Giải đề thi thật IELTS Listening | IZONE

Series Giải đề thi thật IELTS Listening

Giải đề Cambridge IELTS 18 - Test 3 - Reading Passage 3 - The case for mixed-ability classes

Để cải thiện kỹ năng đọc nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy luyện tập qua Cambridge IELTS 18 – Test 3 – Reading Passage 3 – The case for mixed-ability classes nhé!

Giải Đề Cambridge IELTS 18 - Test 4 - Reading Passage 3 - Alfred Wegener: science, exploration and the theory of continental drift by Mott T Greene

Để cải thiện kỹ năng đọc nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy luyện tập qua Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Reading Passage 3 – Alfred Wegener: science, exploration and the theory of continental drift by Mott T Greene nhé! A. BÀI ĐỌC ALFRED WEGENER: SCIENCE, EXPLORATION AND THE THEORY OF CONTINENTALContinue reading "Giải Đề Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Reading Passage 3 – Alfred Wegener: science, exploration and the theory of continental drift by Mott T Greene"

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 1 - Listening Part 1 - Children’s Engineering Workshops

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 1 – Listening Part 1 – Children’s Engineering Workshops"

Giải đề Cambridge IELTS 17 - Test 1 - Listening Part 1 - Buckworth Conservation Group

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 17 - Test 1 - Listening Part 2 - Boat trip round Tasmania

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 17 - Test 1 - Listening Part 3 - Work experience for veterinary science students

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 17 - Test 1 - Listening Part 4 - Labyrinths

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 17 - Test 2 - Listening Part 1 - Opportunities for voluntary work in Southoe village

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài Cambridge IELTS 17 Test 2 – Listening Part 1 nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 17 - Test 2 - Listening Part 2 - Oniton Hall

Để cải thiện kỹ năng Nghe nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 2 Listening Part 2 nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 17 - Test 2 - Listening Part 3 - Romeo and Juliet

Để cải thiện kỹ năng Nghe nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 2 Listening Part 3 nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 17 - Test 2 - Listening Part 4 - The impact of digital technology on the Icelandic language

Để cải thiện kỹ năng Nghe nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 2 Listening Part 4 nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 17 - Test 3 - Listening Part 1 - Advice on surfing holidays

Để cải thiện kỹ năng Nghe nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 3 Listening Part 1 nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 17 - Test 3 - Listening Part 2 - Childcare service

Để cải thiện kỹ năng Nghe nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 3 Listening Part 2 nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 17 - Test 3 - Listening Part 3 - Holly's Work Placement Tutorial

Để cải thiện kỹ năng Nghe nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 3 Listening Part 3 nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 17 - Test 3 - Listening Part 4 - Bird Migration Theory

Để cải thiện kỹ năng Nghe nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 3 Listening Part 4 nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 17 - Test 4 - Listening Part 1 - Easy Life Cleaning Services

Để cải thiện kỹ năng Nghe nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 4 Listening Part 1 nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 17 - Test 4 - Listening Part 2 - High Staff Turnover in Hotels

Để cải thiện kỹ năng Nghe nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 4 Listening Part 2 nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 17 - Test 4 - Listening Part 3 - Sport Science Courses

Để cải thiện kỹ năng Nghe nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 4 Listening Part 3 nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 17 - Test 4 - Listening Part 4 - Maple Syrus

Để cải thiện kỹ năng Nghe nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 4 Listening Part 4 nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 1 - Listening Part 2

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 16 Test 1 Listening part 2 nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 1 - Listening Part 3

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 1 – Listening Part 3"

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 1 - Listening Part 4 - Stoicism

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 1 – Listening Part 4 – Stoicism"

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 2 - Listening Part 1 - Copying photos to digital format

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 2 – Listening Part 1 – Copying photos to digital format"

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 2 - Listening Part 2

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 2 – Listening Part 2"

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 2 - Listening Part 3

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 2 – Listening Part 3"

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 2 - Listening Part 4 - Health benefits of dance

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 2 – Listening Part 4 – Health benefits of dance"

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 - Listening Part 1 - JUNIOR CYCLE CAMP

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 – Listening Part 1 – JUNIOR CYCLE CAMP"

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 - Listening Part 2

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 – Listening Part 2"

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 - Listening Part 3

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 – Listening Part 3"

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 - Listening Part 4 - Hand knitting

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 – Listening Part 4 – Hand knitting"

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 - Listening Part 1 - Holiday rental

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 – Listening Part 1 – Holiday rental"

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 - Listening Part 2 - Local council report on traffic and highways

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 – Listening Part 2 – Local council report on traffic and highways"

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 - Listening Part 3

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 – Listening Part 3"

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 - Listening Part 4 - THE EXTINCTION OF THE DODO BIRD

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 – Listening Part 4 – THE EXTINCTION OF THE DODO BIRD"

Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 1 - Listening Part 1

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio Questions 1-10 Complete the notes below. Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer. Revision MoteExampleProblem with: the brochure sampleCompany name: 1. Hotel ChainsLetters ofContinue reading "Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 1 – Listening Part 1"

Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 1 - Listening Part 2

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio SECTION 2 : QUESTIONS 11-20 Questions 11-16 Choose the correct letter. A, B or C. 11. The most famous view in this park isContinue reading "Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 1 – Listening Part 2"

Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 1 - Listening Part 3

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio Questions 21-24 Choose the correct letter, A, B or C. 21. How old are the students on the nursing program? A. They are teenagers.B. TheyContinue reading "Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 1 – Listening Part 3"

Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 1 - Listening Part 4

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio Questions 31-40 Complete the notes below. Write ONE WORD ONLY for each answer. Penguins in AfricaAppearance and lifestyle They are also called Jackass PenguinsContinue reading "Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 1 – Listening Part 4"

Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 2 - Listening Part 1

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio Questions 1-3 Choose the correct letter, A. B or C. 1. The teacher praised student Emma for A. her good performance in public show.B. settingContinue reading "Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 2 – Listening Part 1"

Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 2 - Listening Part 2

A. Luyện tập Audio Questions 11-15 Choose the correct letter. A, B or C. 11. Why does the speaker recommend the Sky Hotel? A. Because it is quite comfortable.B. Because it provides ski and snowboard equipment rentals.C. Because it has health and sports club. 12. What is new in this year’s exhibition? A. photos of topContinue reading "Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 2 – Listening Part 2"

Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 2 - Listening Part 3

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio Questions 21-23 Complete the sentences below. Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer. The new teacher who is very popular among students wrote aContinue reading "Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 2 – Listening Part 3"

Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 2 - Listening Part 4

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio Questions 31-40 Complete the notes below. Write ONE WORD ONLY for each answer. ARGUMENTS FOR AND AGAINST URBAN MIGRATION Cities now: + account for 3% ofContinue reading "Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 2 – Listening Part 4"

Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 3 - Listening Part 2

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio SECTION 2 Questions 11-20 Questions 11-16 Choose the correct letter, A, B or C 11. What is the purpose of the talk? A. toContinue reading "Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 3 – Listening Part 2"

Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 3 - Listening Part 3

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio SECTION 3 Questions 21-30 Questions 21-26 Choose the correct letter, A,B or C 21. What is the thing that makes the Moa similar toContinue reading "Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 3 – Listening Part 3"

Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 3 - Listening Part 4

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio SECTION 4 Questions 31-40 Complete the notes below Write ONE WORD ONLY for each answer Local fish farmers: are afraod that genetically modified fishContinue reading "Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 3 – Listening Part 4"

Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 4 - Listening Part 1

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio SECTION 1 Questions 1-10 Complete the form below. Write NO MORE THAN THREE WORD AND/OR A NUMBER for each answer. North Residency Questionnaire ExampleContinue reading "Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 4 – Listening Part 1"

Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 4 - Listening Part 2

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio SECTION 2 Questions 11-20 Questions 11-14 Choose the correct letter, A, B or C. Online Exchange Business 11. The website is organized by A.Continue reading "Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 4 – Listening Part 2"

Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 4 - Listening Part 3

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio SECTION 3 Questions 21-30 Questions 21-25 What is the main opinion of each of the following people? Choose FIVE answers from the box andContinue reading "Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 4 – Listening Part 3"

Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 4 - Listening Part 4

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio SECTION 4 Questions 31-40 Questions 31 and 32Choose TWO letters, A-E. Which TWO aspects did the new rules at the end of the 19thContinue reading "Đề thi & Đáp án IELTS Recent Actual Test 4 – Listening Part 4"

Giải đề Achieve IELTS - Test 2 - Listening Part 1

Để cải thiện kỹ năng Nghe nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Achieve IELTS Test 2 Listening Part 1 nhé!

Giải đề Achieve IELTS - Test 2 - Listening Part 2

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio SECTION 2: QUESTIONS 11 – 20 Questions 11 – 15: Label the plan below. Choose FIVE answers from the box and write the correct letter AContinue reading "Giải đề Achieve IELTS – Test 2 – Listening Part 2"

Giải đề Achieve IELTS - Test 2 - Listening Part 3

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio SECTION 3: QUESTIONS 21 – 30 Questions 21 – 28: Complete the flow-chart below. Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.  21 22Continue reading "Giải đề Achieve IELTS – Test 2 – Listening Part 3"

Giải đề Achieve IELTS - Test 2 - Listening Part 4

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio SECTION 4: QUESTIONS 31 – 40 Questions 31 – 35: Complete the sentences below. Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer. Mobile phonesContinue reading "Giải đề Achieve IELTS – Test 2 – Listening Part 4"

Giải đề Achieve IELTS - Test 3 - Listening Part 1

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio SECTION 1: QUESTIONS 1 – 10 Questions 1 – 7: Complete the notes below. Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for eachContinue reading "Giải đề Achieve IELTS – Test 3 – Listening Part 1"

Giải đề Achieve IELTS - Test 3 - Listening Part 2

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio SECTION 2: QUESTIONS 11 – 20 Questions 11 – 15: Of which types of transport is the following true? Write the correct letter, A, BContinue reading "Giải đề Achieve IELTS – Test 3 – Listening Part 2"

Giải đề Achieve IELTS - Test 3 - Listening Part 3

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio SECTION 3: QUESTIONS 21 – 30 Questions 21 – 23: What is the advantage of each course? Choose THREE answers from the box andContinue reading "Giải đề Achieve IELTS – Test 3 – Listening Part 3"

Giải đề Achieve IELTS - Test 3 - Listening Part 4

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio SECTION 4: QUESTIONS 31 – 40 Questions 31 – 37: Complete the table below. Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.  New Features Size Problems transport individual transportationroadsContinue reading "Giải đề Achieve IELTS – Test 3 – Listening Part 4"

Giải đề Achieve IELTS - Test 4 - Listening Part 1

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio SECTION 1: QUESTIONS 1 – 10 Questions 1 – 4: Complete the form below. Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for eachContinue reading "Giải đề Achieve IELTS – Test 4 – Listening Part 1"

Giải đề Achieve IELTS - Test 4 - Listening Part 2

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio SECTION 2: QUESTIONS 11 – 20 Complete the sentences below. Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.  11. A quarter of break-ins areContinue reading "Giải đề Achieve IELTS – Test 4 – Listening Part 2"

Giải đề Achieve IELTS - Test 4 - Listening Part 3

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio SECTION 3: QUESTIONS 21 – 30 Questions 21 – 27: Complete the summary below. Write ONE WORD ONLY for each answer.  Essay Writing Essay writingContinue reading "Giải đề Achieve IELTS – Test 4 – Listening Part 3"

Giải đề Achieve IELTS - Test 4 - Listening Part 4

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio SECTION 4: QUESTIONS 31 – 40 Questions 31 – 36: Complete the flow chart below. Write ONE WORD ONLY for each answer.  Exchange Rate ProjectContinue reading "Giải đề Achieve IELTS – Test 4 – Listening Part 4"

Giải đề IELTS Premier - Test 1 - Listening Part 1

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio SECTION 1: QUESTIONS 1 – 10 Questions 1 – 4: Complete the notes below. Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for eachContinue reading "Giải đề IELTS Premier – Test 1 – Listening Part 1"

Giải đề IELTS Premier - Test 1 - Listening Part 2

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio SECTION 2: QUESTIONS 11 – 20 Questions 11 – 16: Complete this summary of the welcoming speech. Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR AContinue reading "Giải đề IELTS Premier – Test 1 – Listening Part 2"

Giải đề IELTS Premier - Test 1 - Listening Part 3

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio SECTION 3: QUESTIONS 21 – 30 Choose the correct letter: A, B or C.  Write your answers in boxes 21-30 on your answer sheet. Continue reading "Giải đề IELTS Premier – Test 1 – Listening Part 3"

Giải đề IELTS Premier - Test 2 - Listening Part 1

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio SECTION 1: QUESTIONS 1 – 10 Questions 1 – 3: Complete the form below. Write ONE WORD OR A NUMBER for each answer.  University AccommodationContinue reading "Giải đề IELTS Premier – Test 2 – Listening Part 1"

