Các cách đơn giản nói về sự thay thế

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE tìm hiểu các cách diễn đạt đơn giản để nói về sự thay thế của cái gì với cái gì nhé.

1. Các cách diễn đạt về sự thay thế

TừNghĩa
A replaces BThese measures in no way replace the need for regular safety checks

Nghĩa: Các biện pháp này không có cách nào thay thế được nhu cầu kiểm tra an toàn thường xuyên
A substitutes for BMargarine can substitute for butter in most recipes

Nghĩa: Bơ thực vật có thể thay thế cho bơ trong hầu hết các công thức nấu ăn
A supersedes BMost of the old road has been superseded by the great highways

Nghĩa: Hầu hết các con đường cũ đã được thay thế bởi những con đường cao tốc lớn.
A gives way to B
In some areas, modern intensive farming is giving way to the re-introduction of traditional methods.

Nghĩa: Ở một số khu vực, thâm canh hiện đại đang nhường chỗ cho sự tái xuất của các phương pháp truyền thống
A takes the place of BI don’t think television will ever take the place of books.

Nghĩa: Tôi không nghĩ rằng tivi sẽ thay thế sách.
A is an alternative to BTea is a good alternative to coffee

Nghĩa: Trà là một thay thế tốt cho cà phê
A is a substitute for BThe local bus service was a poor substitute for their car.

Nghĩa:  Dịch vụ xe buýt địa phương là một sự thay thế tồi tệ cho xe hơi của họ.
An alternative + danh từ (N)We should have an alternative strategy

Nghĩa: Chúng ta nên có một chiến lược thay thế.
in place of sthYou can use milk in place of cream in this recipe

Nghĩa: Bạn có thể dùng sữa thay cho kem trong công thức này

2. Bài tập

Bài 1:  Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau

1. The new design will eventually ………. all existing models.

2. Eggs can be a great ……….for meat.

3. For vegetarian guests there is..…….menu

4. Sending e-mail has almost………. of writing letter

5. Televisions began to ……radios in most families’ homes.

6. We should consider plan A ……. plan B.

7. In order to implement real estate projects, forests are cut down to ………new buildings.

8. People should use …………energies, like wind, solar, or water.

9. Iron began to ……….bronze for tool making about 3000 years ago

10. The coach has to find a ………..for Tim because his role is very important.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG