Từ vựng sơ cấp – Unit 16: I have

Tổng hợp từ vựng quan trọng trong bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 16: Have you ever…?


(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

nguyentienthanh

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG