Từ vựng sơ cấp – Unit 33: This/That/These/Those (Đại Từ Chỉ Định)

Tổng hợp từ vựng quan trọng trong bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 33: This/That/These/Those (Đại Từ Chỉ Định)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

hoangthanhloanizone

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG