Vũ Đăng Huy | IZONE

Vũ Đăng Huy

✪ Họ tên: Vũ Đăng Huy
✪ Overall:  7.5 IELTS
✪ Học viên lớp: IC439, IELTS Chuyên sâu
✪ Giảng viên: Vũ Thuỳ Anh

Dưới đây là bảng điểm rất đẹp của Đăng Huy với tất cả các kỹ năng đều 6.5 trong đó kỹ năng reading 9.0.

—-

Con đường đến thành công của mỗi người là khác nhau nhưng đích đến thì luôn không phụ người có công. Chúc mừng Huy đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu.

Nếu có gì khó khăn, cần hỗ trợ hãy chia sẻ cùng IELTS IZONE nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau nâng cao band điểm nha.

Học viên tại IZONE

Phạm Minh Phương
IELTS
8.0
Học viên

Phạm Minh Phương

 • Listening 9.0
 • Reading 8.5
 • Writing 7.0
 • Speaking 7.0
Vũ Diệu Hoa
IELTS
8.0
Học viên

Vũ Diệu Hoa

 • Listening 8.5
 • Reading 8.5
 • Writing 6.5
 • Speaking 8.0
Nguyễn Anh Hoà
IELTS
8.5
Học viên

Nguyễn Anh Hoà

 • Listening 9.0
 • Reading 9.0
 • Writing 7.5
 • Speaking 7.5
Nguyễn Hữu Đức Minh
IELTS
7.5
Học viên

Nguyễn Hữu Đức Minh

 • Listening 8.0
 • Reading 8.5
 • Writing 7.0
 • Speaking 6.0