Các cách đơn giản nói về sự chú trọng / coi trọng vấn đề gì đó

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE tìm hiểu những cách để diễn tả cách mình coi trọng điều gì nhé.

1. Các cách diễn tả sự chú trọng/ coi trọng

Từ Nghĩa
To value sb/sthI really value him as a teacher.

Nghĩa: Tôi thực sự coi trọng anh ấy như một người thầy.
To give weight to sthBecause you’re a mentor here, your students are going to give a lot of weight to your opinion.

Nghĩa: Bởi vì bạn là một người cố vấn ở đây, học sinh của bạn sẽ đưa ra rất nhiều trọng lượng đối với ý kiến của bạn.
To place a high value on sthA lot of teenagers place a high value on being popular.

Nghĩa: Rất nhiều thanh thiếu niên đặt giá trị cao về sự nổi tiếng
To put emphasis on sthSchools put great emphasis on written work and grammar.

Nghĩa: Trường học rất chú trọng vào bài viết và ngữ pháp
To place a premium on sthIn this school we place a premium on honesty.

Nghĩa: Trong trường học này, chúng tôi đánh giá cao sự trung thực.
To hold sb/sth in high regardHis work is held in high regard.

Nghĩa: Công việc của anh ấy được đánh giá cao.

2. Bài tập

Bài 1: Hãy tìm lỗi sai trong các câu sau

Câu 1: I used to valued his honesty but he let me down.
Câu 2: The customers usually bring a premium on prices of goods.
Câu 3: The school put a lot of emphasis on teaching children to read and write
Câu 4: As music allows him to feel nearly or possibly all emotions that he experiences in his life, he holds music in high respect.

Bài 2: Hãy dịch các câu sau từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt

Câu 1: As a society they place a high value on the family

Câu 2: Doctors are held in high regard by society

Câu 3: The company places a high premium on initiative.

Câu 4: Too much emphasis is placed on the desirability of being thin

Câu 5: They don’t seem to value honesty very highly.

Bài 1: 

  1. Valued -> value 
  2. Bring -> place 
  3. Put – puts 
  4. Respect -> regard 

Bài 2: 

Câu 1: Là một xã hội, họ coi trọng giá trị gia đình

Câu 2: Các bác sĩ được xã hội coi trọng

Câu 3: Công ty đặt ra một mức thưởng cao cho sáng kiến mới.

Câu 4: Sự mong muốn trở nên mảnh mai đã được đặt quá nhiều chú trọng 

Câu 5: Họ dường như không đánh giá cao sự trung thực.v

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG