Học viên Nguyễn Phùng Tuệ Châu 7.5 IELTS

Bạn Nguyễn Phùng Tuệ Châu học viên lớp chuyên sâu IC566 cô Thuỳ Anh đứng lớp đạt 7.5 overall.
IZONE chúc mừng hai cô trò; Chúc cô Thuỳ Anh có thật nhiều học viên điểm cao và chúc Châu luôn vững bước thành công trên con đường em chọn.

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG