mở đầu bằng link dẫn đến bài học ngữ pháp tương ứng, các bạn hãy học bài ngữ pháp đó trước rồi mới xem nội dung của bài Vocab nhé:

Danh sách từ vựng được trình bày dưới dạng block 3 phần độc quyền của IZONE, giúp các bạn học được khối lượng kiến thức lớn mà vẫn không bị quá tải, và đặc biệt là giúp duy trì sự tập trung hoàn toàn vào từng mảng kiến thức. Các bạn hãy nhấn Hướng dẫn sử dụng phía trên mỗi block và làm theo nhé:

Hãy cùng xem ngay bài viết đầu tiên của series này nhé.