Trần Thu Trang | IZONE

Trần Thu Trang

Vinh danh học viên Trần Thu Trang
Học viên lớp: Chuyên sâu 6.0 – 7.0

Trang đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm nhưng nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực cùng sự nhiệt tình, tận tâm của giảng viên Nguyễn Viết Dũng đã thi vượt điểm đầu ra khoá học và đạt được target mong muốn.

Dưới đây là bảng điểm của Trang

Học viên tại IZONE

Phạm Minh Phương
IELTS
8.0
Học viên

Phạm Minh Phương

 • Listening 9.0
 • Reading 8.5
 • Writing 7.0
 • Speaking 7.0
Vũ Diệu Hoa
IELTS
8.0
Học viên

Vũ Diệu Hoa

 • Listening 8.5
 • Reading 8.5
 • Writing 6.5
 • Speaking 8.0
Nguyễn Anh Hoà
IELTS
8.5
Học viên

Nguyễn Anh Hoà

 • Listening 9.0
 • Reading 9.0
 • Writing 7.5
 • Speaking 7.5
Nguyễn Hữu Đức Minh
IELTS
7.5
Học viên

Nguyễn Hữu Đức Minh

 • Listening 8.0
 • Reading 8.5
 • Writing 7.0
 • Speaking 6.0