Học viên Vũ Đăng Huy 7.5 IELTS

✪ Họ tên: Vũ Đăng Huy
✪ Overall:  7.5 IELTS
✪ Học viên lớp: IC439, IELTS Chuyên sâu
✪ Giảng viên: Vũ Thuỳ Anh

Dưới đây là bảng điểm rất đẹp của Đăng Huy với tất cả các kỹ năng đều 6.5 trong đó kỹ năng reading 9.0.

—-

Con đường đến thành công của mỗi người là khác nhau nhưng đích đến thì luôn không phụ người có công. Chúc mừng Huy đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu.

Nếu có gì khó khăn, cần hỗ trợ hãy chia sẻ cùng IELTS IZONE nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau nâng cao band điểm nha.

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG