Các cách đơn giản nói về sự ngăn cản / ngăn chặn một điều xấu

Chào các bạn, hôm nay hãy cùng IZONE tìm hiểu những cách để nói về việc ngăn cản một điều gì đó nhé!

1. Các cấu trúc diễn tả sự ngăn cản/ngăn chặn một điều xấu

TừNghĩa
To prevent sb from doing sth The government took steps to prevent poverty in deprived regions

Nghĩa: Chính phủ thực hiện các bước để ngăn chặn nghèo đói ở những vùng thiếu thốn.
To avert sthIt may already be too late to avert another disaster.

Nghĩa: Có thể đã là quá muộn để ngăn chặn một thảm họa khác.
To counter/ counteract These exercises aim to counteract the effects of stress and tension.

Nghĩa: Các bài tập này nhằm mục đích chống lại tác động của căng thẳng và căng thẳng
To deter sb from doing sth
It is not clear whether the death penalty deters crime

Nghĩa: Không rõ liệu án tử hình có ngăn chặn được ý định phạm tội hay không
To act as a deterrent against sthThis sentence certainly will not act as a deterrent to other drunk drivers.

Nghĩa: Hình phạt này chắc chắn sẽ không có tác dụng răn đe những người lái xe say rượu khác.

2. Bài tập

Bài 1: Chia động từ của các từ trong ngoặc


1. His back injury may (prevent) him from playing in tomorrow’s game.
2. Recently, the government has (avert) social evils by introducing severe punishments.
3. If the prices of the service are high, they (deter) people from seeking advice.
4. Exercise helps (counter) the effects of stress.
5. To (prevent) injuries, you should always stretch before exercising.

Bài 2: Hãy viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi


1. We could not get to the beach due to the cold weather (prevent)
The cold weather
2. Criminals will be deterred by the severe punishment (act)
The severe punishment
3. Many young people are discouraged from purchasing homes due to high prices. (deter)
High prices are
4. They provided him drugs to help him cope with his withdrawal symptoms. (counteract)
Drugs were
5. People may be discouraged from seeking advice because of the high price of the service. (deter)
The high price of the service

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG