Học viên Trần Ngọc Kiên 7.5 IELTS

✪ Họ tên: Trần Ngọc Kiên

✪ Overall:  7.5 IELTS

✪ Read-8.5, Lis-8.0, Wri-6.5, Speak-6.5

✪ Học viên lớp: IELTS Chuyên sâu

Kiên là học viên lớp Chuyên sâu của cô Giang Chu, lớp cam kết đạt 7.0 IELTS và Kiên đã vượt mức cam kết này.

Chúng ta cùng nghe chia sẻ về phương pháp học để đạt 7.5 IELTS nhé.

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG