Học viên Lê Đỗ Tuấn Anh

✪ Họ tên: Lê Đỗ Tuấn Anh
✪ Overall:  6.5 IELTS
✪ Học viên lớp: IC432, IELTS 5.0 – 6.0
✪ Giảng viên: Phạm Thu Trà

Tuấn Anh là học viên lớp IELTS 5.0 – 6.0 với đầu ra là 6.0, sau khoá học bạn quyết định tham gia thi là xuất sắc đạt vượt điểm đầu ra.

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG