Đỗ Xuân Huy | IZONE

Đỗ Xuân Huy

Vinh danh học viên:

✪ Họ tên: Đỗ Xuân Huy
✪ Overall:  7.5 IELTS
✪ Reading 8.0; Listening 8.5; Writing 6.0; Speaking 6.5
✪ Học viên lớp: IELTS Chuyên sâu

Học viên Đỗ Xuân Huy lớp IELTS Chuyên sâu IC591 bởi giảng viên Vũ Thuỳ Anh thi đạt 7.5 overall. Dưới đây là bảng điểm của Xuân Huy.

IZONE chúc mừng Huy và cô Thuỳ Anh. Chúc em luôn giữ vững tinh thần học hỏi và gặt hái được nhiều thành công. ❤

Học viên tại IZONE

Phạm Minh Phương
IELTS
8.0
Học viên

Phạm Minh Phương

 • Listening 9.0
 • Reading 8.5
 • Writing 7.0
 • Speaking 7.0
Vũ Diệu Hoa
IELTS
8.0
Học viên

Vũ Diệu Hoa

 • Listening 8.5
 • Reading 8.5
 • Writing 6.5
 • Speaking 8.0
Nguyễn Anh Hoà
IELTS
8.5
Học viên

Nguyễn Anh Hoà

 • Listening 9.0
 • Reading 9.0
 • Writing 7.5
 • Speaking 7.5
Nguyễn Hữu Đức Minh
IELTS
7.5
Học viên

Nguyễn Hữu Đức Minh

 • Listening 8.0
 • Reading 8.5
 • Writing 7.0
 • Speaking 6.0