Trần Phú Quang | IZONE

Trần Phú Quang

Vinh danh học viên:

✪ Họ tên: Trần Phú Quang

✪ Overall:  7.5  IELTS

✪ Lớp: IC353, IELTS Chuyên sâu

✪ Giảng viên: Chu Thị Hương Giang

Các bạn cùng nghe Quang kể về kì thi mà mình đã trải qua nha.

https://www.youtube.com/watch?v=plcYT3lMj6A


Chặng đường nào cũng khó khăn, các bạn đừng nản lòng vì đã có IZONE ở bên.

Học viên tại IZONE

Phạm Minh Phương
IELTS
8.0
Học viên

Phạm Minh Phương

 • Listening 9.0
 • Reading 8.5
 • Writing 7.0
 • Speaking 7.0
Vũ Diệu Hoa
IELTS
8.0
Học viên

Vũ Diệu Hoa

 • Listening 8.5
 • Reading 8.5
 • Writing 6.5
 • Speaking 8.0
Nguyễn Anh Hoà
IELTS
8.5
Học viên

Nguyễn Anh Hoà

 • Listening 9.0
 • Reading 9.0
 • Writing 7.5
 • Speaking 7.5
Nguyễn Hữu Đức Minh
IELTS
7.5
Học viên

Nguyễn Hữu Đức Minh

 • Listening 8.0
 • Reading 8.5
 • Writing 7.0
 • Speaking 6.0