Cách triển khai câu hỏi "What qualities do you think a good teacher has?"

Cách Triển Khai Câu Hỏi “What qualities do you think a good teacher has?”

Trong bài này, IZONE sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp để ứng dụng vào phần Writing của mình qua câu hỏi “What qualities do you think a good teacher has?

A. Các ý lựa chọn

Trong các ý sau đây, ý nào KHÔNG phù hợp để trả lời cho câu hỏi “What qualities do you think a good teacher has?

Một người giáo viên tốt sẽ giúp học sinh của mình tiến bộ từng ngày và tối đa được tiềm năng học tập của chúng.

Tôi nghĩ một giáo viên tốt sở hữu hai đặc điểm quan trọng, đó là sự kiên nhẫn và khả năng thích ứng.

Sự kiên nhẫn cho phép họ giữ bình tĩnh và thấu hiểu để đưa sự hỗ trợ cho học sinh khi chúng gặp khó khăn.

Ví dụ, nếu một học sinh đang gặp khó khăn trong việc hiểu quy tắc ngữ pháp khi học một ngôn ngữ mới, một giáo viên kiên nhẫn và có khả năng thích ứng sẽ kiên nhẫn giải thích và thử một cách tiếp cận mới để chắn chắn là học sinh hiểu bài.

Khả năng thích ứng cho phép họ thay đổi các phương pháp giảng dạy để phù hợp với nhiều kiểu học khác nhau, đảm bảo rằng các học sinh có thể nắm kiến thức một cái hiệu quả.

Giáo viên cần một số đặc điểm quan trọng để trở thành một người giáo viên tốt.

Kiên nhẫn và khả năng thích ứng đều là hai đặc điểm quan trọng mà mọi người cần có chứ không chỉ mỗi giáo viên.

Để xác định ý nào không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, mình cần xác định các keywords quan trọng của câu hỏi. Trong câu hỏi trên, các keywords cần chú ý đó là “What qualities” “you think” và “a good teacher has”. Tiếp theo, hãy đánh giá rằng ý đó có liên quan tới tất cả các keywords được xác định hay không nhé.

Các câu sau không phù hợp khi triển khai câu trả lời “What qualities do you think a good teacher has?” vì không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, cụ thể:

 

Câu không phù hợp

Lí do

Giáo viên cần một số đặc điểm quan trọng để trở thành một người giáo viên tốt

Nội dung câu trả lời không trả lời trực tiếp cho câu hỏi “what qualities” (những đặc điểm nào), mà chỉ đang nhắc lại câu hỏi.

Một người giáo viên tốt sẽ giúp học sinh của mình tiến bộ từng ngày và tối đa được tiềm năng học tập của chúng.

Nội dung câu trả lời không trả lời trực tiếp cho câu hỏi “what qualities” (những đặc điểm nào), mà chỉ đang đưa ra giá trị giáo viên tốt có thể tạo ra cho học sinh.

Kiên nhẫn và khả năng thích ứng đều là hai đặc điểm quan trọng mà mọi người cần có chứ không chỉ mỗi giáo viên.

Nội dung câu trả lời đang không nói tới chủ thể cần làm rõ là “good teacher” mà lại nói tới chủ thể là mọi người “everyone”. Không đúng với mục đích câu hỏi.

 

Để hiểu hơn thế nào là một câu trả lời đáp ứng hết các yêu cầu đề bài, hãy cùng đến với phần tiếp theo.

B. Triển khai câu trả lời

Để triển khai câu hỏi này, bạn có thể thực hiện lần lượt 3 bước

Bước 1: Trả lời thẳng câu hỏi. Nêu ra các đặc điểm mà một giáo viên tốt cần có

Bước 2: Miêu tả cụ thể giáo viên với các đặc điểm đó có các biểu hiện như nào

Bước 3: Nêu ví dụ.

Bài tập: Sắp xếp trình tự xuất hiện của các ý sau:

Chúng ta có thể chia sẻ những thông tin này trên các kênh mạng xã hội để có lan tỏa với nhiều người hơn.
Để khuyến khích mọi người ăn lành mạnh hơn, chúng ta có thể nâng cao nhận thức của mọi người.
Chúng ta có thể chia sẻ những thông tin về tầm quan trọng của những bữa ăn cân bằng, bao gồm rau, hoa quả, thực phẩm nguyên cám và thịt nạc.
Bên cạnh đó, những hậu quả mà đồ ăn nhanh có thể gây ra cũng cần được nhắc đến như nguy cơ nhồi máu cơ tim, béo phì.

Điểm số của bạn là % - đúng / câu

Thứ tự các ý xuất hiện như sau:

Lí do

Tôi nghĩ một giáo viên tốt sở hữu hai đặc điểm quan trọng, đó là sự kiên nhẫn và khả năng thích ứng.

Trả lời trực tiếp  câu hỏi “What qualities”: nêu ra 2 đặc điểm có ở một giáo viên tốt:

=> Sự kiên nhẫn và khả năng thích ứng

Sự kiên nhẫn cho phép họ giữ bình tĩnh và thấu hiểu để đưa sự hỗ trợ cho học sinh khi chúng gặp khó khăn.

Đưa ra tác dụng của sự  kiên nhẫn:

=> giữ bình tĩnh + thấu hiểu + đưa sự hỗ trợ

Khả năng thích ứng cho phép họ thay đổi các phương pháp giảng dạy để phù hợp với nhiều kiểu học khác nhau, đảm bảo rằng các học sinh có thể nắm kiến thức một cái hiệu quả.

Đưa ra tác dụng của khả năng thích ứng

=> thay đổi các phương pháp giảng dạy để học sinh hiểu bài

Ví dụ, nếu một học sinh đang gặp khó khăn trong việc hiểu quy tắc ngữ pháp khi học một ngôn ngữ mới, một giáo viên kiên nhẫn và có khả năng thích ứng sẽ kiên nhẫn giải thích và thử một cách tiếp cận mới cho đến khi học sinh hiểu bài. 

Đưa ra ví dụ cho các ý “học sinh gặp khó khăn”, “đưa sự hỗ trợ cho học sinh” và “thay đổi phương pháp giảng dạy” ở các câu trước

=> học sinh gặp khó khăn → Giáo viên kiên nhẫn giảng bài + thử cách tiếp cận mới để học sinh hiểu bài.

C. Dịch các ý trên sang Tiếng Anh

Bên trên là phần hướng dẫn trả lời câu hỏi “What qualities do you think a good teacher has?“. Hy vọng là các bạn sẽ thấy bài này có ích. Chúc các bạn học tốt!

>> Xem ngay: Cách triển khai câu hỏi “How can we encourage people to eat more healthily