Nguyễn Hữu Đức Minh | IZONE

Nguyễn Hữu Đức Minh

Vinh danh học viên:

✪ Họ tên: Nguyễn Hữu Đức Minh

✪ Sinh viên Học viên Ngân hàng

✪ Overall:  7.5  IELTS

✪ Lớp: IC 939, IELTS chuyên sâu

✪ Giảng viên: Nguyễn Vân Anh

Chúng ta cùng nghe chia sẻ về hành trình đạt 7.5 của Đức Minh nhé!

Hành trình chinh phục IELTS chưa bao giờ dễ ràng. Chúng ta sẽ chỉ đủ sức mạnh khi đi chung với nhau. Các bạn nếu còn lo lắng, băn khoan đừng ngại inbox cho IZONE, chúng mình sẽ đồng hành và chia sẻ cùng bạn trên chặng đường chinh phục IELTS đầy chông gai này.

 
Học viên tại IZONE

Phạm Minh Phương
IELTS
8.0
Học viên

Phạm Minh Phương

 • Listening 9.0
 • Reading 8.5
 • Writing 7.0
 • Speaking 7.0
Vũ Diệu Hoa
IELTS
8.0
Học viên

Vũ Diệu Hoa

 • Listening 8.5
 • Reading 8.5
 • Writing 6.5
 • Speaking 8.0
Nguyễn Anh Hoà
IELTS
8.5
Học viên

Nguyễn Anh Hoà

 • Listening 9.0
 • Reading 9.0
 • Writing 7.5
 • Speaking 7.5
Nguyễn Hữu Đức Minh
IELTS
7.5
Học viên

Nguyễn Hữu Đức Minh

 • Listening 8.0
 • Reading 8.5
 • Writing 7.0
 • Speaking 6.0