Giải đề IELTS Premier - Test 3 - Listening Part 1

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập Audio SECTION 1: QUESTIONS 1 – 10 Questions 1 – 6: Complete the form below, using NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for eachContinue reading "Giải đề IELTS Premier – Test 3 – Listening Part 1"

New Insight into IELTS Listening: Seeing beyond the surface learning

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập TRACK 24: You are going to hear the beginning of four different conservations A, B, C and D. Listen, and for each conservation answer theseContinue reading "New Insight into IELTS Listening: Seeing beyond the surface learning"

New Insight into IELTS Listening: Following a talk

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé! A. Luyện tập TRACK 30: Read the introductory part to a Section 4 lecture below, and underline the key words and phrases. Then listen and answer these questionsContinue reading "New Insight into IELTS Listening: Following a talk"

Giải đề Cambridge IELTS 18 - Test 1 - Listening Part 1 - Transport survey

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe Transport survey (Cambridge IELTS 18 – Test 1 – Listening Part 1) nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 18 - Test 1 - Listening Part 2 - Becoming a volunteer for ACE

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe Becoming a volunteer for ACE (Cambridge IELTS 18 – Test 1 – Listening Part 2) nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 18 - Test 1 - Listening Part 3 - Talk on jobs in fashion design

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe Talks on jobs in fashion design (Cambridge IELTS 18 – Test 1 – Listening Part 3) nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 18 - Test 1 - Listening Part 4 - Elephant translocation

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe Elephant Translocation(Cambridge IELTS 18 – Test 1 – Listening Part 4) nhé!

Giải Đề Cambridge IELTS 18 - Test 2 - Listening Part 1 - Working at Milo’s Restaurants

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe Working at Milo’s Restaurants (Cambridge IELTS 18 – Test 2 – Listening Part 1) nhé!

Giải Đề Cambridge IELTS 18 - Test 2 - Listening Part 2 - The new housing development plan

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe The new housing development plan (Cambridge IELTS 18 – Test 2 – Listening Part 2) nhé!

Giải Đề Cambridge IELTS 18 - Test 2 - Listening Part 3 - The Laki eruption

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe The Laki eruption (Cambridge IELTS 18 – Test 2 – Listening Part 3) nhé!

Giải Đề Cambridge IELTS 18 - Test 2 - Listening Part 4 - Pockets

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe Pockets (Cambridge IELTS 18 – Test 2 – Listening Part 4) nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 18 - Test 3 - Listening Part 1 - Wayside Camera Club

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe Wayside Camera Club (Cambridge IELTS 18 – Test 3 – Listening Part 1) nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 18 - Test 3 - Listening Part 2 - Mushroom picking

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe Mushroom picking (Cambridge IELTS 18) nhé

Giải đề Cambridge IELTS 18 - Test 3 - Listening Part 3 - Automation and the future of work

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe  (Cambridge IELTS 18 – Test 3 – Listening Part 3) nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 18 - Test 3 - Listening Part 4 - Space Traffic Management

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe Space traffic management (Cambridge IELTS 18 – Test 3 – Listening Part 4) nhé!

Giải Đề Cambridge IELTS 18 - Test 4 - Listening Part 1 - Job details from employment agency

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe Job details from employment agency (Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 1) nhé!

Giải Đề Cambridge IELTS 18 - Test 4 - Listening Part 2 - The Museum of Farming Life

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe The Museum of Farming Life -Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 2 nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 18 - Test 4 - Listening Part 3 - Origami as an educational tool

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe Origami as an educational tool (Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 3) nhé! A. BÀI NGHE ORIGAMI AS AN EDUCATIONAL TOOL PART 3 Questions 21-30 Questions 21 andContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 3 – Origami as an educational tool"

Giải đề Cambridge IELTS 18 - Test 4 - Listening Part 4 - Victor Hugo

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe Victor Hugo (Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 4) nhé! A. BÀI NGHE VICTOR HUGO PART 4 Questions 31-40 Complete the notes below. Write ONE WORD ONLY forContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 4 – Victor Hugo"

IELTS Listening topic Social evils

IELTS Listening topic Social evils thường được đánh giá là một chủ đề khá khó vì nhiều từ vựng chuyên ngành đa dạng, nội dung phức tạp và đôi khi rất khó để hiểu kịp trong một lần nghe. Để giúp cho các bạn không còn gặp khó khăn với chủ đề này nữa, IZONE sẽ cung cấp bộ từ vựng chủ đề Social evils IELTS Listening, tổng hợp bài tập và mẹo làm bài hay ho cho chủ đề này nhé!