Lê Đỗ Tuấn Anh | IZONE

Lê Đỗ Tuấn Anh

✪ Họ tên: Lê Đỗ Tuấn Anh
✪ Overall:  6.5 IELTS
✪ Học viên lớp: IC432, IELTS 5.0 – 6.0
✪ Giảng viên: Phạm Thu Trà

Tuấn Anh là học viên lớp IELTS 5.0 – 6.0 với đầu ra là 6.0, sau khoá học bạn quyết định tham gia thi là xuất sắc đạt vượt điểm đầu ra.

Học viên tại IZONE

Phạm Minh Phương
IELTS
8.0
Học viên

Phạm Minh Phương

 • Listening 9.0
 • Reading 8.5
 • Writing 7.0
 • Speaking 7.0
Vũ Diệu Hoa
IELTS
8.0
Học viên

Vũ Diệu Hoa

 • Listening 8.5
 • Reading 8.5
 • Writing 6.5
 • Speaking 8.0
Nguyễn Anh Hoà
IELTS
8.5
Học viên

Nguyễn Anh Hoà

 • Listening 9.0
 • Reading 9.0
 • Writing 7.5
 • Speaking 7.5
Nguyễn Hữu Đức Minh
IELTS
7.5
Học viên

Nguyễn Hữu Đức Minh

 • Listening 8.0
 • Reading 8.5
 • Writing 7.0
 • Speaking 6.0