Cách triển khai câu hỏi "What are some of the important things a candidate should find out before accepting a job?"

Cách Triển Khai Câu Hỏi “What are some of the important things a candidate should find out before accepting a job?”

Trong bài này, IZONE sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp để ứng dụng vào phần Writing của mình qua câu hỏi “What are some of the important things a candidate should find out before accepting a job?

A. Các ý lựa chọn

Trong các ý sau đây, ý nào KHÔNG phù hợp để trả lời cho câu hỏi “What are some of the important things a candidate should find out before accepting a job?

Các ứng viên cần chắc chắn rằng họ đảm bảo yêu cầu về thời gian để có thể đáp ứng được công việc.

Tìm hiểu về địa điểm của công ty cũng sẽ cho phép các ứng viên không có phương tiện cá nhân biết liệu công ty có dễ tiếp cận với phương tiện công cộng không.

Có nhiều yếu tố mà một ứng viên cần tìm hiểu trước khi nhận công việc.

Trước khi nhận một công việc, có hai thứ mà một ứng viên cần cân nhắc, chúng là giờ làm việc và địa điểm.

Trước khi nhận một công việc, ứng viên phải trải qua nhiều vòng phỏng vấn khác nhau.

Ứng viên có thể tìm hiểu công ty bằng cách truy cập website của công ty đó.

Đầu tiên, họ cần biết được lịch làm của công việc, bao gồm các ca làm việc hoặc họ có phải làm việc thêm giờ hoặc cuối tuần không.

Bên cạnh đó, địa điểm công ty cũng là một yếu tố ảnh hưởng tới trải nghiệm làm việc.

Tôi không nghĩ là một ứng viên có thể gắn bó với công việc nếu thời gian của họ tới công ty quá dài bởi vì khoảng cách.

Để xác định ý nào không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, mình cần xác định các keywords quan trọng của câu hỏi. Trong câu hỏi trên, các keywords cần chú ý đó là “What” “important things” và “a candidate should find out before accepting a job”. Tiếp theo, hãy đánh giá rằng ý đó có liên quan tới tất cả các keywords được xác định hay không nhé.

Các câu sau không phù hợp khi triển khai câu trả lời “What are some of the important things a candidate should find out before accepting a job?” vì không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, cụ thể:

 

Câu không phù hợp

Lí do

Có nhiều yếu tố mà một ứng viên cần tìm hiểu trước khi nhận công việc.

Nội dung câu trả lời không trả lời trực tiếp cho câu hỏi “what” (cái nào), mà chỉ đang nhắc lại câu hỏi.

Trước khi nhận một công việc, ứng viên phải trải qua nhiều vòng phỏng vấn khác nhau. 

Câu này có nhắc đến key word “before accepting a job” nhưng không nói tới việc phải tìm hiểu yếu tố nào.

Ứng viên có thể tìm hiểu công ty bằng cách truy cập website của công ty đó.

Câu này không trả lời được cho ý “What” và “important thing”, mà chỉ đang gợi ý cách tìm hiểu công ty.

Để hiểu hơn thế nào là một câu trả lời đáp ứng hết các yêu cầu đề bài, hãy cùng đến với phần tiếp theo.

B. Triển khai câu trả lời

Để triển khai câu hỏi này, bạn có thể thực hiện lần lượt 2 bước

Bước 1: Trả lời thẳng câu hỏi. Nêu ra những thứ quan trọng mà ứng cần tìm hiểu trước khi chấp nhận công việc.

Bước 2: Giải thích lý do tại sao những thứ đó lại quan trọng để tìm hiểu

Để thực hành phương pháp này, hãy làm một số bài tập sau đây:

Bài tập: Sắp xếp trình tự xuất hiện của các ý sau:

 

Tìm hiểu về địa điểm của công ty cũng sẽ cho phép các ứng viên không có phương tiện cá nhân biết liệu công ty có dễ tiếp cận với phương tiện công cộng không.
Việc đảm bảo họ đáp ứng yêu cầu về thời gian làm việc là rất cần thiết.
Đầu tiên, họ nên biết về lịch làm việc, bao gồm các ca làm thường xuyên và giờ làm thêm.
Tôi không nghĩ là một ứng viên có thể gắn bó với công việc nếu việc di chuyển từ nơi ở của anh ấy hoặc cô ấy tới công ty tốn rất nhiều thời gian.
Bên cạnh đó, địa điểm công ty cũng là một yếu tố ảnh hưởng tới trải nghiệm làm việc.
Trước khi nhận một công việc, ứng viên cần cân nhắc hai thứ, đó là giờ làm và địa điểm.

Điểm số của bạn là % - đúng / câu

Thứ tự các ý xuất hiện như sau:

Lí do

Trước khi nhận một công việc, ứng viên cần cân nhắc hai thứ, đó là giờ làm và địa điểm. 

Trả lời vào trọng tâm câu hỏi: một số điều quan trọng nào mà một ứng viên cần tìm hiểu trước khi nhận một công việc.

=> giờ làm việc + địa điểm

Đầu tiên, họ nên biết về lịch làm việc, bao gồm các ca làm thường xuyên và giờ làm thêm.

Thêm chi tiết cho yếu tố đầu tiên: giờ làm việc

=> giờ làm việc bao gồm các ca làm + có phải làm thêm giờ không?

Việc đảm bảo họ đáp ứng yêu cầu về thời gian làm việc là rất cần thiết. 

Tại sao cần biết giờ làm => đảm bảo yêu cầu thời gian thì mới đáp ứng được công việc

Bên cạnh đó, địa điểm công ty cũng là một yếu tố ảnh hưởng tới trải nghiệm làm việc.

Nhắc lại ý thứ 2: địa điểm công ty cũng quan trọng

Tôi không nghĩ là một ứng viên có thể gắn bó với công việc nếu việc di chuyển từ nơi ở của anh ấy hoặc cô ấy tới công ty tốn rất nhiều thời gian.

Giải thích tại sao địa điểm quan trọng

=> Lý do 1: đường xa thì mất nhiều thời gian đi lại

Tìm hiểu về địa điểm của công ty cũng sẽ cho phép các ứng viên không có phương tiện cá nhân biết liệu công ty có dễ tiếp cận với phương tiện công cộng không.

Giải thích tại sao địa điểm quan trọng

=> Lý do 2: có thuận tiện với phương tiện công cộng không

C. Dịch các ý trên sang Tiếng Anh

Bên trên là phần hướng dẫn trả lời câu hỏi “What are some of the important things a candidate should find out before accepting a job?“. Hy vọng là các bạn sẽ thấy bài này có ích. Chúc các bạn học tốt!

>> Xem ngay: Cách triển khai câu hỏi “What qualities do you think a good teacher has?