Học viên Hoàng Yến Chi 7.5 IELTS

Hoàng Yến Chi đạt 7.5 IELTS overall, học viên lớp Alumni thầy Long Phạm và lớp chuyên sâu cô Vân Anh 

icon
LỊCH KHAI GIẢNG