Chiến thuật danh từ hóa (Nominalisation) để bài IELTS Writing của bạn formal hơn

Như các bạn đã biết, bài thi Writing IELTS đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và chú trọng vào văn phong trang trọng (formal) chứ không phải văn nói hàng ngày (spoken language). Chính vì vậy, việc sử dụng thủ pháp danh từ hóa (nominalisation) sẽ giúp giọng văn của chúng ta trở nên trang trọng và khách quan hơn. Chúng ta cùng đi tìm hiểu nó là gì và làm thế nào để thực hiện được thủ pháp này nhé!

Danh từ hóa (nominalisation) là một thủ pháp thường xuyên được sử dụng trong các bài luận formal nói chung và bài thi IELTS Writing nói riêng. Nó được hiểu là quá trình người viết chuyển đổi các (cụm) động từ chính trong câu trở thành (cụm) danh từ.
Hôm nay IZONE sẽ chia sẻ 2 cách để các bạn có thể thực hiện thủ pháp này nhé!

Cách 1: Biến đổi động từ → danh từ; trạng từ → tính từ

VD1:
Hãy cùng nhìn vào 2 ví dụ dưới đây:
(1) The price increased dramatically between 1995 and 1997.

(2) There was a dramatic increase in the price between 1995 and 1997.

Ở câu số (1), động từ ‘increase’ và trạng từ ‘dramatically’ được sử dụng để diễn tả sự tăng nhanh của giá cả, câu được dùng ở dạng chủ động.
Tuy nhiên sang câu số (2), động từ ‘increase’ đã được đổi thành danh từ ‘increase’ (đây là trường hợp cả danh từ và động từ có chính tả giống nhau); và trạng từ ‘dramatically’ được đổi thành tính từ ‘dramatic’

VD2:
(3) The group discussed how to plan a surprise party for the girl.

(4) The discussion of the group was about how to surprise the girl with a birthday party.

Tương tự hãy cùng nhìn vào một cặp ví dụ khác: câu (3) và (4) Ở câu 3, động từ ‘discuss’ được sử dụng với chủ ngữ là ‘the group’, là một cấu trúc đơn thuần S + V. Tuy nhiên, sự danh từ hóa đã được sử dụng, cụ thể động từ ‘discuss’ đã được đổi thành ‘discussion’

Cách 2: Sử dụng danh động từ (Gerund)

Các bạn có thể thắc mắc, nếu lỡ không tìm ra danh từ cho một số động từ thì làm thế nào?
Trong trường hợp đó, các bạn cần sử dụng vũ khí số 2, đó chính là sử dụng danh động từ (gerund)

1. I read two books every week
2. Reading two books is my weekly habit

Trong 2 ví dụ trên, động từ ‘read’ ở câu số (1) đã được đổi thành dạng danh động từ ‘reading two books’ – cụm này đóng vai trò là một danh từ, làm chủ ngữ trong câu luôn.

3. They eat too much junk food, which is not good
4. Eating too much junk food is not good for them

Ở cặp ví dụ trên, động từ ‘eat’ ở câu (3) đã được danh từ hóa lại thành ‘eating too much junk food’ trong câu (4) để trở thành chủ ngữ của câu luôn.

Hi vọng các bạn đã nắm chắc được 2 chiến thuật danh từ hóa này để áp dụng vào bài thi ielts writing của mình.

Chúng ta hãy cùng luyện tập với những câu sau luôn nhé, IZONE đã highlight những từ cần biến đổi:

1) Germany invaded Poland in 1939. This was the immediate cause of the Second World War breaking out.

2) The crime rate was increasing rapidly and the police were becoming concerned.

3) It has become very convenient to purchase online

  1. The invasion of Poland by Germany was the immediate cause of the Second World War outbreak
  2. There was a growing concern among the police about the crime rate which experienced a rapid increase. 
  3. Online purchase has become very convenient.


Chúc các bạn học tốt!

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG