Từ vựng sơ cấp – Unit 38: Old/ Older/ Expensive/ More Expensive (So Sánh Hơn)

Tổng hợp từ vựng quan trọng trong bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 38: Old/ Older/ Expensive/ More Expensive (So Sánh Hơn)

hoangdinhphucizone

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG