Học viên Trần Thu Trang và câu chuyện 7.5 IELTS cho người đi làm

Vinh danh học viên Trần Thu Trang
Học viên lớp: Chuyên sâu 6.0 – 7.0

Trang đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm nhưng nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực cùng sự nhiệt tình, tận tâm của giảng viên Nguyễn Viết Dũng đã thi vượt điểm đầu ra khoá học và đạt được target mong muốn.

Dưới đây là bảng điểm của Trang

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG