Nghiêm Thành Đạt | IZONE

Nghiêm Thành Đạt

Nghiêm Thành Đạt học viên khoá IELTS chuyên sâu 6.0-7.0 do cô Thuỳ Anh đứng lớp đạt 8.0 overall.
IZONE chúc mừng em và cô Thuỳ Anh; chúc em học giỏi và thi đỗ vào ngôi trường đại học mong ước của mình; chúc cô Thuỳ Anh ngày càng có nhiều học viên đạt điểm cao.

Học viên tại IZONE

Phạm Minh Phương
IELTS
8.0
Học viên

Phạm Minh Phương

 • Listening 9.0
 • Reading 8.5
 • Writing 7.0
 • Speaking 7.0
Vũ Diệu Hoa
IELTS
8.0
Học viên

Vũ Diệu Hoa

 • Listening 8.5
 • Reading 8.5
 • Writing 6.5
 • Speaking 8.0
Nguyễn Anh Hoà
IELTS
8.5
Học viên

Nguyễn Anh Hoà

 • Listening 9.0
 • Reading 9.0
 • Writing 7.5
 • Speaking 7.5
Nguyễn Hữu Đức Minh
IELTS
7.5
Học viên

Nguyễn Hữu Đức Minh

 • Listening 8.0
 • Reading 8.5
 • Writing 7.0
 • Speaking 6.0